27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату адміністрації

DSCN90938 

 

Гневуш

Алла Валентинівна

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату     

Старосинявської райдержадміністраціїї 

тел.. роб. (03850) 2-12-18

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

  

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
 Керівник апарату районної
 державної адміністрації
___________О. Балла 
05.12.2018 р 

 

ПОСАДОВА ІНСТРУКЦІЯ

головного спеціаліста з питань інформаційної діяльності
та комунікацій з громадськістю

апарату Старосинявської районної державної адміністрації

 

1.Загальні положення

Ця посадова інструкція розроблена на підставі Закону України "Про державну службу", Положення про апарат районної державної адміністрації, Регламенту Старосинявської районної державної адміністрації, Наказу Державного комітету телебачення і радіомовлення України №199 від 15.10.2013 р. «Про затвердження Методичних рекомендацій з розроблення Положення про структурний підрозділ з інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю обласної, Київської, Севастопольської міської державної адміністрації» і визначає завдання, обов’язки, повноваження, права, відповідальність та взаємовідносини головного спеціаліста з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю апарату райдержадміністрації (далі головний спеціаліст):

1.1.Відповідно до статей 6, 39 Закону України "Про державну службу" посада головного спеціаліста належить до категорії «В» посад державних службовців. Особі, яка займає дану посаду, може бути присвоєно 6, 7, 8, 9 ранг державного службовця.

1.2.На посаду головного спеціаліста призначається особа з вищою освітою ступеня молодшого бакалавра або бакалавра, без вимог до досвіду роботи.

1.3.Головний спеціаліст:

1.3.1.Призначається на посаду і звільняється з посади керівником апарату районної державної адміністрації згідно з вимогами ЗУ «Про державну службу» за результатами конкурсу (крім випадків, визначених законодавством) відповідно до законодавства про працю та про державну службу.

1.3.2.Підпорядковується безпосередньо керівнику апарату районної державної адміністрації, заступнику голови районної державної адміністрації згідно з розподілом обов'язків.

1.3.3.У своїй роботі керується Конституцією України, Законами України, нормативними документами, що стосуються державної служби та діяльності районної державної адміністрації; указами та розпорядженнями Президента України, постановами Верховної Ради України, постановами та розпорядженнями Кабінету Міністрів України, розпорядженнями та дорученнями голів обласної та районної державних адміністрацій, Регламентом районної державної адміністрації, актами відповідних органів місцевого самоврядування та даною посадовою інструкцією.

1.4.Головний спеціаліст повинен:

1.4.1.Знати зміст і правильно застосовувати в ході реалізації своїх повноважень законодавчі, нормативні та інструктивно-методичні документи з питань, віднесених до його компетенції, інструкцію з діловодства, правила етики державного службовця, правила та норм охорони праці та протипожежного захисту.

1.4.2.Вільно володіти державною мовою та мати навики роботи на комп’ютері.

1.4.3.Знати і сумлінно виконувати свої посадові обов'язки, знати свої права і порядок їх реалізації.

1.5. В разі відсутності головного спеціаліста з поважних причин (відпустка, хвороба, тощо), виконання функціональних обов’язків, покладених на головного спеціаліста забезпечує та розподіляє керівник апарату Старосинявської районної державної адміністрації.

2. Завдання та обов'язки

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю:

2.1.Забезпечує згідно з вимогами Управління інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації оперативне інформування про основні соціально-економічні та суспільно-політично події в районі, діяльність голови районної державної адміністрації, його заступників, управлінь, служб, відділів, секторів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування з вирішення ними життєвоважливих соціально-політичних проблем району, діяльність суб’єктів громадсько-політичних процесів тощо.

2.2.Узагальнює та аналізує інформацію про основні процеси в суспільно-політичній сфері району.

2.3.Подає голові райдержадміністрації інформаційно-аналітичні матеріали та вносить пропозиції щодо внутрішньої політики та інформаційного простору.

2.4.Готує матеріали з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю.

2.5.Проводить моніторинг за допомогою web-pecypciв, зокрема web- сайтів Президента України, Уряду України, Верховної ради України, Хмельницької обласної державної адміністрації та інших, в сфері соціально- політичного стану в Україні та в світі.

2.6.Готує довідки, звіти, інформації, інструктивно-методичні матеріали з питань інформаційної діяльності.

