27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Управління агропромислового розвитку райдержадміністрації

lyzencoIMG 0216 

 

 

ЛУЦЕНКО

 

Іван Миколайович

 

Начальник управління агропромислового розвитку  Старосинявської райдержадміністрації


 тел.. роб. 0(3850) 2-14-10

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

Додаток№ 1 до наказу

від 29.12.2018 р. № 14/2018-но

Структура

управління агропромислового розвитку Старосинявської райдержадміністрації

 

№ п/п

Назва посад

Кількість штат. один.

І

Начальник управління

1

ІІ

Відділ організації, виробництва, переробки, маркетингу сільськогосподарської продукції та з питань   інженерно-технічного забезпечення

4

1

2

3

4

Начальник відділу

Головний спеціаліст - агроном

Головний спеціаліст - зоотехнік

Головний спеціаліст - інженер

1

1

1

1

ІІІ

Відділ економічного аналізу, фінансово – кредитного забезпечення, ринкової економіки та   кадрово - інформаційної роботи

3

1

2

3

Начальник відділу– головний бухгалтер

Оператор комп’ютерного набору І категорії

Прибиральниця

1

1

1

 

РАЗОМ

8

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядження голови районної

державної адміністрації

05.07.2018118/2018-р 

 

ПОЛОЖЕННЯ

про управління агропромислового розвитку

Старосинявськоїрайонної державної адміністрації

 

1. Управління агропромислового розвитку Старосинявської районної державної адміністрації (далі - управління) утворюється головою Старосинявської райдержадміністрації, входить до її складу і в межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці забезпечує виконання покладених на цей підрозділ завдань.

2. Управління агропромислового розвитку Старосинявської райдержадміністрації підпорядковується голові Старосинявської районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації та Міністерства аграрної політики та продовольства України.

3.Управління у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, іншими нормативно – правовими актами, розпорядженнями голови обласної, районної держадміністрації, а також даним Положенням.

4. Управління є юридичною особою публічного права та неприбутковою організацією.

5. Основним завданням управління є забезпечення реалізації державної політики у визначеній одній чи кількох галузях на відповідній території:

5.1Управління відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1.1. Організовує виконання Конституціїі законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.1.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.1.3.Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5.1.4.Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.1.5. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.1.6. Розробляє проекти розпоряджень голови Старосинявської райдержадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.1.7. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.1.8. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови райдержадміністрації, проектів наказів керівника апарату місцевої державної адміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.1.9. Бере участь у підготовці звітів голови Старосинявської райдержадміністрації для їх розгляду на сесії відповідної місцевої ради;

5.1.10. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові Старосинявської райдержадміністрації;

5.1.11. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.1.12. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.1.13. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад;

5.1.14. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є управління;

5.1.15. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.1.16. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.1.17. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.1.18. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.1.19. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.1.20. Забезпечує захист персональних даних;

5.1.21. забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.2. До основних завдань управління належать:

5.2.1. Забезпечення державної політики, розроблення та виконання регіональних інноваційно-інвестиційних та інших програм і прогнозів розвитку галузей агропромислового виробництва;

5.2.2. Участь у формуванні та реалізації соціальної політики на селі, сталого розвитку регіонального агропромислового ринку і сільських територій регіону;

5.2.3.Організація роботи з питань землеробства, племінної справи, наукового і кадрового забезпечення, стандартизації, карантинного режиму, охорони праці та техніки безпеки;

5.2.4. Участь у формуванні та забезпеченні реалізації державної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави.

5.2.5 Участь у забезпеченні реалізації державної політики у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, заповідної справи, формування, збереження та використання екологічної мережі;

5.2.6 Участь у здійсненні регулювання у сферах охорони навколишнього природного середовища, раціонального використання, відтворення та охорони природних ресурсів, забезпечення екологічної та в межах своєї компетенції радіаційної безпеки, поводження з відходами (крім поводження з небезпечними та радіоактивними відходами), організації, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду України, формування, збереження та використання екологічної мережі;

5.2.7 Інформування населення через засоби масової інформації про стан навколишнього природного середовища на відповідній території, оперативне оповіщення про виникнення надзвичайних екологічних ситуацій та про хід виконання заходів щодо їх ліквідації.

