27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Відділ містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово-комунального господарства райдержадміністрації

Kondratuk2019

 

Кондратюк

Володимир Олександрович

Начальник  відділу містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово-комунального господарства Старосинявської райдержадміністрації

тел.. роб. 0(3850) 2-12-18

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

 


Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово-комунального господарства Старосинявської райдержадміністрації

тел.. роб. 0(3850) 2-12-18

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

 

Головний спеціаліст відділу містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово-комунального господарства Старосинявської райдержадміністрації

 

тел.. роб. 0(3850) 2-12-18

 

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду  

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ

Перший заступник голови

районної державної адміністрації

______________ Ю. Гурин

28.01.2015 р.

 

ПОЛОЖЕННЯ

про відділ містобудування, архітектури, будівництва та з питань

житлово-комунального господарства Старосинявської районної

державної адміністрації Хмельницької області

1. Відділ містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово- комунального господарства Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі – Відділ) утворюється головою районної держадміністрації, шляхом перейменування відділу містобудування та архітектури райдержадміністрації у відділ містобудування, архітектури, будівництва та з питань житлово-комунального господарства Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області та входить до її складу і забезпечує виконання покладених на нього завдань.

2. Відділ підпорядкований голові райдержадміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва й відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України та законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голів обласної та районної державних адміністрацій, а також цим Положенням.

4. Основним завданням Відділу є забезпечення реалізації державної політики в галузі містобудування, архітектури, будівництва, житлово-комунального господарства на території Старосинявського району.

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією;

5.2. Забезпечує у межах своїх повноважень захист прав і законних інтересів фізичних та юридичних осіб;

5.3. Надає адміністративні послуги;

5.4. Здійснює державний контроль за дотриманням підприємствами, установами та організаціями правил, норм, стандартів у межах визначених повноважень;

5.5. Аналізує стан та тенденції соціально-економічного і культурного розвитку у відповідній галузі у межах відповідної адміністративно-територіальної одиниці та вживає заходів до усунення недоліків;

5.6. Бере участь у підготовці пропозицій до проектів програм соціально-економічного та культурного розвитку відповідної адміністративно-територіальної одиниці;

5.7. Вносить пропозиції щодо проекту відповідного місцевого бюджету;

5.8. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів;

5.9. Бере участь у підготовці заходів щодо регіонального розвитку;

5.10. Розробляє проекти розпоряджень голови місцевої держадміністрації, у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень;

5.11. Бере участь у погодженні проектів нормативно-правових актів, розроблених іншими органами виконавчої влади;

5.12. Бере участь у розробленні проектів розпоряджень голови місцевої держадміністрації, проектів нормативно-правових актів, головними розробниками яких є інші структурні підрозділи;

5.13. Бере участь у підготовці звітів голови місцевої держадміністрації для їх розгляду на сесії Старосинявської районної ради;

5.14. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові райдержадміністрації;

5.15. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції;

5.16. Готує (бере участь у підготовці) проекти угод, договорів, меморандумів, протоколів зустрічей делегацій і робочих груп у межах своїх повноважень;

5.17. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян;

5.18. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів Старосинявської районної ради;

5.19.Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є;

5.20. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень;

5.21. Контролює органи місцевого самоврядування та надає методичну допомогу з питань здійснення наданих їм законом повноважень органів виконавчої влади;

5.22. Здійснює повноваження, делеговані органами місцевого самоврядування;

5.23. Забезпечує, у межах повноважень, виконання завдань мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог законодавства з охорони праці, пожежної безпеки;

5.24. Організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та використання архівних документів;

5.25. Забезпечує, у межах повноважень, реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом;

5.26. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів);

5.27. Забезпечує захист персональних даних;

5.28. Здійснює передбачені законом галузеві повноваження;

5.29. Здійснює інші передбачені законом повноваження.

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань;

6.2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів місцевої держадміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою);

6.3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі;

6.4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами;

6.5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до компетенції Відділу.

7.Основними завданнями Відділу у сфері містобудування та архітектури є:

7.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування та архітектури на території району;

7.2. Аналіз стану містобудування на території району, організація розроблення, проведення експертизи і забезпечення затвердження в установленому порядку генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

7.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо комплексного розвитку територій, забудови населених пунктів на території району, поліпшення їх архітектурного вигляду;

7.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та архітектури. державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови населених пунктів. затвердженої містобудівної документації, здійснення контролю за їх реалізацією;

7.5. Передання, у встановленому порядку та визначені строки, відповідальній особі по роботі з інформаційними запитами інформації, яка відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» є публічною, крім інформації з обмеженим доступом.

