27 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Служба у справах дітей райдержадміністрації

IMG 9116 asdanilkovush Smart Object-19

Данілкович

Віктор Васильович

Начальник служби у справах дітей Старосинявської райдержадміністрації

 тел.. роб. 0(3850) 2-07-08

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 8764221087640f10-V

Козлик

Олександр Віталійович

Головний спеціаліст служби у справах дітей Старосинявської райдержадміністрації

тел.. роб. 0(3850) 2-07-08 

e-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

Завідувач сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання служби у справах дітей Старосинявської  районної державної адміністрації

тел. роб. 0(3850) 2-07-08

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

Василенко

Тетяна Василівна

Головний спеціаліст сектору з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання служби у справах дітей Старосинявської  районної державної адміністрації

тел. роб. 0(3850) 2-07-08

e-mail:   Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО:

           Розпорядження головирайонної

           державної адміністрації

           01.10.2018 158/2018-р

ПОЛОЖЕННЯ

про службу у справах дітей Старосинявської

районної державної адміністрації 

         1. Служба у справах дітей районної державної адміністрації (далі - служба) є структурним підрозділом райдержадміністрації, який утворюється головою райдержадміністрації, підзвітний та підконтрольний голові райдержадміністрації та службі у справах дітей Хмельницької облдержадміністрації.

         2. Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, а також указами Президента України та постановами Верховної Ради України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики України, розпорядженнями голови обласної, районної державної адміністрацій, наказами начальника служби у справах дітей облдержадміністрації, цим Положенням, актами органу місцевого самоврядування та іншими нормативними актами.

Відповідно до визначених повноважень, забезпечує виконання завдань постанови Кабінету Міністрів України від 26 вересня 2012 р. № 887 «Про затвердження Типового положення про структурний підрозділ місцевоїдержавної адміністрації».

3. Основними завданнями служби є:

1.1. Реалізація в районі державної політики з питань соціального захисту дітей, запобігання дитячої безпритульності та бездоглядності, вчиненню дітьми правопорушень;

1.2. Розроблення і здійснення самостійно або разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян, заходів щодо захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

1.3. Координація зусиль інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту дітей та організації роботи із запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності;

1.4.  Забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення опіки та піклування над дітьми, їх усиновлення, влаштування в дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім’ї;

1.5. Здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у дитячих державних закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності розташованих на території району;

1.6. Ведення державної статистики щодо дітей;

1.7. Ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах,   дітей-сиріт   та дітей, позбавлених батьківського піклування, усиновлених, влаштованих до прийомних сімей, дитячих будинків   сімейного типу та соціально-реабілітаційних центрів (дитячих містечок), а також ведення Єдиного електронного банку ЄІАС «Діти»;

1.8. Надання іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

1.9. Влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу та прийомних сімей, сприяння усиновленню;

1.10. Підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

1.11.Визначення пріоритетних напрямів поліпшення в районі становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, духовному та інтелектуальному розвитку, запобігання дитячої бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень.

4. Служба, відповідно до покладених на неї завдань:

4.1. Організовує розроблення і здійснення на території району заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень;

4.2. Надає іншим структурним підрозділам райдержадміністрації, органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам, організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні питань щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню ними правопорушень;

4.3.  Оформляє документи для влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до прийомних сімей та дитячих будинків сімейного типу, сприяє усиновленню;

4.4. Подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і законних інтересів дітей;

4.5. Забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання вчиненню дітьми правопорушень;

4.6. Здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у спеціальних виховних установах ДПтС, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім'ях опікунів, піклувальників, дитячих будинках сімейного типу, прийомних сім'ях;

4.7. Разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, органами місцевого самоврядування організовує і проводить соціологічні дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів;

4.8. Організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації, ювенальною превенцією Старосинявського ВнП заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення причин, що зумовлюють дитячу безпритульність та бездоглядність, запобігання вчинення дітьми правопорушень;

4.9. Розробляє і подає на розгляд райдержадміністрації пропозиції стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на подолання дитячої бездоглядності та безпритульності;

4.10. Виявляє, бере на облік, формує електронний банк даних ЄІАС «Діти» та веде облік:

- дітей, які опинились у складних життєвих обставинах;

- дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування;

- усиновлених дітей;

- потенційних опікунів, піклувальників, прийомних батьків, батьків-вихователів, кандидатів в усиновлювачі;

4.11. Надає потенційним усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, батькам-вихователям, прийомним батькам інформацію про дітей, які перебувають на обліку у службі, і видає направлення мешканцям району на відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з дитиною;

4.12. Готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, піклувальника;

4.13. Проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім'ях опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після встановлення опіки та піклування;

4.14. Готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей в прийомних сім'ях та дитячих будинках сімейного типу;

4.15.  Бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального захисту для дітей у сім'ї усиновлювачів, опікунів, піклувальників, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей;

4.16.  Готує та подає в установленому порядку статистичну звітність;

4.17.  Розглядає в установленому порядку звернення громадян;

4.18. Розглядає звернення власника підприємства, установи або організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення працівника молодше 18 років;

4.19.  Проводить інформаційно-роз'яснювальну роботу з питань, що належать до її компетенції, через засоби масової інформації;

4.20. Здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, відповідно до законодавства.

