22 Лютого 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Заходи виконання програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки

Заходи виконання програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки

I. Організаційні заходи

1. Забезпечити діяльність районної ради з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Районна державна адміністрація

2010-2013 роки

2. Проводити щорічні перевірки дотримання законодавства з питань ВІЛ-інфекції/СНІДу у сфері трудових відносин, подолання дискримінації ВІЛ-інфікованих.

Територіальна державна інспекція праці в області

2010-2013 роки

3. Сприяти діяльності регіонального центру моніто­рингу і оцінки на базі обласного центру СНІДу.

Районна державна адміністрація, районний

центр соціаль­них служб для сім’ї, дітей та

молоді, центральна       районна лікарня

 

2010-2013 роки

4. Запровадити постійний збір даних за регіональними показниками.

 

Центральна    районна лікарня, відділи

освіти , у справах сім’ї, молоді та спорту, сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, кримінально-виконавча інспекція Старокостянтинівського МРВ управ­ління Державного департаменту України з питань вико­нання покарань в області, районний центр соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді, неурядові організації

2010-2013 роки

5. Щорічно здійснювати моніторинг виконання Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки  , забезпечити оприлюднення звітів про її виконання.

Районна рада зпитань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу районної державної адміністрації,  центральна районна лікарня, районна СЕС, сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, редакції районних ЗМІ.

2010-2013 роки

6. Сприяти створенню та діяльності  державного закладу денного перебу­вання “Хмельницький обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді”.

Районна державна адміністрація, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня

2010- 2013  роки

7. Удосконалювати кадрове та матеріально-технічне забезпечення кабінету довіри  центральної районної лікарні.

Районна державна адміністрація, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня

2010- 2013  роки

 

8. Сприяти підготовці педагогічних працівників з методики профілактики ВІЛ/СНІДу і формування здорового способу життя для загальноосвітніх навчальних закладів всіх типів, забезпеченню сучасними інформаційно-мето­дичними матеріалами.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2010-2013 роки

9. Здійснювати систематичне підвищення кваліфікації спеціалістів центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

2010-2013 роки

10. Запровадити у навчальних закладах всіх типів навчальний факуль­тативний курс для молоді “Профілактика ризикової поведінки і ВІЛ/СНІДу”. Забезпечити навчальні заклади комплектами друкованих і електронних ме­тодичних матеріалів.

Відділ освіти районної державної адміністрації

2010, 2012 роки

 

 

11. Проводити тренінгові модулі для журналістів, редакторів засобів масової інформації, керівників підприємств, установ та організацій усіх форм власності щодо формування толерантного ставлення до людей, які живуть з ВІЛ/СНІДом.

Районний центр соціальних служб для сім’ї,

дітей та молоді, центральна районна лікарня

спільно  з  неурядовими  організаціями

( Хмельницька обласна Асоціація сприяння вирішенню проб­лем наркоманії та ВІЛ/СНІДу “Вікторія”, облас­не відділення Всеукраїнської благодійної орга­нізації “Всеукраїнська мережа людей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІД”)

2010-2013 роки

12. Здійснювати інформування населення щодо мережі державних та недержавних установ області, що проводять консультативну, профілактичну та лікувально-діагностичну роботу з ВІЛ/СНІД.

Районна рада з питань протидії туберкульозу та ВІЛ-інфекції/СНІДу райдержадміністрації,  сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації,  редакції районних ЗМІ,  районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня, виконкоми селищної та сільських рад

2010-2013 роки

13. Забезпечити функціонування постійних радіопередач, газетних рубрик щодо виконання  Програми забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, допомоги та лікування ВІЛ-інфекції та хворих на СНІД у Старосинявському районі на 2010-2013 роки  , моніторингу епідеміологічної ситуації з ВІЛ/СНІДу, шляхів поширення епідемії та засобів профілактики.

Сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації,  редакції районних ЗМІ

2010-2013 роки

14. Запровадити обмін інформацією щодо кращих практик впроваджен­ня заходів протидії ВІЛ/СНІД  на рівні підприємств та місцевих спільнот між територіальними та галузевими організаціями роботодавців та профспілками.

