22 Лютого 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до районної програми “Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД на 2009-2013 роки”

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА

до районної  програми “Забезпечення профілактики ВІЛ-інфекції, лікування , догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих

на СНІД  на 2009-2013 роки”

З часу виявлення випадку ВІЛ-інфекції у 1996 року по 01.01.2010  в області офіційно зареєстровано 2426 випадків ВІЛ-інфекції (276 дітей), 382 випадків захворювання на СНІД (39 дітей) та 240 випадків смерті від СНІДу (4 дитини).

За поширеністю ВІЛ-інфекції в Україні Хмельницька область знахо­диться на 12 місці, а серед західного регіону займає 1 місце. Серед ВІЛ-інфі­кованих, які перебувають на обліку 93% складають особи репродуктивного і працездатного віку, а кожен четвертий – молода людина віком 18-24 роки.

У зв’язку з тим, що переважна більшість ВІЛ-інфікованих є особами працездатного та репродуктивного віку, епідемія негативно впливає на соціально-економічний розвиток та створює загрозу національній безпеці.

Основними шляхами інфікування ВІЛ є ін’єкційний та статевий. В останні роки спостерігається динамічна зміна шляхів передачі інфекції.

Зростає частка випадків передачі ВІЛ статевим шляхом (в І півріччі 2009 року статевий шлях інфікування вперше перевищив парентеральний, відповідно 42,0 % і 41,2%).

Домінування статевого шляху передачі обумовлює залучення в епіде­мічний процес загального населення, збільшення кількості ВІЛ-інфікованих жінок репродуктивного віку, дітей, що народились з ВІЛ. Це свідчить про тенденцію до генералізації епідемії, виходу її за межі груп ризику і є озна­кою несприятливого прогнозу розвитку епідемії в області.

Все більша кількість ВІЛ-інфікованих осіб виявляється вперше через наявність клінічних ознак хвороби. З 228 дорослого взятого під нагляд в  2009 році  з уперше в житті встановленим діагнозом ВІЛ-інфекції, 71 хворий (36%) в стадії поширеної ВІЛ-інфекції. Це говорить не стільки про те , що боротьба з ВІЛ-інфекцією/СНІДом є проблемою не тільки галузі охорони здоров'я, скільки свідченням того, що темпи поширення ВІЛ-інфек­ції в області випереджають темпи розгортання заходів з протидії і, особливо заходів з первинної профілактики.

Досвід європейських держав свідчить, що для усунення проблем, пов’язаних з ВІЛ-інфекцією/СНІДом, необхідно забезпечити реалізацію дер­жавної політики у сфері профілактики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих і хворих на СНІД шляхом об'єднання зусиль органів державної влади та громадськості.

В районні перші випадки ВІЛ-інфекції зареєстровано  у 2006 році. На сьогоднішній день зареєстровано 6 ,  із яких 4   -  ВІЛ-інфіковані, 2-хворих на СНІД.  Один із хворих на СНІД  помер в 2009 році . У 2009 році виявлено  3 ВІЛ-інфікованих. Інфікування ВІЛ статевим шляхом  в районі становить 100%.

 Погіршення ситуації із захворюваністю на ВІЛ-інфекцію зумовлено занепадом суспільної моралі та рядом соціально-економічних причин:

-                           невідповідність темпів розвитку інфраструктури медичної та соціальної допомоги темпам поширення епідемії;

-                           недостатнє фінансування заходів з профілактики та лікування;

-                           недосконала система інформування населення з питань запобігання інфікування.

Актуальність розроблення районної програми забезпечення профілак­тики ВІЛ-інфекції, лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хво­рих на СНІД на 2010-2013 роки. зумовлена необхідністю створення ефек­тивної системи дієвих заходів щодо запобігання подальшому поширенню ВІЛ-інфекції/СНІДу.

Метою програми є стабілізації епідемічної ситуації в районі, знижен­ня рівня захворюваності на ВІЛ та смертності від ВІЛ-інфекції/СНІДу, шляхом реалізації державної політики щодо забезпечення доступу населен­ня до широкомасштабних профілактичних заходів, послуг з лікування, догляду та підтримки ВІЛ-інфікованих та хворих на СНІД.

Основними завдання програми є:

-                             забезпечення первинної профілактики поширення ВІЛ-інфек­ції серед населення, передусім серед молоді, через проведення освітньої та роз’яснювальної роботи із залученням засобів масової інформації з пропаганди здорового способу життя, морально-етичних цінностей та відповідальної поведінки;

-                             посилення профілактичних заходів серед груп ризику (спожива­чів ін’єкційних наркотиків, осіб, які утримуються в установах покарань, звільнених від відбування покарань, осіб ,які займа­ються проституцією, мігрантів, безпритульних громадян, дітей із сімей, що перебувають у складних життєвих обставинах тощо;

-                             посилення безпеки донорства щодо запобігання випадкам передачі ВІЛ-інфекції через кров;

-                             удосконалення механізму запобігання передачі ВІЛ-інфекції від матері до дитини;

-                             забезпечення вільного доступу до консультування та безоплат­ного тестування на ВІЛ-інфекцію населення, передусім молоді та осіб груп ризику;

-                             розширення доступу споживачів ін’єкційних наркотиків до замісної підтримувальної терапії та реабілітаційних програм;

-                             покращення якості надання медичної допомоги ВІЛ-інфіко­ваним та хворим на СНІД;

-                             організація надання паліативної допомоги, соціальних послуг, соціально-психологічної підтримки, правової допомоги ВІЛ-інфікованим та хворим на СНІД;

-                             забезпечення діяльності та поетапного розвитку спеціалізо­ваних служб та закладів, що надають медичні та соціальні послуги ВІЛ-інфікованим і особам із груп ризику;

-                             удосконалення системи епідеміологічного нагляду за поширенням ВІЛ-інфекції;

-                             створення системи моніторингу та оцінки ефективності заходів , що здійснюється на регіональному рівні і відповідних фінансових витрат.