27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Головний спеціалст з питань взаємодії з правоохоронними органами, мобілізаційної, оборонної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації

 

IMG 048609

 

Палага

Олександр  Іванович

Головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та

режимно-секретної роботи апарату Старосинявської райдержадміністрації

 

тел.роб. 03850 2-14-75

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Керівник апарату районної

державної адміністрації

01.02.2018 р

___________О. Балла

 

Посадова інструкція

 

головниого спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та

 

режимно-секретної роботи апарату Старосинявської райдержадміністрації

 

Загальні положення

         Ця посадова інструкція розроблена на підставі Довідника типових професійних характеристик посад державних службовців, затвердженого наказом національного агентства України з питань державної служби № 11 від 13 вересня 2011 року Регламенту Старосинявської районної державної адміністрації, і визначає завдання, обов’язки, повноваження, права, відповідальність та взаємовідносини головного спеціаліста з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації (далі головний спеціаліст):

1.1. Призначається на посаду і звільняється з посади наказом керівника апарату адміністрації у відповідності з вимогами Закону України «Про державну службу», іншими нормативними актами, що стосуються державних службовців.

1.2. Підпорядковується безпосередньо голові райдержадміністрації першому заступнику та керівнику апарату.

1.3. На посаду головного спеціаліста призначається особа з вищою освітою не нижче бакалавра, молодшого спеціаліста без вимог до стажу роботи.

1.4. В своїй діяльності головний спеціаліст з питань взаємодії з правоохоронними органами, оборонної, мобілізаційної та режимно-секретної роботи апарату адміністрації керується Конституцією України; актами законодавства, що стосуються державної служби та діяльності відповідного органу виконавчої влади; Указами Президента України, постановами та розпорядженнями Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, регламентом районної державної адміністрації.

1.5. Повинен знати зміст і порядок застосування Закону України «Про державну службу», інших нормативних актів стосовно державної служби, нормативних та методичних матеріалів щодо виконання своїх службових обов’язків.

1.6. На період відсутності головного спеціаліста, обов’язки виконує головний спеціаліст з питань цивільного захисту населення апарату адміністрації.

2. Завдання, обов’язки з питань мобілізаційної роботи

2.1. Організовує виконання структурними підрозділами районної державної адміністрації законів, інших нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.2. Розробляє та подає керівництву райдержадміністрації проекти нормативно-правових актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.3. Організовує планування, розроблення і проведення заходів з мобілізаційної підготовки та мобілізації, у тому числі з переведення районної державної адміністрації, підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень), на роботу в умовах особливого періоду та здійснює контроль за їх виконанням.

2.4. Бере участь у формуванні проекту основних показників мобілізаційних планів районної державної адміністрації, підприємств, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань (замовлень.

2.5. Контролює здійснення заходів з мобілізаційної підготовки підприємствами, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань з метою сталого функціонування галузей господарства району в умовах особливого періоду.

2.6. Організовує роботу з бронювання військовозобов’язаних та контроль за веденням їх обліку, забезпечує подання відповідної звітності, подає пропозиції щодо бронювання військовозобов’язаних на період мобілізації та на воєнний час.

2.7. Готує і доводить іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, підприємствам, які залучаються до виконання мобілізаційних завдань, вказівки щодо виконання актів з питань мобілізаційної підготовки та мобілізації.

2.8. Забезпечує додержання режиму секретності під час здійснення заходів з мобілізаційної підготовки.

2.9. Готує щорічну доповідь про стан мобілізаційної готовності районної державної адміністрації.

2.10. Бере участь в укладенні договорів (контрактів) про виконання мобілізаційних завдань (замовлень) з підприємствами, що залучаються до їх виконання.

2.11. Подає пропозиції щодо передачі мобілізаційних завдань (замовлень) іншим підприємствам, у разі ліквідації (реорганізації) підприємства, які залучені до їх виконання.

2.12. Організовує роботу, пов’язану з визначенням можливості задоволення потреб Збройних Сил України, інших військових формувань, господарств району та забезпечення життєдіяльності населення в особливий період.

3. Права

         3.1. Одержувати в установленому порядку від інших підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій документи, інші матеріали, статистичні звіти необхідні для виконання покладених на нього завдань.

         3.2. Брати участь у розгляді органами державної виконавчої влади, контролюючими правоохоронними органами питань, пов’язаних з дотриманням правопорядку і боротьбою із злочинністю і корупцією.

         3.3.Вимагати від усіх працівників установи, а також відряджених до цієї установи осіб неухильного виконання вимог з питань забезпечення охорони державної таємниці.

           3.4. Одержувати від громадян, яким оформляються документи на допуск до державної таємниці анкетні дані.

         3.5. Використовувати засоби зв’язку та вести в установленому порядку поштово-телеграфне листування з іншими установами, облдержадміністрацією з питань забезпечення режиму секретності.

         3.6. Вживати невідкладних заходів для попередження негативних наслідків та терміново інформувати керівника установи, відповідні органи СБУ, а також вищестоящі РСО про події та їх наслідки, що спричинили чи можуть спричинити загрозу збереження державної таємниці

4. Відповідальність

         4.1. Головний спеціаліст несе відповідальність згідно з чинним законодавством за невиконання чи неналежне виконання службових обов’язків, перевищення своїх повноважень, порушення етики державного службовця та передбачених Законом України «Про державну службу» обмежень, пов’язаних з проходженням державної служби, та антикорупційного законодавства, а також за вчинок, який порочить його як державного службовця, або дискредитує райдержадміністрацію.

         5. Взаємовідносини (зв’язки) за посадою

         5.1. У своїй діяльності взаємодіє з відділом взаємодії з правоохоронними органами та оборонної роботи, сектором режимно-секретної роботи, сектором мобілізаційної роботи апарату облдержадміністрації, з головним спеціалістом з питань цивільного захисту населення, відділом економічного розвитку, торгівлі та інфраструктури , управлінням агропромислового розвитку районної державної адміністрації у сфері внесення змін та коректив до мобілізаційного плану району на особливий період, а також з правоохоронними органами з питань:

           5.1.1. Отримання аналізу оперативної обстановки в районі за певний період (квартал, півріччя, рік);

       5.1.2. Забезпечення проведення постійного моніторингу оцінювання діяльності правоохоронних органів, які ґрунтуються на результатах вивчення громадської думки, якісної характеристики стану боротьби зі злочинністю.