2.7.Готує в межах своїх повноважень інформаційно-аналітичні матеріали до прес-конференцій, засідань за круглим столом, що проводяться в райдержадміністрації;

2.8.Здійснює підготовку проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, що належать до компетенції.

2.9.Надає методичну і практичну допомогу структурним підрозділам районної державної адміністрації з питань, що належать до його компетенції.

2.10.Забезпечує підготовку за участю інших структурних підрозділім райдержадміністрації річного орієнтованого плану проведення консультацій з громадськістю.

2.11.Забезпечує методичну підтримку і проведення разом з структурними підрозділами райдержадміністрації консультацій з громадськістю, відповідно до Порядку проведення консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.11.2010 №996.

2.12.Надає методичну підтримку іншим структурним підрозділам місцевої державної адміністрації щодо реалізації завдань державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства відповідно до Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затвердженої Указом Президента України від 24 березня 2012 р,. № 212, та щорічних планів з реалізації Стратегії державної політики сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні, затверджених указами Президента України.

2.13.Координує виконання райдержадміністрацією Плану заходів з впровадження Ініціативи «Партнерство «Відкритий Уряд», затвердженого розпорядженням Кабінету Міністрів України від 18 липня 2012 р. № 514, та відповідного обласного плану заходів.

2.14.Організовує разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації публічні заходи держадміністрації за участю представників інститутів громадського суспільства.

2.15.Приймає участь у нарадах, колегіях райдержадміністрації, засіданнях політичних партій і громадських організацій, зборах громадян.

2.16.Приймає участь у районних виставках, круглих столах, у святах державного значення, вшануванні пам’ятних дат та скорботних днів та інших заходах, спрямованих на відзначення державних, національних визначних подій та на розвиток ініціативи і задоволення інтересів різних верств населення.

2.17.Надає роз’яснення громадянам щодо розпоряджень голови районної державної адміністрації з питань, які належать його до компетенції.

2.18.Розглядає звернення громадян, установ і організацій та вживає необхідних заходів відповідно до законодавства України з питань, які належать до його компетенції.

2.19.Узагальнює інформацію, що надходить від структурних підрозділів райдержадміністрації, виконавчого комітету селищної ради, інформує голову райдержадміністрації та забезпечує інформування обласної державної адміністрації про суспільно-політичну ситуацію в районі.

2.20.Забезпечує розміщення інформаційних матеріалів про діяльність райдержадміністрації на офіційних веб-сайті та сторінці у соцмережі

2.21.Аналізує оприлюднені в засобах масової інформації матеріали з питань, що належать до його компетентності.

2.22.Сприяє забезпеченню інформаційного супроводження процесів європейської інтеграції.

2.23.Бере участь у підготовці матеріалів для засобів масової інформації з питань, що належать до його компетенції, а також сприяє їх поширенню.

2.24.Сприяє роботі засобів масової інформації.

2.25.Сприяє реалізації конституційного права громадян на свободу слова та безперешкодній діяльності засобів масової інформації.

2.26.Проводить моніторинг матеріалів преси, які стосуються діяльності органів виконавчої влади та місцевого самоврядування, забезпечує збереження цієї інформації, організовує оперативне реагування на виступи стосовно проблем внутрішньої політики. Готує експрес-аналізи інформації ЗМІ.

2.27.Сприяє роботі громадської ради, утвореної при місцевій державній адміністрації відповідно до постанови Кабінету Міністрів від 3 листопада 2010 р. №996.

2.28.Аналізує діяльність політичних партій, громадських організацій, що діють у районі.

2.29.Організовує вивчення громадської думки щодо діяльності райдержадміністрації, проблемних питань району, інших суспільно- значущих питань та готує пропозиції за результатами відповідних досліджень.

2.30.Узагальнює громадську думку та реагування різних верств населення        на актуальні питання суспільного життя, здійснює оцінку можливих наслідків прийнятих соціальних та політичних рішень.

2.31.Організовує та здійснює взаємодію місцевих органів виконавчої влади з районними осередками політичних партій, громадськими організаціями з питань, які належать до компетенції.

2.32.Аналізує виборчі процеси.

2.33.Забезпечує зв'язок з місцевими організаціями політичних партій і громадських організацій, іншими суб'єктами громадянського суспільства.

