27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Архівний відділ райдержадміністрації

IMG 9240

 Сологуб

Людмила Леонідівна

 

 Начальник архівного відділу

Старосинявської райдержадміністрації

тел. роб. – 03850(0250) 2-09-63

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Майданевич

Жанна Василівна

 

Головний спеціаліст архівного відділу

Старосинявської райдержадміністрації

 

тел.. роб. – 03850(0250) 2-09-63

e-mail:  Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

Відповідно до Закону України «Про Національний архівний фонд та архівні установи», Закону України «Про звернення громадян» архівний відділ райдержадміністрації задовольняє запити фізичних і юридичних осіб щодо доступу до архівних документів.

За 2017 рік архівним відділом видано 776 довідок прийнятих від громадян та установ.

Основні види довідок, копій та архівних витягів, за якими звертаються:           

 • -   про прийняття на роботу та звільнення з роботи в окремих установах;
 • -         направлення на навчання з сільськогосподарських підприємств та РАЙСТе;
 • -         підтвердження членства в колгоспі;
 • -         підтвердження невиробленого трудового мінімумув колгоспі;
 • -         виділення майнових паїв ( окремі колгоспи);
 • -         виділення земельних паїв ( окремі колгоспи);
 • -         про підтвердження факту обрання депутатом місцевих рад;
 • -         про виділення земельних ділянок  під соціальну сферу;
 • -         про виділення земельних ділянок під селянсько-фермерське господарство;
 • -         про виділення земельних ділянок  під особисте селянське господарство;
 • -         про надання дозволу на будівництво;
 • -         визнання права власності на земельну ділянку;
 • -         про передачу у приватнувласність земельних ділянок;
 • -         про виділення присадибнихділянок;
 • -         про надання у тичасове користування земельних ділянок;
 • -         про наділення земельнихділянок для розширення підсобного господарства;
 • -         про надання дозволу на розробкутехнічної документації щодо посвідченняправа власності на земельні ділянки;
 • -         про надання дозволу на розробкупроекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки дляведеня особистого селянського господарства;
 • -         про видачу державних актів на право власності на земельну ділянку групі
 • громадян-власників земельних часток (паїв);
 • -         про відмову від земельної ділянки;
 • -         про припинення права користуванняземельними ділянками;
 • -         про оформлення права власності на будівлі;
 • -         про виділення в натурі (на місцевості)земельних ділянок групі громадян
 • власникам земельних часток (паїв);
 • -         про надання дозволу на добудову та перепланування,реконструкцію
 • -         про узаконення самовільного будівництва;
 • -         про відкриття погосподарського номера;
 • -         про взяття на квартирний облік громадян;
 • -         про надання дозволу на розміщення об’єкту торгівлі;
 • -         про перейменування вулиць;
 • -         про реєстрацію підприємницької діяльності без створення юридичної особи
 • -         про створення, ліквідацію, реорганізацію, перейменування підприємств, установ та організацій району;
 • -  опікунство.

          Архівні довідки, копії та витяги видаються заявникам, їх родичам або уповноваженим особам під розписку за пред’явленням паспорта або іншого документа, що підтверджує особу. Відповідно до ст.33. Закону України “Про інформацію” ст. 20. Закону України «Про звернення громадян» запити розглядаються у місячний термін (30 діб) від дня їх отримання та реєстрації.

Упродовж цього часу звернення підлягає вивченню на предмет його задоволення, визначаються фонди та документи в яких може бути затребувана інформація, пошук необхідних даних, виконання, друкування та надсилання відповіді заявнику.

В Архівному відділі зберігаються різні документи, в тому числі: розпорядження голови районної державної адміністрації та районної ради; рішення, протоколи сесій, засідань виконкомів сільських, селищних рад; протоколи засідань правління та загальних зборів сільськогосподарських підприємств району, накази районної санстанції, районної лікарні, райспоживспілки, виборчих комісій та багато інших.Начальник відділу Сологуб Людмила Леонідівна
Головний спеціаліст Майданевич Жанна Василівна

Адреса:

31400 смт. Стара Синява, вул.І. Фнанко, 8 (в приміщенні Будинку рад).
Тел. для довідок (03850) 2-13-65.

E-mail:' ); document.write( addy23432 ); document.write( '' ); //--> Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду ">st_arhiv@starasinyava-rda.gov.ua


Прийом громадян - вівторок, п’ятниця з 9.00 до 16.00

****************************************************************************************************

 

 ЗАТВЕРДЖЕНО

Розпорядженням голови районної

державної адміністрації

14.08.2018 р. №133/2018-р

 

ПОЛОЖЕННЯ

про архівний відділ Старосинявської   районної

державної адміністрації Хмельницької області

 

Загальні положення

1. Архівний відділ Старосинявської районної державної адміністрації Хмельницької області (далі - відділ) утворюється головою районної державної адміністрації та входить до її складу і забезпечує виконання покладених на відділ завдань.

2. Відділ підпорядкований голові районної державної адміністрації, а також підзвітний і підконтрольний Державному архіву Хмельницької області.

