27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Загальний відділ апарату адміністрації

 

 

 tBWX inkVBM

Стасюк

Віталій Степанович 

Начальник загального відділу апарату Старосинявської райдержадміністрації

тел. роб. 03850(0250) 2-14-75

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 
 alt
 

Мусат

Вікторія Олександрівна

 

Головний спеціаліст загального відділу апарату Старосинявської райдержадміністрації

тел. роб. 03850(0250) 2-14-75

 e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                Розпорядження голови районної

                                                                 державної адміністрації

                                         29.05.2018100/2018-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про загальний відділ апарату

Старосинявської районноїдержавної адміністрації

                                                                       

     1. Загальний відділ апарату Старосинявської районної державної адміністрації (далі - загальний відділ) утворюється головою районної державної адміністрації, є структурним підрозділом її апарату, підпорядкованим керівнику апарату районної державної адміністрації.

     2. Загальний відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, постановами Верховної Ради України, указами і розпорядженнями Президента України, постановами і розпорядженнями Кабінету Міністрів України, постановою Кабінету Міністрів України від 17.01.2018 № 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності», Типовою інструкцією про порядок ведення обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять службову інформацію, затвердженою постановою Кабінету Міністрів України від 19 жовтня 2016 року № 736, розпорядженнями голови, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також цим положенням.

     3. Відділ провадить свою діяльність на основі квартальних і місячних планів, що затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

     4. Порядок взаємодії загального відділу із структурними підрозділами районної державної адміністрації, а також іншими органами виконавчої влади і органами місцевого самоврядування визначається регламентом районної державної адміністрації та чинним законодавством України.

     5. Загальний відділ утворюється для встановлення єдиного порядку документування управлінської інформації і організації діловодства у паперовій та електронній формах, методичного керівництва і контролю за дотриманням установленого порядку роботи з документами у структурних підрозділах апарату та райдержадміністрації, у тому числі з документами, що містять службову інформацію.

     6. Загальний відділ відповідно до покладених на нього завдань:

     6.1. Забезпечує організацію ведення діловодства в апараті районної державної адміністрації у паперовій та електронній формах;

     6.2. Розробляє інструкцію з діловодства, яка регламентує питання організації діловодства у паперовій та електронній формах, а також з питань обліку, зберігання, використання і знищення документів, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в районній державній адміністрації;

     6.3. Здійснює контроль за обов’язковим додержанням в апараті, структурних підрозділах райдержадміністрації вимог щодо складання, оформлення документів і організації діловодних процесів, передбачених державними стандартами на організаційно-розпорядчу документацію та відповідними інструкціями;

     6.4. Вживає заходів до зменшення обсягу службового листування в районній державній адміністрації та її структурних підрозділах;

     6.5. Здійснює облік, зберігання, використання і знищення документів з грифом «Для службового користування», а також контроль за дотриманням вимог з питань обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, які містять відомості, що становлять службову інформацію, в райдержадміністрації;

     6.6. Здійснює організаційне забезпечення діяльності комісії з питань роботи із службовою інформацією в районній державній адміністрації;

     6.7. Забезпечує друкування документів з грифом «ДСК»;

     6.8. Проводить аналіз інформації про документообіг, про що періодично інформує керівника апарату райдержадміністрації;

     6.9. Здійснює експертизу нормативно-правових актів, інших розпорядчих документів на відповідність їх оформлення Інструкції з діловодства у Старосинявській райдержадміністрації та іншим нормативно-правовим актам з питань діловодства;

     6.10. Приймає, реєструє, здійснює попередній розгляд, передає згідно з розподілом обов’язків на розгляд керівництву адміністрації та на виконання, розмножує, розсилає вхідну і вихідну кореспонденцію, розпорядження, доручення, протокольні доручення голови районної державної адміністрації, накази керівника апарату райдержадміністрації з основних питань діяльності, з адміністративно-господарських питань, інші документи районної державної адміністрації;

     6.11. Надає для оприлюднення на офіційному сайті райдержадміністрації нормативно-правові акти, інші розпорядчі документи, прийняті головою райдержадміністрації;

     6.12. Забезпечує контроль за строками проходження і виконання документів, а також за відповідністю форм виконання вимогам до документів та резолюціям керівництва адміністрації;

     6.13. Спільно з іншими відділами апарату забезпечує підготовку і проведення засідань колегії районної державної адміністрації, нарад за участю голови, з оформленням відповідних протоколів та забезпечує їх зберігання;

     6.14. За дорученням голови або керівника апарату райдержадміністрації перевіряє у структурних підрозділах райдержадміністрації стан організації діловодства, вивчає роботу діловодних служб цих органів, надає їм необхідну допомогу в удосконаленні форм і методів роботи з документами;

     6.15. Здійснює контроль за правильністю користування документами в апараті районної державної адміністрації, готує довідки, доповідні записки, зведення, звіти, інформації з питань роботи з документами, періодично інформує керівника апарату адміністрації з цих питань;

     6.16. Здійснює експертизу проектів розпорядчих документів голови райдержадміністрації, контроль за якістю, правильністю та своєчасністю їх підготовки;        