2.34.Подає до відділу управління персоналом та організаційної роботи апарату райдержадміністрації пропозицій до плану роботи райдержадміністрації та звітує про їх виконання.

2.35.Бере участь у розробці відповідних розділів проектів місцевого бюджету та програм соціально-економічного розвитку району з питань, що належать до його компетенції.

2.36.Виконує інші доручення керівництва районної державної адміністрації, поточні завдання, які входять до його компетенції.

2.37. Виконує функції із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій, відповідно до Розпорядження голови Старосинявської районної державної адміністрації «Про призначення відповідального із забезпечення кібербезпеки, кіберзахисту та безпеки інформаційних технологій у Старосинявській районній державній адміністрації» №208/2018-р від 04.12.2018 року.

 

3.Права

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю має право:

3.1.Залучати спеціалістів інших підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій, об’єднань громадян ( за погодженням з їх керівниками), а також вчених і фахівців на договірній основі для розгляду питань, що належать до його компетенції.

3.2.Одержувати в установленому порядку від управлінь, відділів та інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств , установ та організацій інформацію, документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

3.3.Використовувати системи зв’язку і комунікації, що існують в райдержадміністрації.

3.4.Вносити пропозиції щодо вдосконалення своєї роботи, планувати свою роботу.

3.5.Запитувати та отримувати у встановленому порядку від державних органів, установ, організацій і підприємств необхідну інформацію.

3.6.Отримувати рішення органів виконавчої влади, самоврядування, а також інші у документи і інформації, віднесені до компетенції відділу;

3.7.Проводити соціологічні опитування громадської думки, узагальнювати їх і оприлюднювати в місцевих засобах масової інформації

3.8.Бути присутнім на нарадах і засіданнях при розгляді соціально- гуманітарних питань, одержувати безкоштовно статистичні та інші матеріали, що входять до його компетенції відділу;

3.9.У встановленому порядку готувати запити на отримання від органів виконавчої влади, підприємств, установ, організацій та громадських об’єднань необхідних статистичних та оперативних даних, звітів з питань, що стосуються діяльності відділу і наданих йому повноважень.

3.10.Вимагати від керівництва чіткого визначення обсягу своїх службових повноважень.

Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю має право на:

3.11.Повагу до своєї особистості, честі та гідності, справедливе і шанобливе ставлення з боку керівників, колег та інших осіб.

3.12.Чітке визначення посадових обов’язків.

3.13.Належні для роботи умови служби та їх матеріально-технічне забезпечення.

3.14.Оплату праці залежно від займаної посади, результатів службової діяльності, стажу державної служби та рангу.

3.15.Відпустки, соціальне та пенсійне забезпечення відповідно до закону.

3.16.Підвищення професійного рівня згідно з чинним законодавством.

3.17.Просування по службі з урахуванням професійної компетентності та сумлінного виконання своїх посадових обов’язків.

3.18.Проведення службового розслідування за його вимогою з метою зняття безпідставних, на його думку, звинувачень або підозри.

3.19.Здорові, безпечні та належні умови праці, забезпечення у межах виділеного фінансування необхідними для виконання посадових обов'язків приміщеннями, меблями, оргтехнікою, канцелярськими приладдям та іншими засобами.

3.20.Безперешкодне ознайомлення з матеріалами, що стосуються його особисто, в необхідних випадках давати особисті пояснення.

3.21.Має інші права, що визначені законодавством з питань проходження державної служби та організації роботи.

4. Відповідальність

4.1. Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю несе відповідальність згідно чинного законодавства за не виконання чи не належне виконання службових

обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та передбачених Законами України «Про державну службу», «Про запобігання корупції», обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця або дискредитує районну державну адміністрацію.

5. Взаємовідносини (зв'язки) за посадою

5.1. Головний спеціаліст з питань інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з управлінням інформаційної діяльності та комунікацій з громадськістю Хмельницької обласної державної адміністрації, з іншими структурними підрозділами Старосинявської районної державної адміністрації, виконавчим комітетом селищної ради Старосинявського району, територіальними органами центральних органів виконавчої влади в Старосинявському районі, органами місцевого самоврядування, установами та організаціями, об'єднаннями громадян та окремими громадянами, засобів масової інформації.