5.3. Управління відповідно до покладених на нього завдань:

5.3.1.Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм і прогнозів регіонального соціально-економічного розвитку, а також відповідних цільових програм розвитку галузей агропромислового виробництва;

5.3.2. Вносить до Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА пропозиції щодо удосконалення механізму державної підтримки підприємств галузей агропромислового виробництва, розвитку малого підприємництва на селі, в тому числі фермерських і особистих селянських господарств;

5.3.3. Сприяє формуванню регіональних резервів сільськогосподарських і продовольчих ресурсів, складає їх баланси та бере участь у розробленні і здійсненні заходів щодо формування Аграрним фондом державного продовольчого резерву;

5.3.4. Надає методичну допомогу сільськогосподарським товаровиробникам з питань науково-технічних розробок, провадження інноваційно-інвестиційної діяльності, інформатизації, сприяє створенню нових та реконструкції діючих виробництв

5.3.5. Вживає заходів для боротьби з корупцією в галузях агропромислового виробництва, сприяє активізації боротьби з розкраданням державного майна на підприємствах галузей агропромислового виробництва;

5.3.6. Надає допомогу підприємствам, установам та організаціям з питань додержання правил ведення бухгалтерського обліку і фінансової звітності;

5.3.7. Сприяє організації виробництва сировини та продуктів дитячого, дієтичного та профілактичного харчування;

5.3.8. Розробляє і вносить пропозиції держадміністрації з питань збереження, відтворення та охорони родючості ґрунтів, консервації деградованих і малопродуктивних земель, а також бере участь у проведенні агрохімічної паспортизації земель сільськогосподарського призначення;

5.3.9. Сприяє забезпеченню цільового, ефективного використання сільськогосподарськими підприємствами меліорованих земель, бере участь у здійсненні заходів щодо збереження меліоративних систем;

5.3.10. Координує діяльність сільськогосподарських товаровиробників з питань визначення ними потреби у пестицидах і агрохімікатах та їх фактичного надходження в регіон;

5.3.11. Сприяє техніко-технологічній модернізації галузей агропромислового виробництва, розвитку регіонального ринку сільськогосподарських машин і обладнання;

5.3.12. Сприяє в межах своїх повноважень розвитку виробництва і використання біодизеля, біоетанолу, інших альтернативних видів палива та відновлюваних джерел енергії, запровадження енергозберігаючих технологій в галузях агропромислового виробництва;

5.3.13. Бере участь у підготовці пропозицій стосовно укладення з профспілковими організаціями в агропромисловому комплексі галузевих і регіональних угод;

5.3.14. Сприяє разом з відповідними науково-дослідними, дослідно-конструкторськими, проектними установами і аграрними вищими навчальними закладами науково-технічну та кадрову політику в галузях агропромислового комплексу;

5.3.15. Створює належні умови для формування і розвитку сільськогосподарських дорадчих служб, вносить держадміністрації пропозиції до проекту місцевого бюджету в частині фінансування соціально спрямованих дорадчих послуг;

5.3.16. Сприяє в межах своїх повноважень реалізації державної політики у сфері державної таємниці та інформації, виконання завдань мобілізаційної підготовки та мобілізаційної готовності галузей агропромислового виробництва, виконання завдань цивільного захисту населення і сільських територій;

5.3.17. Сприяє дотриманню підприємствами, установами та організаціями агропромислового комплексу вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки і безпеки дорожнього руху;

5.3.18. Вживає заходи щодо цільового та ефективного використання коштів державного бюджету, спрямованих за бюджетними програмами, передбаченими для Мінагрополітики України законами України про державний бюджет на відповідний рік, та інформує суб’єктів господарювання агропромислового комплексу стосовно застосування норм порядків використання коштів за зазначеними бюджетними програмами;

5.3.19. Сприяє організації та фінансуванню виставково-ярмаркової діяльності у сфері агропромислового розвитку;

5.3.20. Подає пропозицій до проектів нормативно-правових актів щодо регулювання ринку сільськогосподарської продукції та продовольства;

5.3.21. Сприяє у заходах, направлених на активізацію експорту сільськогосподарської продукції та сприяння просуванню сільськогосподарської продукції і сировини на зовнішні ринки;

5.3.22. Здійснює аналіз статистичних показників діяльності агропромислового комплексу та надання відповідної інформації Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Хмельницької ОДА для прийняття рішень і впровадження заходів, що забезпечують підвищення економічної ефективності роботи агропромислового комплексу та

дозволяють забезпечувати продовольчу безпеку держави на відповідному рівні;

5.3.23. Здійснює аналіз стану та перспектив розвитку харчової і переробної промисловості в регіоні, кон'юнктури аграрного та продовольчого ринку;