Федерація професійних спілок району, районна державна адміністрація, виконкоми селищної та сільських рад

2010 рік

15. Забезпечити проведення літнього таборування для керівників во­лонтерських загонів, які займаються проблемою ВІЛ/СНІДу  “Молодь за здо­ровий спосіб життя”.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації

2010-2013 роки

16. Забезпечити проведення щорічної конференції “ Дні профілактики ВІЛ/СНІДу на Старосинявщині ”.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді,  відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту, сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, центральна районна лікарня, районна СЕС.

2010-2013 роки

17. Запровадити проведення акцій до “Всесвітнього дня пам’яті лю­дей, які померли від СНІД”, “Дня солідарності з ВІЛ-позитивними людьми”, “Всесвітнього дня боротьби зі СНІДом”.

Відділи освіти, культури і туризму, сім’ї, молоді та спорту райдержадміністрації, сектор  внутріш­ньої політики , зв’язків з громадськими організаціями та засобами масової інформації апарату райдержадміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня спільно  з  неурядовими  організаціями

( Хмельницька обласна Асоціація сприяння вирішенню проб­лем наркоманії та ВІЛ/СНІДу “Вікторія”, облас­не відділення Всеукраїнської благодійної орга­нізації “Всеукраїнська мережа людей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІД”)

2010-2013 роки

18. Забезпечити проведення заходів “Літня школа підлітків-інструк­торів (волонтерів) ”  Програми “Рівний-рівному”.

Відділ  освіти районної державної адміністрації

2010-2013 роки

19. Запровадити за результатами відвідання установ виконання пока­рань області оперативне внесення подань про умовно-дострокове звіль­нення ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД осіб, які відбувають покарання у вигляді позбавлення волі.

Районна спостережна комісія

2010-2013 роки

II. Профілактичні заходи

 

1. Забезпечити своєчасне  виявлення наркозалежних осіб та направлення  їх в обласний реабілітаційний центр “Твоя перемога”  для надання їм  послуг з ресоціалізації .

Центральна районна лікарня, відділ у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2010-2013 роки

2. Запровадити первинну профілактику ВІЛ-інфекції/СНІДу, про­паганду здорового способу життя серед молоді шляхом проведення ін фор­маційних, культурно-просвітницьких заходів, в тому числі в сільській місце­вості, шляхом забезпечення діяльності мобільного консультаційного пункту соціальної роботи центрів соціаль­них служб для сім’ї, дітей та молоді.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня спільно  з  неурядовими  організаціями

( Хмельницька обласна Асоціація сприяння вирішенню проб­лем наркоманії та ВІЛ/СНІДу “Вікторія”, облас­не відділення Всеукраїнської благодійної орга­нізації “Всеукраїнська мережа людей, які жи­вуть з ВІЛ/СНІД”)

2010-2013 роки

 

3. Здійснити видання та розповсюдження соціальної реклами з питань профілактики ВІЛ-інфекції та толерантного ставлення до ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Відділи,  у справах сім’ї, молоді та спорту

райдержадміністрації,   сектор  внутріш­ньої

політики , зв’язків з громадськими організаціями

та засобами масової інформації апарату

райдержадміністрації,  районний центр соціальних

служб для сім’ї, дітей та   молоді.

 

2010-2013 роки

 

 

4. Вжити заходів щодо надання послуг з профілактики ВІЛ-інфекції та інших соціально небезпечних хвороб серед споживачів ін’єкційних нарко­тиків шляхом забезпечення діяльності служби соціально-профілактичної роботи.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді.

