28 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Сектор державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обстежень Старосинявської райдержадміністрації

 1084900

 Павлюк

Людмила Василівна

Завідувач cектору державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обстежень Старосинявської райдержадміністрації

  тел. роб. 0(3850)21365

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Розпорядок роботи - щоденно з 8.00 до 17.15 год (п'ятниця до 16.00 год.)

Обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.

 

 009

Державний реєстратор сектору державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обстежень Старосинявської райдержадміністрації

тел. роб. 0(3850)21365

 e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 Розпорядок роботи - щоденно з 8.00 до 17.15 год (п'ятниця до 16.00 год.)

Обідня перерва з 12.00 до 13.00 год.

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

04.10.2018 р. № 161/2018-р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про сектор державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Старосинявської районної державної адміністрації

1. Сектор державної реєстрації юридичних та фізичних осіб-підприємців, державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень Старосинявської районної державної адміністрації (далі — сектор) є відокремленим структурним підрозділом районної державної адміністрації з правом юридичної особи і утворюється головою районної державної адміністрації.

2. У своїй діяльності сектор підпорядковується голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний відповідним органам виконавчої влади вищого рівня.

3. У своїй роботі керується Конституцією та Законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апарату районної державної адміністрації, а також положенням про сектор.

4. Сектор провадить свою діяльність на основі квартальних та місячних планів, що затверджуються відповідно до регламенту районної державної адміністрації.

5. На сектор покладені такі завдання:

5.1.Забезпечення реалізації державної політики у сферах державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, державної реєстрації юридичних осіб та фізичнихосіб-підприємців на території району.

5.2.Організація виконання Конституції і Законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснення контролю за їх реалізацією.

5.3.Забезпечення у межах своїх повноважень захисту прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.4 Забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок надання адміністративних послуг.

6. Сектор відповіднодопокладенихнаньогозавдань:

6.1. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження:

6.1.1.Надає інформацію про державну реєстрацію прав та їхобтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно відповідно до закону.

6.1.2. Бере на облік безхазяйне нерухоме майно відповідно до закону.

6.1.3. Приймає та видає документи, пов'язані з проведенням державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, взяттям на облік безхазяйного нерухомого майна, наданням інформації про державну реєстрацію прав та їх обтяжень з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, відповідно до законодавства.

6.1.4. Здійснює державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до законодавства.

6.1.5. Надає інформацію з Єдиного державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців відповідно до законодавства.

6.1.6. Веде Державний реєстр речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, Єдиний державний реєстр юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців.

6.1.7. Здійснює інші передбачені законом галузеві повноваження.

6.2. Надає адміністративні послуги.

6.3. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

6.4. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

6.5. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку.

6.6. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правовихактів з питань реалізації галузевих повноважень.

6.7. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правовихактів, розроблених іншими органами виконавчої влади.

6.8. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

6.9. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові районної державної адміністрації.

6.10. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

6.11. Розглядає в установленному законодавством порядку звернення громадян.

6.12. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

6.13 Інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

6.14. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади.

6.15. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки.

6.16. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів.

6.17. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

6.18. Забезпечує захист персональних даних.

7. Сектор для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

7.1. Одержувати в установленному законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

7.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

7.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

7.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

7.5. Скликати в установленому порядку наради, проводитисемінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7.6. Може вносити пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, розробляє проекти відповідних рішень.

8. Працівники сектору (державні реєстратори) зобов’язані дотримуватись правил внутрішнього трудового розпорядку, техніки пожежної безпеки районної державної адміністрації та виконавської дисципліни.

8.1. Працівники сектору планують особисту роботу, можуть вносити пропозиції щодо формування планів роботи сектору.

8.2 Вживають заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

8.3 Звітують перед завідувачем сектору про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

9. Покладання на державних реєстраторів обов`язків, що не належать до їх компетенції, не допускається.

10. Втручання будь-яких органів, посадових і службових осіб, громадян та їх об`єднань у діяльність сектору забороняється і тягне за собою відповідальність згідно із законом.

11. Працівники сектору несуть персональну відповідальність за виконання покладених на них завдань і здійснення ними своїх повноважень. За порушення законодавства у сфері реєстрації несуть дисциплінарну, цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, встановлену законом. Дії або бездіяльність реєстраторів можуть бути оскаржені згідно із законом.

12. Сектор очолює завідувач сектору, який призначається на посаду і звільняється з посади головою районної державної адміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

12.1 Завідувач сектору:

12.1.1. Здійснює керівництво сектором, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці в секторі.

12.1.2 Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про сектор.

12.1.3 Затверджує посадові інструкції працівників сектору та розподіляє обов’язки між ними.

12.1.4 Планує роботу сектору, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

12.1.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи сектору.

12.1.6 Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на сектор завдань та затверджених планів роботи.

12.1.7 Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції сектору, та розробляє проекти відповідних рішень.

12.1.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

12.1.9 Представляє інтереси сектору у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

12.1.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

12.1.11. Здійснює добір кадрів.

12.1.12. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців сектору.

12.1.13. Організовує інформаційне забезпечення роботи сектору, роботу із засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних заходів.

12.1.14. Призначає на посаду та звільняє з посад працівників сектору, за погодженням з головою райдержадміністрації у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців, заохочує та притягує до дисциплінарної відповідальності. На посаду реєстраторів сектору призначаються особи, які відповідають кваліфікаційним вимогам, затвердженими Законами України.

Не може бути призначена на посаду реєстратора особа, щодо якої існують обмеження, передбачені Законами України.

Відбір кандидатур на ці посади проводиться на конкурсній основі, крім випадків, у яких призначення на посади на підставі актів законодавства може здійснюватися без проведення конкурсу.

12.1.15. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень сектору державної реєстрації.

12.1.16. Забезпечує дотримання працівниками сектору державної реєстрації правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

12.1.17. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

12.1.18 Завідувач сектору здійснює визначені Законом України «Про державну службу» повноваження керівника державної служби у секторі.

13 Для проведення експертизи цінності документів сектор утворює експертну комісію.

14. Накази керівника сектору, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації.

15. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні   інтереси  громадян  або  мають  міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

16. Сектор державної реєстрації є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

17 Положення про сектор державної реєстрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

18. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників сектору державної реєстрації у межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

19. Сектор державної реєстрації утримується за рахунок коштів Державного бюджету, бухгалтерське обслуговування здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення апарату районної державної адміністрації.

20. Матеріально-технічне забезпечення сектору державної реєстрації здійснює районна державна адміністрація.

21. Припинення діяльності сектору державної реєстрації здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням голови районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України - за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.