5.3.24. Сприяє у заходах із забезпечення продовольчого ринку продуктами харчової і переробної промисловості вітчизняного виробництва;

5.3.25. Координує виконання обласних та районних галузевих програм розвитку галузей тваринництва;

5.3.26. Вивчає попит на тваринницьку продукцію та сприяє формуванню інфраструктури ринку з метою збуту виробленої тваринницької продукції, встановленню зовнішньоекономічних зв'язків та залученню інвесторів;

5.3.27. Забезпечує виконання механізму надання державної підтримки, яка передбачена законодавством, сільськогосподарським товаровиробникам усіх форм власності та господарювання;

5.3.28. Готує пропозиції щодо шляхів підвищення ефективності ведення галузей тваринництва, посилення їх конкурентоспроможності на вітчизняному та світовому ринках;

5.3.29. Вносить пропозиції щодо напрямів державної підтримки вітчизняних сільгосптоваровиробників та сприяє розвитку тваринництва у суб'єктів господарювання усіх форм власності в ринкових умовах;

5.3.30. Здійснює контроль за використанням коштів, що виділяються на фінансування цільових програм у тваринництві;

5.3.31. Сприяє поліпшенню екологічного стану виробництва та природоохоронної діяльності;

5.3.32. Сприяє поліпшенню виробничих умов праці товаровиробників, підвищенню рівня їх кваліфікації та продуктивності праці;

5.3.33. Забезпечує широке висвітлення досягнень у галузях тваринництва, птахівництва, бджільництва, сприяє участі підприємств, установ і організацій усіх форм власності у виставках, ярмарках, аукціонах тощо;

5.3.34. Сприяє у межах своїх повноважень впровадженню сучасних технологій виробництва, інформаційно-комунікаційних технологій, створенню системи національних інформаційних ресурсів;

5.3.35. Бере участь у контролі за діяльністю аграрної біржі у сфері надання кредитів і тваринницьких дотацій;

5.3.36. Сприяє роботі, спрямовану на розвиток племінної справи у тваринництві, проведення комплексної оцінки (бонітування) сільськогосподарських тварин;

5.3.37. Забезпечує проведення атестації та допуску до відтворення кнурів, баранів та цапів;

5.3.38. Забезпечує в межах повноважень проведення сертифікації племінних (генетичних) ресурсів;

5.3.39. Бере участь у заходах щодо організації ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів для підвищення продуктивності та генетичного потенціалу тварин, впровадження новітніх технологій виробництва, маркетингу, організації праці, зниженні витрат на виробництво продукції, підвищенні ефективності галузей;

5.3.40. Надає допомогу суб'єктам господарювання в налагодженні племінної справи у тваринництві, впровадженні прогресивних технологій утримання, годівлі сільськогосподарських тварин;

5.3.41. Координує діяльність та бере участь у створенні сприятливих умов для сільськогосподарських товаровиробників, спрямовані на розв’язання завдань, пов’язаних із виробництвом продукції рослинного походження;

5.3.42. Бере участь у розробці пропозицій щодо оптимізації зонального та територіального розміщення виробництва продукції рослинництва, садівництва, виноградарства, хмелярства, насінництва, проведення єдиної технологічної політики, забезпечення дотримання науково-обгрунтованих сівозмін, охорони та підвищення родючості ґрунтів, впровадження ресурсо та енергозберігаючих технологій;

5.3.43. Розробляє регіональні та галузеві програми розвитку рослинництва з урахуванням кон’юнктури аграрного ринку та екологічних вимог;

5.3.44. Бере участь у формуванні поточної та перспективної потреби сільськогосподарських товаровиробників у мінеральних добривах, засобах захисту рослин, насінні садивному матеріалі та інших матеріально-технічних ресурсах;

5.3.45. Проводить опрацювання пропозицій щодо залучення інвестицій для технічного переоснащення агропромислового комплексу регіону;

5.3.46. Здійснює моніторинг стану забезпечення підприємств агропромислового комплексу нафтопродуктами та іншими видами паливно-енеретичних ресурсів, відпрацювання заходів щодо його поліпшення;

5.3.47 У межах своїх повноважень сприяє розвитку виробництва і використання біологічних видів палива та відновлювальних джерел енергії підприємствами агропромислового комплексу;

5.3.48 Організовує на території району виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, Верховної Ради України, наказів Мінприроди, розпоряджень голів обласної і районної державних адміністрацій, інших нормативно-правових актів та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.3.49 Бере участь у розробленні, реалізації та координації за виконанням державних та регіональних програм охорони навколишнього природного середовища і проектів розвитку природокористування.