2010-2013 роки

5. Розширити впровадження методу замісної терапії з метою зменшен­ня ризику інфікування ВІЛ споживачів ін’єкційних наркотиків та формуван­ня прихильності ВІЛ-інфікованих СІН  до антиретровірусної терапії.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

6. Створити та забезпечити діяльність  мультидисциплінарної ву­личної команди соціальної роботи з дітьми та підлітками з ризикованою поведінкою. Здійснювати надання пакету послуг щодо профілактики ВІЛ-інфекції серед дітей та підлітків з ризикованою поведінкою.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, ді­тей та молоді, відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2010-2013 роки

7. Запровадити надання пакету послуг щодо профілактики ВІЛ-інфек­ції серед засуджених та осіб, взятих під варту.

Кримінально-виконавча інспекція Старокостянтинівського МРВ управ­ління Державного департаменту України з питань вико­нання покарань в області.

2010-2013 роки

8. Забезпечити осіб, які мали контакт з біологічними рідинами, пов’я­заний з ризиком інфікування ВІЛ, у тому числі медичних працівників, засо­бами профілактики інфікування ВІЛ та антиретровірусними препаратами.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

9. Посилити заходи щодо безпеки донорської крові шляхом її тесту­вання.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

10. Розробити програми та запровадити навчання волонтерів серед працюючої молоді щодо проведення роз’яснювальної роботи серед праців­ників за принципом “рівний-рівному”.

Відділи освіти, у справах сім’ї, молоді та спорту районної державної адміністрації, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та мо­лоді

2010-2013 роки

11. Забезпечити профілактичну роботу в молодіжному середовищі з питань попередження ВІЛ-інфекції/СНІДу шляхом функціонування молодіжних соціальних служб.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, ді­тей та молоді, відділи освіти, сім’ї, молоді та спорту, служба у справах дітей  районної державної адміністрації, виконкоми селищної та сільських рад

2010-2013 роки

III. Лікувальні заходи

 

1. Забезпечити двократне планове обстеження вагітних жінок у зак­ладах охорони здоров’я.

Заклади охорони здоров’я району

2010-2013 роки

2. Здійснювати профілактику передачі ВІЛ від матері до дитини шля­хом забезпечення лабораторного контролю за станом імунної системи, ВН та АРВ-препаратами.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

 

 

 

3. Проводити ранню діагностику ВІЛ-інфекції у дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями методом ПЛР.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

 

4. Забезпечити адаптованими молочними сумішами до 1 року життя дітей, народжених ВІЛ-інфікованими матерями.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

5. Запровадити вільний доступ до тестування та безкоштовного кон­сультування на ВІЛ широких верств населення (до 5% загального населен­ня) в тому числі, представників уразливих груп, призовників.

Заклади охорони здоров’я району, Летичівсько-Старосинявський об’єднаний військовий комісаріат

2010-2013 роки

6. Забезпечити доступ ВІЛ-інфікованих дорослих і дітей до безпе­рервної антиретровірусної терапії.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

7. Здійснювати лабораторний супровід ВІЛ-інфікованих дорослих і ді­тей, що знаходяться під диспансерним наглядом, готуються до АРТ та отри­мують АРТ шляхом забезпечення лабораторного контролю за станом імун­ної системи, ВН і ПЛР.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

8. Запровадити профілактику, діагностику та лікування опортуністи­них інфекцій, супутніх захворювань та побічної дії антиретровірусних пре­паратів у ВІЛ-інфікованих.

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

 

IV. Заходи з догляду та підтримки

\

1. Здійснювати соціально-психологічну підтримку та догляд ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД дорослих та дітей, а також інших членів їх сімей шляхом удосконалення діяльності спеціалізованих служб та закладів для надання соціальних послуг вказаним категоріям.

Районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді, центральна районна лікарня

2010-2013 роки

2.  Забезпечити своєчасне направлення  хворих на СНІД  в обласний центр СНІДу для надання їм паліативної і хоспісної допомог, відповідно до клінічних протоколів .

Центральна районна лікарня

2010-2013 роки

 

3. Забезпечити своєчасне направлення та доставку ВІЛ-інфікованих дітей та молоді для надання їм послуг на базі обласного закладу “Хмельницький обласний центр для ВІЛ-інфікованих дітей та молоді”.

 

Центральна районна лікарня, районний центр соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді

 

2011-2013 роки