     6.17.      Здійснює редагування, друкування, подання на підпис і розмноження розпоряджень голови районної державної адміністрації, рішень колегії, нарад, забезпечує своєчасне доведення їх до відповідних структурних підрозділів райдержадміністрації, територіальних органів центральних органів виконавчої влади, виконкому селищної ради, підприємств, установ, організацій, службових осіб та громадян, у необхідних випадках видає копії, виписки, довідки з прийнятих розпоряджень, рішень;        

     6.18.      Здійснює оформлення прийнятих розпорядчих документів голови райдержадміністрації та забезпечує їх зберігання;

     6.19.      Організовує друкарське виготовлення, (комп’ютерний набір) копіювання і тиражування розпорядчих документів;

     6.20. Здійснює контроль за якістю й правильністю підготовки та оформлення вихідних документів в апараті райдержадміністрації, узагальнює й аналізує відомості з документообігу;

     6.21.      Забезпечує культуру діловодства в апараті райдержадміністрації, сприяє підвищенню ділової кваліфікації працівників структурних підрозділів райдержадміністрації;

     6.22.      Забезпечує своєчасний розгляд заяв, пропозицій та скарг громадян, що надійшли до райдержадміністрації;      

     6.23. Забезпечує належну організацію особистого та виїзного прийомів громадян та роботи «гарячої» телефонної лінії головою райдержадміністрації та його заступниками;

     6.24. Перевіряє стан роботи з розгляду пропозицій, заяв та скарг, організацію особистого прийому громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації, органах місцевого самоврядування;

     6.25.      Готує документи для відрядження працівників апарату адміністрації;       

     6.26. За потребою готує та подає голові райдержадміністрації звіти про факти порушення виконавчої дисципліни та формального ставлення до розгляду звернень громадян у структурних підрозділах райдержадміністрації;

     6.27.      Готує матеріали до розгляду на засіданнях колегії райдержадміністрації, що віднесені до компетенції відділу;

     6.28.      Вносить пропозиції до проектів планів роботи, заходів райдержадміністрації з питань, що належать до компетенції відділу;

     6.29. Забезпечує впровадження автоматизування діловодних процесів, надає методичну і практичну допомогу з цих питань працівникам апарату, структурним підрозділам районної державної адміністрації;

     6.30. Проводить навчання з питань роботи з документами працівників апарату, діловодних служб структурних підрозділів районної державної адміністрації, виконавчого комітету селищної ради;

     6.31. Забезпечує облік, зберігання печаток, штампів, бланків інформаційних, організаційно-розпорядчих і реєстраційно-контрольних документів районної державної адміністрації і законність користування ними;

     6.32. Бере участь у розробці та виданні методичних посібників, рекомендацій, довідників тощо, необхідних у роботі районної державної адміністрації;

     6.33. Розробляє номенклатуру справ апарату районної державної адміністрації, забезпечує здійснення контролю за правильністю формування, оформлення і зберігання у відділах апарату справ, приймання документів на зберігання в архівний відділ райдержадміністрації;

     6.34.Організовує роботу архіву апарату районної державної адміністрації, забезпечує проведення експертизи документів при їх відборі для передачі на зберіганняв архівний відділ райдержадміністрації.

     7. Загальний відділ має право:

     7.1. Проводити у структурних підрозділах районної державної адміністрації перевірки стану організації роботи з документами;

     7.2. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби - відповідні документи від структурних підрозділів районної державної адміністрації, місцевих органів виконавчої влади з метою виконання повноважень;

     7.3. Повертати документи, підготовлені з порушенням встановленого порядку;

     7.4. Вносити пропозиції керівництву районної державної адміністрації з питань, віднесених до компетенції відділу;

   7.5. За дорученням керівництва брати участь в районних та обласних заходах.

     8. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє із структурними підрозділами апарату районної державної адміністрації та органами місцевого самоврядування.

     9. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації.

     10. Начальник загального відділу:

     10.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, несе персональну відповідальність за виконання покладених на підрозділ завдань;

     10.2. Забезпечує в межах своєї компетенції збереження у відділі інформації з обмеженим доступом відповідно до законодавства;

     10.3. Розробляє і здійснює заходи щодо поліпшення організації та підвищення ефективності роботи відділу;

     10.4. Забезпечує додержання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку;

     10.5. Визначає права та обов’язки працівників відділу;

     10.6. Виконує інші обов’язки, покладені на нього головою, керівником апарату районної державної адміністрації.

     11. Інші працівники загального відділу апарату районної державної адміністрації призначаються на посаду та звільняються з посади керівником апарату районної державної адміністрації відповідно до вимог Закону України «Про державну службу», інших нормативних актів, що стосуються державних службовців, Кодексу законів про працю України.

     12. Діяльність працівників загального відділу апарату районної державної адміністрації регламентується посадовими інструкціями, які розробляються начальником загального відділу і затверджуються керівником апарату районної державної адміністрації.

 

Керівник апарату адміністрації                                                       О. Балла