5.3.50 Забезпечує в межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб.

5.3.51 Здійснює збір, аналіз та узагальнення інформації про корисні копалини, стан використання надр, вносить пропозиції щодо забезпечення законності їх експлуатації і розвитку мінерально-сировинної бази.

5.3.52 Організовує збирання і видалення побутових та інших відходів, в тому числі відходів дрібних виробників, створення полігонів для їх захоронення, а також здійснення роздільного збирання корисних компонентів цих відходів.

5.3.53 Організовує ведення обліку утворення, оброблення, знешкодження, утилізації та видалення відходів, їх паспортизації.

5.3.54 Організовує створення та організації територій та об’єктів природно-заповідного фонду, проводить погодження з власниками і користувачами природних ресурсів у їх межах, забезпечує подання матеріалів щодо їх створення для прийняття рішення до Департаменту агропромислового розвитку екології та природних ресурсів Хмельницької обласної державної адміністрації.

5.3.55 Розробляє положення про території та об’єкти природно-заповідного фонду місцевого значення.

5.3.56 Веде державний кадастр територій та об’єктів природно-заповідного фонду в районі у межах повноважень, передбачених чиним   законодавством України.

5.3.57 Забезпечує здійснення заходів щодо збереження біологічного та ландшафтного різноманіття, формування екомережі, розвитку заповідної справи, охорони і використання територій та об’єктів природно-заповідного фонду.

5.3.58 Здійснює моніторинг проблемних питань реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища, готує та подає пропозиції щодо їх врегулювання райдержадміністрації та департаменту агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів обласної державної адміністрації.

5.3.59 В межах компетенції вживає заходів щодо відшкодування шкоди, заподіяної порушенням законодавства про охорону довкілля підприємствами, установами, організаціями і громадянами.

5.3.60 Вносить пропозиції в установленному законом порядку про зупинення діяльності підприємств, установ, організацій незалежно від форм власності у разі порушення ними законодавства про охорону довкілля та санітарних правил і норм.

5.3.61Забезпечує підготовку щорічної доповіді про стан навколишнього природного середовища в районі.

5.3.62 Забезпечує реалізацію державної політики у галузі охорони, використання і відтворення тваринного світу.

5.3.63 Організовує охорону та відтворення рослинних угруповань.

5.3.64 Організовує роботу по ліквідації наслідків екологічних аварій, залучає до цих робіт підриємства, установи, організації незалежно від форм власності та громадян.

5.3.65 Сприяє організації в районі роботи по підготовці та проведенню громадських обговорень планової діяльності у процесі оцінки впливу на довкілля.

5.3.66 Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм екологічного розвитку району.

5.3.67 Вносить пропозиції до проекту районного бюджету щодо фінансування природоохоронних заходів.

5.3.68 Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.3.69 Бере участь у формуванні та використанні місцевих фондів охорони навколишнього природного середовища у складі місцевих бюджетів.

5.3.70 Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови районної державної адміністрації, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи.

5.3.71 Сприяє екологічній освіті та екологічному вихованню громадян, діяльності екологічних об’єднань тощо.

5.3.72 Здійснює інші передбачені законом повноваження у сфері екології та природних ресурсів.

5.4. У межах своєї компетенції бере участь:

5.4.1. Урозробленні і здійсненні на регіональному рівні заходів щодо розвитку інфраструктури аграрного ринку, зокрема сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, аграрних бірж, аукціонів живої худоби та птиці, оптових продовольчих і плодоовочевих ринків;

5.4.2. У поширенні досвіду підприємств агропромислового виробництва регіону;

5.4.3. Уприватизації майна в агропромисловому комплексі, організовує передачу об'єктів соціальної інфраструктури підприємств, установ та організацій галузей агропромислового виробництва у комунальну власність;

5.4.4. У реалізації державної політики у сфері селекційно-племінної роботи в тваринництві, сприяє забезпеченню ефективного використання племінних (генетичних) ресурсів, організовує їх збереження та нарощення;

5.4.5. У забезпеченні підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації працівників різних професій для галузей агропромислового виробництва, формує обсяги цільової підготовки фахівців і забезпечує їх працевлаштування, сприяє реалізації державної політики у сфері зайнятості сільського населення;

5.4.6. У комплексному розвитку сільських територій, здійсненні заходів щодо поліпшення демографічної ситуації в регіоні, координує діяльність відповідних служб з питань реалізації соціальної політики на селі;

