27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Юридичний сектор апарату адміністрації

zarukts 

 

Царик

Тетяна Степанівна

Завідувач юридичного сектору апарату

Старосинявської райдержадміністрації

 тел. роб. 0(3850)2-13-68

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 44498981 717916138559577 6971509215999295488 n


Латка

Анатолій Миколайович 

Головний спеціаліст юридичного сектору апарату

Старосинявської райдержадміністрації

 тел. роб. 0(3850)2-13-68

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

                                                       державної адміністрації

                                                         29.05.2018100/2018-р

П О Л О Ж Е Н Н Я

про юридичний сектор апарату

Старосинявської районної державної адміністрації

     1. Це Положення регулює питання діяльності юридичного сектору апарату Старосинявської районної державної адміністрації.

     2. Юридичний сектор апарату Старосинвської районної державної адміністрації (далі – юридичний сектор) є самостійним структурним підрозділом апарату Старосинявської районної державної адміністрації.

     3. Юридичний сектор у своїй діяльності керується  Конституцією  та законами України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції  та законів України, актами Кабінету Міністрів України, міжнародними договорами України, цим Положенням, а також іншими нормативно-правовими актами.

З питань організації та проведення правової роботи юридична служба керується актами Мін'юсту.

     4. Основним завданням юредичного сектору є організація правової роботи, спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та запобігання невиконанню вимог законодавства, інших нормативних актів органом виконавчої влади, підприємством, їх керівниками та працівниками під час виконання покладених на них завдань і функціональних обов'язків, а також представлення інтересів органу виконавчої влади, підприємства в судах.

     5.Юридичний сектор підпорядковується безпосередньо голові, а з питань організації роботи – керівнику апарату райдержадміністрації.

   6. Юридичний сектор райдержадміністарції спрямовує, координує правову роботу, здійснює методичне керівництво та перевіряє її проведення.

   7. Видання нормативно-правового акта, а також подання проекту такого акта райдержадміністрації для його прийняття чи погодження без попереднього розгляду та погодження з юридичним сектором не допускається.

     8. Пропозиції юридичного сектору щодо приведення нормативно-правових актів та інших документів у відповідність із законодавством є обов'язковими для розгляду.

У разі неврахування пропозицій юридичного сектору або часткового їх врахування юридичний сектор подає голові райдержадміністрації письмовий висновок до проекту акта.

     9. Юридичний сектор відповідно до покладених на нього завдань:

     9.1.Організовує та бере участь у забезпеченні реалізації державної правової, правильного застосування законодавства, представленні інтересів райдержадміністрації в судах;

     9.2. Розробляє та бере участь у розробленні проектів нормативно-правових актів з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації;

     9.3. Перевіряє відповідність законодавству і міжнародним договорам України проектів рішень, що подаються на підпис голові, керівнику апарату райдержадміністрації, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

     9.4. Проводить юридичну експертизу проектів нормативно-правових актів, підготовлених структурними підрозділами райдержадміністрації, за результатами якої готує висновки за формою, що затверджується Мін'юстом, погоджує (візує) їх за наявності віз керівників заінтересованих структурних підрозділів;

     9.5. Переглядає разом із структурними підрозділами райдержадміністрації нормативно-правові акти та інші документи з питань, що належать до його компетенції, з метою приведення їх у відповідність із законодавством;

     9.6. Інформує голову, керівника апарату райдержадміністрації про необхідність вжиття заходів для внесення змін до нормативно-правових актів та інших документів, визнання їх такими, що втратили чинність, або скасування;

     9.7.Вносить голові, керівнику апарату райдержадміністрації пропозиції щодо подання нормативно-правового акта на державну реєстрацію в порядку, визначеному Мін'юстом;

     9.8.Разом із заінтересованими структурними підрозділами райдержадміністрації узагальнює практику застосування законодавства у відповідній сфері, готує пропозиції щодо його вдосконалення, подає їх на розгляд голові, керівнику апарату райдержадміністрації для вирішення питання щодо підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, внесення їх в установленому порядку до державного органу, уповноваженого приймати такі акти;

     9.9.Розглядає проекти нормативно-правових актів та інших документів, які надійшли для погодження, з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, та готує пропозиції до них;

     9.10.Здійснює у межах своєї компетенції заходи щодо адаптації законодавства України до законодавства Європейського Союзу;

     9.11. Організовує роботу, пов'язану з укладенням договорів (контрактів), бере участь у їх підготовці та здійсненні заходів, спрямованих на виконання договірних зобов'язань, забезпеченні захисту майнових прав і законних інтересів райдержадміністрації, а також погоджує (візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників заінтересованих структурних підрозділів;

     9.12.Організовує претензійну та позовну роботу, здійснює контроль за її проведенням;

     9.13. Проводить разом із заінтересованими структурними підрозділами аналіз результатів господарської діяльності райдержадміністрації, вивчає умови і причини виникнення непродуктивних витрат, порушення договірних зобов'язань, а також стан дебіторської та кредиторської заборгованості;

