Летичівське відділення управління виконавчої дирекції Фонду соціального страхування України у Хмельницькій області інформує: // 12 січня 2018

alt

Законом України від 03.10.2017 року №2148-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо підвищення пенсій», який набув чинності з 11.10.2017 року, внесені зміни до статті 35 Закону України «Про загальнообов’язкове державне соціальне страхування», згідно яких до переліку осіб, які підлягають страхуванню від нещасного випадку, включені особи, які працюють на умовах цивільно-правового договору на підприємствах, в установах, організаціях незалежно від форми власності та господарювання, що надає їм право на страхові виплати, медичну та соціальну допомогу у разі настання страхового випадку.

Враховуючи вищевказане звертаємо увагу керівників місцевих органів виконавчої влади , органів місцевого самоврядування, керівників підприємств, організацій та установ щодо запровадження превентивних заходів з охорони праці під час організації та проведення будівельних, монтажних, висотних, оздоблювальних, покрівельних , дорожніх та інших видів робіт підрядними організаціями на територіях підприємств, організацій та установ.

Не секрет, що до проведення робіт, досить часто, підрядними організаціями залучаються працівники (виконавці) за цивільно-правовими договорами з фізичними особами , де на виконавця покладається самостійна організація виконання роботи на свій ризик. У більшості випадків таким чином підрядник намагається оминути вимоги законодавства, зокрема, щодо створення здорових і безпечних умов праці працівників. Тому часто можна спостерігати картину, як такі працівники виконують роботу з порушенням нормативно-правових актів з охорони праці. Це і не використання засобів індивідуального захисту, спеціального одягу та спеціального взуття, не огороджені місця проведення робіт, використання інструменту, драбин, підставок , риштування які не відповідають вимогам нормативно правових актів з охорони праці та багато інших порушень, що в свою чергу можуть призвести до тяжких наслідків.

А тому при залученні підрядників на виконання окремих видів робіт потрібно звертати увагу на наявність у них необхідної кількості та відповідної кваліфікації працівників , проходження навчання та перевірки знань з питань охорони праці . У договорах підряду між замовником та підрядником потрібно зазначати відповідальність між сторонами за створення здорових і безпечних умов праці працівників, здійснення контролю за дотриманням вимог законодавства з охорони праці. Надавати згоду, допускати підрядника на ведення робіт на території підприємства, установи, організації тільки шляхом оформлення акту-допуску на виконання будівельно-монтажних робіт на території діючого підприємства (цеху, дільниці), в якому визначити місцезнаходження виділеної для виробництва робіт ділянки, дату початку і закінчення робіт, заходи з охорони праці, що забезпечують безпеку робіт, строк виконання цих заходів, виконавців (визначається державними будівельними нормами України ДБН А.3.2-2-2009 «Система стандартів безпеки праці. Охорона праці та промислова безпека у будівництві. Основні положення», Основні положення» (НПАОП 45.2-7.02-12), ДБН А.3.1-5:2009 «Управління, організація і технологія. Організація будівельного виробництва», Правил безпеки під час реконструкції будівель і споруд промислових підприємств (НПАОП 45.2-1.12-01), Правил охорони праці при будівництві та ремонті об’єктів житлово-комунального господарства (НПАОП 45.2-1.02-90).

Виконання зазначених вимог – стане дієвими заходами по запобіганню нещасних випадків на виробництві !

Страховий експерт з охорони праці Малінін В.В.