5.4.7. У формуванні та реалізації державної аграрної політики на регіональному рівні, організації розроблення та здійснення заходів із забезпечення продовольчої безпеки держави;

5.4.8. У розробці та здійсненні заходів щодо державного регулювання основних ринків сільськогосподарської продукції на регіональному рівні;

5.4.9. У формуванні та забезпеченні реалізації державної аграрної політики, спрямованої на розвиток агропромислового комплексу та гарантування продовольчої безпеки держави;

5.4.10. В організації продовольчого ринку;

5.4.11. У розробленні прогнозу економічного і соціального розвитку регіону, основних макропоказників розвитку галузей тваринництва та птахівництва з урахуванням попиту і пропозицій на продукцію тваринництва;

5.4.12. У розробленні регіональних балансів попиту і пропозиції основних видів тваринницької продукції;

5.4.13. У реалізації заходів щодо формування державного інтервенційного фонду Аграрним фондом;

5.4.14. У розробленні та здійсненні заходів з нарощування експортного потенціалу галузей агропромислового виробництва, відновлення традиційних та освоєння нових ринків збуту продукції;

5.4.15. У визначенні стратегії розвитку та зонального розміщення галузей тваринництва з урахуванням кон'юнктури ринку;

5.4.16. У здійсненні на підприємствах усіх форм власності державного контролю за якістю тваринницької продукції та проведення її сертифікації;

5.4.17. У реалізації державної регуляторної політики;

5.4.18. В організації проведення перепідготовки фахівців, які виконують роботи з племінної справи, проведення виставок, конкурсів, ярмарків та аукціонів племінних (генетичних) ресурсів;

5.4.19. В організації проведення державної атестації (переатестації) суб’єктів племінної справи у тваринництві;

5.4.20.У виконання програм державної підтримки з метою оновлення машинно-тракторного парку, в тому числі за рахунок регіональних програм;

5.4.21. У підвищенні енергоефективності підприємств агропромислового комплексу, впровадженні енергозберігаючих технологій, техніки і обладнання;

6. Управління для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів Старосинявської райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів райдержадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи Старосинявської райдержадміністрації у відповідній галузі;

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

7. Управління в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, територіальними органами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Управління із статусом юридичної особи публічного права очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою Старосинявської райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням обласної державної адміністрації в установленому законодавством порядку.

9. Начальник управління:

9.1. Здійснює керівництво управлінням, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у підрозділі;

9.2. Подає на затвердження голові райдержадміністрації положення про управління;

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників управління та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. Планує роботу управління, вносить пропозиції щодо формування планів роботи Старосинявської райдержадміністрації;

9.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи управління ;

9.6. Звітує перед головою Старосинявської райдержадміністрації про виконання покладених на управління завдань та затверджених планів роботи;

9.7. Може входити до складу колегії Старосинявської райдержадміністрації;

9.8. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції управління, та розробляє проекти відповідних рішень;

9.9. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування;

9.10. Представляє інтереси управління у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва Старосинявської райдержадміністрації;

9.11. Видає у межах своїх повноважень накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в районному правлінні юстиції; інші накази, організовує контроль за їх виконанням;

9.12. Подає на затвердження голови Старосинявської райдержадміністрації проекти кошторису та штатного розпису управління в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці його працівників;

9.13. Розпоряджається коштами у межах затвердженого головою Старосинявської райдержадміністрації кошторису управління;

9.14.Здійснює добір кадрів;

9.15. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців управління;

9.16. Подає голові райдержадміністрації пропозиції щодо:

9.16.1. Призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців управління, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.16.2. Прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівниківуправління, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності;

9.17. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень управління;

9.18. Забезпечує дотримання працівниками управління правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни;

9.19. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

10. Накази начальника управління, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою Старосинявської райдержадміністрації, відповідним міністерством, іншим центральним органом виконавчої влади, або керівником відповідного структурного підрозділу місцевої державної адміністрації вищого рівня;

11. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників управління визначає голова райдержадміністрації у межах відповідних бюджетних призначень.

12. Штатний розпис та кошторис управління затверджує голова Старосинявської райдержадміністрації за пропозиціями начальника управління відповідно до Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 року № 228.

13. Управління, утворене як юридична особа публічного права має самостійний баланс, рахунки в органах Казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки.

 

Керівник апарату адміністрації                                          О.Балла