5. Служба має право:

5.1. Приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є обов'язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, посадовими особами, громадянами;

5.2. Отримувати повідомлення від місцевих органів виконавчої влади і органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень;

5.3. Отримувати в установленому порядку від інших структурних підрозділів райдержадміністрації, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її компетенції, а від міськрайонного управління статистики - статистичні дані, необхідні для виконання покладених на неї завдань;

5.4.  Звертатися до місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення прав та інтересів дітей;

5.5. Проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню правопорушень;

5.6.  Порушувати перед районною державною адміністрацією питання про направлення до спеціальних установ, навчальних закладів

5.7. Усіх форм власності дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім'ї та навчальні заклади;

5.8.Влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у дитячі будинки сімейного типу, прийомні сім'ї, передавати під опіку, піклування, на усиновлення;

5.9.  Вести справи з опіки, піклування над дітьми та усиновлення дітей;

5.10. Перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей   у   закладах   для   дітей-сиріт   та дітей, позбавлених батьківського піклування, спеціальних   установах   і   закладах соціального захисту для дітей усіх форм власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем проживання, а також у разі необхідності - умови роботи працівників молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм власності;

5.11. Представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності;

5.12.Запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, посадових осіб з метою з'ясування причин та умов, які призвели до порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин;

5.13. Порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із законом фізичних та юридичних осіб, які допустили порушення прав, свобод і законних інтересів дітей;

5.14. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з науковимиустановами, жіночими, молодіжними,дитячими та іншими об'єднаннями громадян і благодійними організаціями;

5.15. Скликати в установленному порядку наради, конференції, семінари з питань, що належать до її компетенції;

5.16. Проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи піклувальників, розглядати їх скарги та заяви з питань, що належать до її компетенції;

5.17. Розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, свобод і законних інтересів дітей;

5.18. Відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей.

6. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з іншими структурними підрозділами райдержадміністрації та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об'єднаннями громадян і громадянами.

7. Службу у справах дітей райдержадміністрації очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з посади головою райдержадміністрації згідно із законодавством про державну службу за погодженням з органом виконавчої влади вищого рівня.

8. Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації здійснює визначені Законом України “Про державну службу” повноваження керівника державної служби структурного підрозділу.

9. Начальник служби у справах дітей райдержадміністрації:

9.1. Здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну відповідальність за виконання покладених на неї завдань;

9.2. Видає, у межах своєї компетенції, накази, нормативно-правового характеру, які зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають міжвідомчий характер, організовує і контролює їх виконання;

9.3. Затверджує посадові інструкції працівників служби та розподіляє обов’язки між ними;

9.4. Здійснює добір кадрів;

9.5. Організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності державних службовців служби;

9.6. Здійснює призначення на посаду та звільнення з посади працівників служби у порядку, передбаченому законодавством про державну службу, присвоює їм ранги державних службовців;

9.7. Здійснює заходи щодо заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності працівників служби;

9.8. Затверджує Положення про сектор з питань опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання служби;

     10. Функції щодо проведення процедури усиновлення, влаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування, до дитячих будинків сімейного типу, прийомних сімей покладаються на сектор опіки, піклування, усиновлення та сімейних форм виховання, (далі – сектор) який утворюється у складі служби. Штатна чисельність сектору встановлюється залежно від кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, але не менше двох осіб. Сектор очолює завідувач, який призначається на посаду і звільняється з посади начальником служби ( у разі відсутності завідувача сектору, його посадові обов’язки виконує працівник сектору).

Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції служби, в ній може утворюватися колегія у складі начальника служби (голова колегії), керівників інших структурних підрозділів держадміністрації, органів внутрішніх справ, представників підприємств, установ, організацій, об'єднань громадян та благодійних організацій.

Склад колегії затверджується головою районної державної адміністрації за поданням начальника служби.

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби.

12. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися наукові та координаційні ради і комісії.

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник служби.

            13. Служба у справах дітей районної державної адміністрації є юридичною особою публічного права, має печатку із зображенням Державного Герба України і своїм найменуванням, власні бланки.

14. Положення про службу у справах дітей районної державної адміністрації затверджується розпорядженням голови районної державної адміністрації.

15. Граничну чисельність, фонд оплати праці працівників служби у межах виділених асигнувань затверджує голова районної державної адміністрації.

16. Служба утримується за рахунок коштів Державного бюджету, бухгалтерське обслуговування здійснюється відділом фінансово-господарського забезпечення   апарату районної державної адміністрації.

17. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює районна державна адміністрація.

18. Припинення діяльності служби у справах дітей районної державної адміністрації здійснюється шляхом його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації - за рішенням голови районної державної адміністрації, а у випадках, передбачених законами України - за рішенням суду відповідно до вимог чинного законодавства України.

19. Юридична адреса:

31400 Хмельницька обл. смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, 8

Служба у справах дітей Старосинявської райдержадміністрації, тел.(03850) 2-07-08, е-mail: Ця електронна адреса захищена від спам-ботів, Вам потрібно включити JavaScript для перегляду