3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства юстиції України, Державної архівної служби України, наказами директора Державного архіву Хмельницької області, розпорядженнями голови обласної державної адміністрації, розпорядженнями голови районної державної адміністрації, наказами керівника апаратурайонної державної адміністрації,   рішеннями обласної та районної рад, а також цим Положенням.

Основні завдання

4. Основним завданням відділу є:

4.1. Реалізація державної політики у сфері архівної справи і діловодства, здійснення управління архівною справою та діловодством на території району.

4.2. Координація діяльності органів державної влади, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у питаннях архівної справи і діловодства.

4.3. Внесення до Національного архівного фонду архівних документів, що мають місцеве значення, ведення обліку, зберігання та використання відомостей, що в них зберігаються.

4.4. Здійснення контролю за діяльністю архівних установ і служб діловодства, забезпечення додержання законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

Функції

5. Відділ відповідно до визначених галузевих повноважень виконує такі завдання:

5.1. Організовує виконання Конституції і законів України, актів Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та здійснює контроль за їх реалізацією.

5.2. Складає і за погодженням з державним архівом області подає для затвердження в установленому порядку проекти державних цільових програм, затверджує плани розвитку архівної справи в районі, забезпечує їх виконання.

5.3. Забезпечує зберігання, облік і охорону:

5.3.1. Документів Національного архівного фонду, переданих відділу органами державної влади, підприємствами, установами та організаціями незалежно від форми власності та об’єднаннями громадян, які діють на території району.

5.3.2. Документів особового походження.

5.3.3.Фотодокументів та аудіовізуальних документів, що мають значення для вивчення історії району.

5.3.4. Друкованих, ілюстративних та інших матеріалів, що використовуються для довідкового-інформаційної роботи.

5.3.5. Організовує роботу, пов’язану з внесенням профільних документів до Національного архівного фонду або вилученням документів з нього незалежно від місця зберігання і форми власності на них.

5.5. Інформує державний архів області про виявлення архівних документів, що не мають власника або власник яких невідомий, а також про здійснення продажу документів Національного архівного фонду з метою реалізації переважного права держави на придбання їх.

5.6. Проводить в установленому порядку облік, обстеження та аналіз діяльності архівних установ, які створені на території району, незалежно від форм власності та підпорядкування.

5.7. Подає на затвердження Державному архіву області списки джерел формування Національного архівного фонду, які перебувають у зоні комплектування відділу.

5.8. Перевіряє роботу архівних підрозділів і служб діловодства в органах державної влади, на підприємствах, в установах та організаціях незалежно від форми власності з метою здійснення контролю за дотриманням строків зберігання архівних документів, вимог щодо умов їх зберігання, порядку ведення обліку та доступу до них, надає зазначеним підрозділам і службам методичну допомогу в організації діловодства та зберіганні документів.

5.9. Надає консультативно-методичну допомогу в організації діяльності архівної установи для централізованого тимчасового зберігання архівних документів, нагромаджених у процесі документування службових, трудових або інших правовідносин юридичних і фізичних осіб на відповідній території району та інших архівних документів, що не належать до Національного архівного фонду (трудового архіву).

5.10. Проведить зведений облік архівних документів, що зберігають державні органи, органи місцевого самоврядування, підприємства, установи та організації району, подає   відомості про ці документи до Державному архіву області.

5.11. Передає державному архіву області   у визначені ним строки документи та довідковий аппарат до них для постійного зберігання.

5.12. Створює та вдосконалює довідковий апарат   до документів Національного архівного фонду.

5.13. Видає архівні довідки копії документів та іншим шляхом задовольняє запити фізичних та юридичних осіб, переглядає в установленому порядку рішення про обмеження доступу до документів, забезпечує у разі виявлення в архівних документах недостовірних відомостей про особу на вимогу фізичних осіб доручення до архівних документів письмового обгрунтуваного спростування чи додаткових відомостей про особу.

5.14. Вивчає, узагальнює і поширює досвід роботи архівних установ.

5.15. Вносить пропозиції щодо проекту районного бюджету.

5.16. Забезпечує ефективне і цільове використання відповідних бюджетних коштів.

5.17. Розробляє проекти розпоряджень голови районної державної адміністрації, проекти наказів керівника апарату районної державної адміністрації у визначених законом випадках - проекти нормативно-правових актів з питань реалізації галузевих повноважень.

5.18. Готує самостійно або разом з іншими структурними підрозділами інформаційні та аналітичні матеріали для подання голові місцевої держадміністрації.

5.19. Забезпечує здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції.

5.20. Розглядає в установленому законодавством порядку звернення громадян.

5.10. Опрацьовує запити і звернення народних депутатів України та депутатів відповідних місцевих рад.

5.11. Забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.

5.12. Постійно інформує населення про стан здійснення визначених законом повноважень.

5.13. Забезпечує у межах своїх повноважень виконання завдань з охорони праці, пожежної безпеки архівосховища.

5.15. Забезпечує у межах своїх повноважень реалізацію державної політики стосовно захисту інформації з обмеженим доступом.

5.16. Бере участь у вирішенні відповідно до законодавства колективних трудових спорів (конфліктів).

5.17. Забезпечує захист персональних даних.

