Звіт про роботу архівного відділу

Звіт про роботу архівного відділу на 01.11. 2017 рік

Одним із основних завдань державного архіву  адміністрації є здійснення контролю за діяльністю  архівних підрозділів установ, підприємств, організацій району та забезпечення ними відповідного оформлення, збереження та вчасної передачі документів до державного архіву.

Згідно Закону України „ Про національний архівний фонд та архівні установи”  архівні документи є складовою частиною вітчизняної та світової культури та інформаційних ресурсів району, області, держави в цілому.

Так, станом на 20 жовтня 2017 року в архівному відділі   зареєстровано та обліковано  92 установи, з них 6 фондів особового походження видатних людей району.

На  зберіганні  в архівосховищі  знаходяться:

-10 163 документів постійного зберігання;

-1857 од. фотодокументів;

-251 од.  фонодокументів;

-28 од.зб. – відеодокументів;

-1 приватний архів;

-6 фондів видатних людей району

За 2017 рік архівним відділом проведено описування та прийом документів  4-х ліквідованих установ району:

-управління ветеринарної медицини в Старосинявському районі;

-управління Держпродспоживслужби в Старосинявському районі;

-відділу освіти, молоді та спорту райдержадміністрації;

-відділу Держгеокадастру.

Відповідно   зібрано пакети документів, що посвідчують описування та  прийом  документів 4 даних   ліквідованої установи і   проведено виключення  зі списку джерел-формування Національного архівного фонду:

Також внесено до списків №1, №2 новоутворені структурні підрозділи Старосинявської селищної ради та комунальні установи для яких розроблено пакети документів, що засвідчують їх спроможність поповнювати Національний архівний фонд, а саме - номенклатури справ, інструкції з діловодства, історичні довідки, положення  про архівні підрозділи та положення  про експертні комісії.

На 20.10.2017 р. архівним відділом  РДА прийнято на зберігання 251 справу;

Опрацьовано та подано на засідання експертно-перевіряльної комісії Державного архіву області:

- 11 номенклатур  справ;

- 8 індивідуальних інструкцій з діловодства;

- 9 положень про архівний підрозділ;

- 9 положень про експертну комісію;

-  8 передмов до описів;

- 13 історичних довідок;

-  3 акти  на знищення документів на 214 од.зб.

 Погоджено на  ЕПК Держархіву:

документів постійного зберігання на 233;

описів по особовому складу на 120 од.зб.;

опис на 10 од.обл.  фотодокументів (позитиви) та на 6 од.обл. фонодокументів;

4 од.зб. на  56  документів фонд особового походження на   О.Симчмшина.

Проводиться  поповнення  картотеки на  фото та фонодокументи  та справи управлінської документації. 

За 2017 рік  архівним відділом   прийнято  650 заяв  та звернення від юридичних та фізичних осіб.  Всі заяви та звернення  опрацьовані. Відповіді у встановлені строки направлені заявникам.

Архівним відділом  постійно надаються  консультацій та методичні допомоги по оформленню описів справ, створенню історичних довідок, положень про архівний підрозділ та експертну комісію, номеклатури справ, інструкцій з діловодства, актів на знищення та ін.  керівникам підприємств, установ, організацій   району.

Проводиться робота по наповненню  фондів особового походження видатних людей району, прийнято документи по фонду  О.Симчишина.

Також робота архівного  архівного відділу висвітлюється  в засобах масової інформації та веб-сайті райдержадміністрації.

Трудовим архівом опрацьовано  –  810  звернень та заяв громадян. Прийнято документи 3 ліквідованих установ в кількості 39 справ.

 Начальник архівного відділу                   

Л.Сологуб