8. Основними завданнями Відділу у сфері житлово-комунального господарства є:

8.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства на території району;

8.2. Забезпечення організації обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства, надання ритуальних та інших послуг, виконання ремонтно-будівельних робіт на замовлення населення;

8.3. Підготовка пропозицій щодо формування цін і тарифів на житлово-комунальні послуги, а також норм їх споживання, здійснення контролю за додержанням.

9. Основними завданнями Відділу у сфері містобудівного кадастру є:

9.1. Інформаційне забезпечення суб'єктів містобудівної діяльності
на території району;

9.2. Надання документів для підтвердження стану та якості об'єктів
як джерела даних для розвитку ринку нерухомості;

9.3. Прийняття   та   облік   запитів   користувачів,   відбір інформації, регулювання доступу до бази даних містобудівного кадастру, видача аналогових кадастрових документів, довідок та їх копій, даних на електронних носіях, облік послуг, що надавалися користувачам, здійснюються згідно із затвердженим відповідним спеціально уповноваженим органом містобудування та архітектури положенням, погодженим із   спеціально   уповноваженим   органом містобудування та архітектури вищого рівня.

10. У сфері містобудування та архітектури, відповідно до покладених на нього завдань, Відділ:

10.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування, архітектури, подає районній державній адміністрації пропозиції з цих питань;

10.2. Готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку району та проектів місцевого бюджету і подає їх на розгляд до райдержадміністрації;

10.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань соціально-економічного розвитку району;

10.4. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених пунктів на території району, вносить пропозиції місцевим радам щодо необхідності розроблення та корегування генеральних планів населених пунктів та іншої містобудівної документації;

10.5. Розробляє, у випадках, встановлених законодавством, пропозицій суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення (викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною документацією, розробляє та подає до райдержадміністрації висновки цих питань, забезпечує контроль за використанням і забудовою зазначених територій, а також можливість провадження на них запланованої містобудівної діяльності;

10.6. Розробляє і подає виконавчим органам сільських, селищних рад пропозиції щодо розміщення будівництва житлово-цивільних, комунальних, промислових та інших об’єктів, розглядає і погоджує проекти конкретних об’єктів архітектури та подає замовникам висновки щодо їх затвердження;

10.7. Організовує в порядку, що встановлюється відділом містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації, створення і оновлення топографічних планів, призначених для складання генеральних планів, ділянок будівництва об’єктів архітектури, підземних мереж і споруд, винесення в натуру осей будівель, споруд і ліній інженерних комунікацій, червоних ліній вулиць, доріг, надає дозвіл на проведення інженерних вишукувань для будівництва;

10.8. Надає містобудівні умови і обмеження забудови земельної ділянки, інші вихідні дані проектування об’єктів архітектури для нового будівництва, розширення реконструкції, реставрації, капітального ремонту, благоустрою території в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України, готує дозволи на проведення цих робіт;

10.9. Погоджує проекти розміщення та архітектурні рішення об’єктів благоустрою, монументального і монументально-декоративного мистецтва, зовнішньої реклами;

10.10. Надає забудовникам необхідну документацію на будівництво та реконструкцію індивідуальних житлових будинків і господарських будівель у населених пунктах на території району. погоджує проекти забудови і благоустрою земельних ділянок, проекти житлових будинків, господарських будівель;

10.11. Вносить відповідним органам пропозиції щодо прийняття згідно із законодавством рішень стосовно самовільно збудованих будинків та споруд;

10.12. Організовує проведення в установленому порядку архітектурних та містобудівних конкурсів;

10.13. Організовує ведення містобудівного каскадеру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків. споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

10.14. Створює і веде архів містобудівної документації;

10.15. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, звернень, скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать до його компетенції, та вживає відповідних заходів;

10.16. Контролює діяльність виконавчих органів сільських, селищних рад з питань містобудування та архітектури в межах повноважень, передбачених підпунктом „6” частини 31 статті 1 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні” у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України;

10.17. Сприяє впровадженню в проектах об’єктів архітектури прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно-технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих будівельних матеріалів;

10.18. Координує в межах своєї компетенції діяльність підприємств, установ і організацій, які виконують роботи з підготовки і комплектування вихідних даних на проектування, надають інші послуги в сфері містобудування та архітектури;

10.19. Виконує інші функції відповідно до законодавства.