5.18. Подає районній державній адміністрації пропозиції щодо складу органів державної влади, підприємств, установ та організацій району, документи яких надходять на державне зберігання.

5.19. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань.

Права

6. Відділ для здійснення повноважень та виконання завдань, що визначені, має право:

6.1. Вимагати від юридичних та фізичних осіб, які мають архівні документи, від часу створення яких минуло понад 50 років, або які мають намір здійснити відчуження, вивезення за межі України архівних документів, проведення експертизи цінності таких документів.

6.2. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання покладених на нього завдань.

6.3. Проводити планові та позапланові перевірки архівних підрозділів і служб діловодства державних органів, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності, об’єднань громадян, громадських спілок, релігійних організацій, а також трудових, приватних архівів з метою здійснення контролю за дотриманням законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи.

6.4. Звертатися до суду з позовом про позбавлення власника документів Національного архівного фонду, який не забезпечує належну їх збереженість, права власності на ці документи.

6.5. Порушувати в установленому порядку питання про зупинення діяльності архівних установ, що не забезпечують збереженість документів Національного архівного фонду.

6.6. Порушувати в порядку, встановленому законодавством, питання про притягнення до відповідальності працівників архівних установ, користувачів документами Національного архівного фонду та інших осіб, винних у порушенні законодавства про Національний архівний фонд та архівні установи, а також про відшкодування ними збитків, заподіяних власнику документів Національного архівного фонду або уповноваженій ним особі.

6.7. Працівники відділу мають право для виконання покладених на них службових обов’язків відвідувати архівні підрозділи і служби діловодства органів державної влади, підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності та об’єднань громадян, а також право доступу до їх документів, за винятком тих, що згідно із законодавством спеціально охороняються.

6.8. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення роботи районної державної адміністрації у відповідній галузі.

6.9. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального зв’язку та іншими технічними засобами.

6.10. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та конференції з питань, що належать до їх компетенції.

Взаємодія з іншими суб’єктами

7. Структурний підрозділ в установленому законодавством порядку та у межах повноважень взаємодіє з іншими структурними підрозділами, апаратом районної державної адміністрації, органами місцевого самоврядування, Державним архівом Хмельницької області, а також підприємствами, установами та організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього завдань та здійснення запланованих заходів.

8. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів районної державної адміністрації, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою).

Керівництво

9. Структурний підрозділ із статусом юридичної особи публічного права очолює керівник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

10. Начальник відділу:

10.1. Здійснює керівництво відділом, несе персональну відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов праці у відділі.

10.2. Подає на затвердження голові районної державної адміністрації положення про відділ.

10.3. Затверджує посадові інструкції працівників відділу та розподіляє обов’язки між ними.

10.4. Планує роботу відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи районної державної адміністрації.

10.5. Вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності роботи відділу.

10.6. Звітує перед головою районної державної адміністрації про виконання покладених на відділу завдань та затверджених планів роботи.

10.7. Вносить пропозиції щодо розгляду на засіданнях колегії питань, що належать до компетенції відділу, та розробляє проекти відповідних рішень.

10.8. Може брати участь у засіданнях органів місцевого самоврядування.

10.9. Представляє інтереси відділу у взаємовідносинах з іншими структурними підрозділами районної державної адміністрації, з міністерствами, іншими центральними органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями - за дорученням керівництва районної державної адміністрації.

10.10. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх виконанням.

10.13. Здійснює добір кадрів.

10.14. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності працівників архівних підрозділів установ, підприємств та організацій району, працівників відділу.

10.15. Подає голові районної державної адміністрації пропозиції щодо:

10.15.1. Призначення на посаду та звільнення з посади у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, державних службовців відділу, присвоєння їм рангів державних службовців, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10.15.2. Прийняття на роботу та звільнення з роботи у порядку, передбаченому законодавством про працю, працівників відділу, які не є державними службовцями, їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності.

10.16. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень відділу.

10.17. Забезпечує дотримання працівниками відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни.

10.18. Здійснює інші повноваження, визначені законом.

11. Начальник архівного відділу як керівник структурного підрозділу місцевої держадміністрації, утвореного як юридична особа публічного права, здійснює повноваження керівника державної служби.

12. Для проведення експертизи цінності документів відділ утворює експертну комісію.

13. Накази керівника відділу, що суперечать Конституції та законам України, актам Президента України, Кабінету Міністрів України, міністерств, інших центральних органів виконавчої влади, можуть бути скасовані головою районної державної адміністрації, директором Державного архіву Хмельницької області, Державною архівною службою України.

14. Накази нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в Головному територіальному управлінні юстиції у Хмельницькій області.

15. Відділ є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

16. Положення про архівний відділ районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

17. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників відділу у межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

18. Відділ утримується за рахунок коштів Державного бюджету, бухгалтерське обслуговування здійснюється відділом фінансово- господарського забезпечення   апарату районної державної адміністрації.

19. Матеріально-технічне забезпечення архівного відділу здійснює районна державна адміністрація.

20. Припинення діяльності архівного відділу районної державної адміністрації здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням голови районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України - за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

 

Заступник голови адміністрації                                                    О.Ліщишина