     9.14. Аналізує матеріали, що надійшли від правоохоронних і контролюючих органів, результати позовної роботи, а також отримані за результатами перевірок, ревізій, інвентаризацій дані статистичної звітності, що характеризують стан дотримання законності райдержадміністрації, готує правові висновки за фактами виявлених правопорушень та бере участь в організації роботи з відшкодування збитків;

     9.15. Подає пропозиції голові, керівнику апарату райдержадміністрації про притягнення до відповідальності працівників, з вини яких заподіяна шкода (якщо це не віднесено до компетенції іншого структурного підрозділу);

     9.16. Сприяє правильному застосуванню актів законодавства про працю, у разі невиконання або порушення їх вимог подає голові, керівнику апарату райдержадміністрації письмовий висновок з пропозиціями щодо усунення таких порушень;

     9.17. Здійснює методичне керівництво правовою роботою в райдержадміністрації, перевіряє стан правової роботи та подає пропозиції на розгляд голові, керівнику апарату райдержадміністрації щодо її поліпшення, усунення недоліків у правовому забезпеченні діяльності райдержадміністрації, вживає заходів до впровадження новітніх форм і методів діяльності юридичного сектору, виконання актів Мін'юсту та його територіальних органів;

     9.18.Веде облік актів законодавства і міжнародних договорів України, забезпечує підтримання їх у контрольному стані та зберігання;

     9.19.Збирає інформацію про офіційне оприлюднення актів законодавства в друкованих виданнях;

     9.20. Організовує і проводить роботу, пов'язану з підвищенням кваліфікації працівників юридичного сектору, роз'яснює застосування законодавства, надає правові консультації з питань, що належать до компетенції райдержадміністрації, а також за дорученням голови, керівника апарату райдержадміністрації розглядає звернення громадян, звернення та запити народних депутатів України;

     9.21. Здійснює заходи, спрямовані на підвищення рівня правових знань працівників райдержадміністрації;

     9.22.Забезпечує в установленому порядку представлення інтересів райдержадміністрації в судах та інших органах.

     10. Покладення на юридичний сектор обов'язків, що не належать або виходять за межі її компетенції, не допускається.

     11. Юридичний сектор райдержадміністрації має право:

     11.1.Перевіряти дотримання законності структурними підрозділами райдержадміністрації, що належить до сфери його управління;

     11.2. Одержувати в установленому порядку для виконання покладених на неї завдань необхідні документи, інформацію, довідки, розрахунки, інші матеріали від посадових осіб райдержадміністрації, що належать до сфери управління райдержадміністрації. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані невідкладно подавати необхідні матеріали на вимогу юридичного сектору;

     11.3. Залучати за згодою керівників структурних підрозділів райдержадміністрації спеціалістів з метою підготовки проектів нормативно-правових актів та інших документів, а також розроблення і здійснення заходів, які проводяться юридичним сектором відповідно до покладених на нього завдань;

     11.4.Інформувати голову райдержадміністрації про покладення на юридичний сектор обов'язків, що виходять за межі її компетенції, а також про випадки неподання або несвоєчасного подання на вимогу юридичного сектору необхідних матеріалів посадовими особами райдержадміністрації, що належить до сфери управління райдержадміністрації.

     12. Райдержадміністрація забезпечує подання Мін'юсту та його територіальним органам у встановлені ними строки інформації про наявність в їх структурі юридичної служби, її вид, склад працівників, їх фаховий та освітній рівень, потребу в юридичних кадрах.

     13. Райдержадміністрація зобов'язана створювати умови для належної роботи і підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору, забезпечувати їх окремим приміщенням, телефонним та електронним зв'язком, сучасними комп'ютерами та оргтехнікою, транспортом для виконання службових обов'язків, нормативно-правовими актами і довідковими матеріалами, іншими посібниками та літературою з правових питань, електронною системою інформаційно-правового забезпечення, а також доступом до інформаційних баз.

     14. Підвищення кваліфікації працівників юридичного сектору райдержадміністрації, організовує Мін'юст та його територіальні органи.

     15. На посаду завідуючого юридичного сектору апарату райдержадміністрації призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти не нижче магістра, з досвідом роботи на посадах державної служби категорії “Б” чи “В” або досвідом служби в органах місцевого самоврядування, або досвідом роботи на керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності не менше одного року.

     16. На посаду головного спеціаліста, провідного спеціаліста або спеціаліста юридичного сектору райдержадміністрації призначаються повнолітні громадяни України, які вільно володіють державною мовою та здобули ступінь вищої юридичної освіти бакалавра або молодшого бакалавра.

     17. Завідувач юридичного сектору райдержадміністрації:

     17.1.Забезпечує виконання завдань, покладених на юридичний сектор;

     17.2. Подає пропозиції голові, керівнику апарату райдержадміністрації щодо прийняття на роботу, переведення, звільнення працівників юридичного сектору, їх заохочення або притягнення до відповідальності згідно із законодавством.

 

Керівник апарату адміністрації                                          О. Балла