11. У сфері житлово-комунального господарства відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

11.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері житлово-комунального господарства, готує пропозиції до програм соціально-економічного розвитку та проекту бюджету району;

11.2.      Розробляє систему заходів для забезпечення стабільної роботи житлово-комунального господарства району в умовах надзвичайної ситуації та ліквідації її наслідків;

11.3. Аналізує рівень цін і тарифів на продукцію, роботи і послуги житлово-комунального господарства, що перебувають у комунальній власності;

11.4. Сприяє прискоренню передачі об’єктів відомчого житлового фонду комунального господарства у власність територіальних громад;         

11.5. Здійснює відповідно до законодавства контроль за станом експлуатації та утримання житлового фонду і об’єктів комунального господарства незалежно від форми власності;

11.6. Вживає заходів до поліпшення умов охорони праці на підприємствах, установах та організаціях житлово-комунального господарства на території району;

11.7. Здійснює відповідно до законодавства контроль за організацією та якістю обслуговування населення підприємствами, установами та організаціями житлово-комунального господарства;

11.8. Вживає заходів до оснащення наявного житлового фонду засобами обліку та регулювання споживання води і теплової енергії згідно загальнодержавних і регіональних програм.

12. У сфері містобудівного кадастру відповідно до покладених на нього завдань Відділ:

12.1. Здійснює ведення містобудівного кадастру населених пунктів на території району, забезпечує з цією метою проведення виконавчих зйомок для збудованих будинків, споруд та інженерних комунікацій, поповнення топографо-геодезичних і картографічних матеріалів;

12.2. Створює і веде архів містобудівної документації, матеріалів містобудівного кадастру;

12.3. Здійснює операції з отримання та реєстрації кадастрової інформації;

12.4. Контролює стан кадастрової інформації:

здійснює операції з   первинної   обробки   даних, із зберігання та оновлення кадастрової інформації;

операції з внесення даних до баз даних   містобудівного кадастру;

операції з обслуговування   програмно-технічних комплексів ведення містобудівного кадастру;

операції з обслуговування системи зберігання та архівації інформації;

операції з інформаційного обміну з нормативно визначеними базами даних;

здійснює заходи із захисту інформації від несанкціонованого доступу
відповідно до вимог законодавства;

операції з формування кадастрових документів та їх видача за запитом;

операції з формування   кадастрових   довідок   за   запитом користувачів   в межах санкціонованого доступу до бази даних містобудівного кадастру;

операції із забезпечення   безпосереднього   санкціонованого доступу до кадастрових даних окремих користувачів за відповідним переліком,   затвердженим   розпорядником   інформаційних   фондів містобудівного кадастру;

адаптацію і супроводження нормативно-правових та методичних документів містобудівного кадастру з урахуванням установлених особливостей;

розвиток та   вдосконалення   містобудівного   кадастру   на відповідній території;

операції з ведення банка даних містобудівного кадастру;

12.5. Попередній розгляд   заяв   власників,   користувачів   та розпорядників земельних ділянок, будівель і споруд, ділянок і вузлів інженерних та транспортних комунікацій щодо передбачених змін або реконструкції на відповідність діючим містобудівним регламентам, підготовку висновків;

12.6. Підготовку інформаційних     матеріалів     для     складення
будівельного паспорта.

13. Відділ у процесі виконання покладених на нього завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, а також підприємствами, установами, організаціями всіх форм власності, об’єднаннями громадян.

14. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та звільняється з посади головою райдержадміністрації за погодженням заступника голови райдержадміністрації відповідно до розподілу обов’язків, директора Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва і начальника відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації.

Начальник Відділу за посадою є головним архітектором району.

15. Начальник Відділу:

15.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу, несе персональну відповідальність перед головою районної держадміністрації за виконання покладених на Відділ завдань;

15.2. Затверджує положення про структурні підрозділи Відділу, розподіляє обов'язки між працівниками Відділу та визначає ступінь їх
відповідальності;

15.3. Видає у межах своєї компетенції накази,   організовує   і контролює їх виконання;

15.4. Призначає на посади і звільняє з посад працівників Відділу;

15.5. Має право бути присутнім на засіданнях органів місцевого самоврядування та бути вислуханим з питань, що стосуються його компетенції.

16. Накази начальника Відділу, що суперечать Конституції України, іншим актам законодавства, рішенням Конституційного Суду України, актам чинного законодавства, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Департаменту житлово-комунального господарства та будівництва і начальником відділу містобудування та архітектури Хмельницької обласної державної адміністрації.

17. Для розгляду містобудівних, архітектурних та інженерних проектних рішень об'єктів архітектури або (в разі необхідності) основних положень архітектурно-планувальних завдань при Відділі може бути утворена архітектурно-містобудівна рада.

17.1. Архітектурно-містобудівна рада провадить свою діяльність відповідно до Типового положення про архітектурно-містобудівну раду, затвердженого наказом Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства України.

17.2. Склад ради та положення про неї затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника Відділу.

18. Відділ є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба України та своїм найменуванням.