28 Лютого 2020
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Наказ Головного управління державної служби України, Міністерства України у справах сім"ї, молоді та спорту від 28.09.2007 N 258/3470

 

                           Герб України                             

      ГОЛОВНЕ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНОЇ СЛУЖБИ УКРАЇНИ 
       МІНІСТЕРСТВО УКРАЇНИ У СПРАВАХ СІМ'Ї, 
             МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

              Н А К А З 

           28.09.2007 N 258/3470 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 жовтня 2007 р. 
                   за N 1160/14427 
 

      Про затвердження Положення щодо проведення 
     Всеукраїнської спартакіади серед збірних команд 
     державних службовців Автономної Республіки Крим, 
     областей, Київської та Севастопольської міських 
           державних адміністрацій 

    { Із змінами, внесеними згідно з Наказами Головного 
                управління державної служби 
     N  81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 
     N 245/3254 ( z0876-09 ) від 15.09.2009 
     N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 
 

   На виконання пункту 3 постанови Верховної Ради України від 17 
листопада 2006 року N 372-V ( 372-16 ) "Про інформацію Кабінету 
Міністрів України щодо діяльності органів державної влади та 
органів місцевого самоврядування з розвитку фізичної культури і 
спорту" та пункту 29 Заходів з розвитку фізичної культури і спорту 
на 2007-2011 роки до Державної програми розвитку фізичної культури 
і спорту на 2007-2011 роки, затвердженої постановою Кабінету 
Міністрів  України  від  15  листопада  2006  року  N 1594 
( 1594-2006-п ), Н А К А З У Є М О: 

   1. Затвердити  Положення  щодо  проведення Всеукраїнської 
спартакіади серед збірних команд державних службовців Автономної 
Республіки Крим, областей, Київської та Севастопольської міських 
державних адміністрацій, що додається. 

   2. Цей наказ набирає чинності з 1 січня 2008 року.
   Головдержслужбі після державної реєстрації наказу забезпечити 
його тиражування та розсилку у 10-денний термін. 

   3. Контроль за виконанням цього  наказу  відповідно  до 
функціональних обов'язків покласти на:
   директора департаменту  персоналу  державних  органів  та 
місцевого самоврядування Головдержслужби Саєнка В.М.;
   заступника Міністра України у справах сім'ї, молоді та спорту 
Христоєва В.А.;
   виконуючого обов'язки першого заступника голови Центральної 
ради фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" Верзуна Г.В.;
   заступника голови  Центрального   комітету   профспілки 
працівників державних установ України Ковтуна В.П. 

 Начальник Головного 
 управління державної 
 служби України                    Т.В.Мотренко 

 Міністр України у справах 
 сім'ї, молоді та спорту                 В.П.Корж 

 ПОГОДЖЕНО: 

 Заступник Міністра 
 фінансів України                    С.О.Рибак 

 Заступник Міністра 
 економіки України                  С.Д.Челноков 

 Голова Центрального 
 комітету профспілки 
 працівників державних 
 установ України                   Т.В.Нікітіна 

 Голова Центральної ради 
 фізкультурно-спортивного 
 товариства "Спартак"                 В.Є.Баженков 
 

                   ЗАТВЕРДЖЕНО 
                   Наказ Головного управління 
                   державної служби України, 
                   Міністерства України 
                   у справах сім'ї, молоді 
                   та спорту 
                   28.09.2007 N 258/3470 

                   Зареєстровано в Міністерстві 
                   юстиції України 
                   11 жовтня 2007 р. 
                   за N 1160/14427 
 

              ПОЛОЖЕННЯ 
      щодо проведення Всеукраїнської спартакіади 
      серед збірних команд державних службовців 
       Автономної Республіки Крим, областей, 
       Київської та Севастопольської міських 
           державних адміністрацій 
 

            1. Мета та завдання 

   Всеукраїнська спартакіада серед збірних команд  державних 
службовців Автономної Республіки Крим, областей, Київської та 
Севастопольської  міських  державних  адміністрацій  (далі  - 
Спартакіада) проводиться з метою зміцнення здоров'я державних 
службовців.
   Основним завданням  Спартакіади  є  залучення  державних 
службовців до занять фізичною культурою і спортом, організація їх 
активного відпочинку, розвиток найбільш популярних видів спорту, 
пропаганда здорового способу життя. 

          2. Термін і місце проведення 

   2.1. Спартакіада проводиться щорічно в три етапи протягом 
січня-вересня:
   перший етап - районні та міські (міст обласного значення) 
Спартакіади;
   другий етап - Кримська республіканська, обласні, Київська та 
Севастопольська міські Спартакіади;
   третій етап - фінальні змагання Спартакіади. 

   2.2. Перший  етап  змагань  Спартакіади  проводиться  у 
січні-травні,  другий  -  у  травні-липні. Фінальні змагання 
проводяться щорічно у вересні у м. Алушта Автономної Республіки 
Крим  на спортивних спорудах Олімпійського учбово-спортивного 
центру "Спартак". Терміни інших організаційних заходів фінальних 
змагань визначаються Планом заходів, які щорічно затверджуються 
Організаційним комітетом.
{ Пункт 2.2 глави 2 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Головного управління державної служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 } 

        3. Керівництво проведенням змагань 

   3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення змагань 
здійснюють  Організаційні  комітети. На першому етапі - під 
керівництвом районних державних адміністрацій, на другому  - 
обласних державних адміністрацій, на третьому - Організаційним 
комітетом Спартакіади, склад якого затверджує Начальник Головного 
управління державної служби України.
   З  метою  якісної підготовки, організації та проведення 
фінального етапу змагань створюється мандатна комісія у кількості 
5 осіб, персональний склад якої затверджує Начальник Головного 
управління державної служби України. { Пункт 3.1 Розділу 3 
доповнено абзацом згідно з Наказом Головного управління державної 
служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 }
   Мандатна комісія проводить реєстрацію команд - учасників 
фінального етапу змагань у перший день їх проведення і працює 
протягом  проведення  фінальних  змагань. Під час реєстрації 
перевіряє відповідність персонального складу  збірних  команд 
попередньо наданим поіменним заявкам (додаток 2) та акредитаційним 
карткам (додаток 5); відхиляє заявки, які  не  відповідають 
встановленій формі або неправильно оформлені; розглядає заявки на 
заміни  учасників  збірних  команд,  перевіряє  наявність 
акредитаційних карток та довідок з місця роботи із зазначенням 
періодів роботи  цих  учасників;  розглядає  скарги,  подані 
представниками  збірних команд щодо порушення умов участі у 
Спартакіаді; у разі виявлення  зазначених  порушень  приймає 
відповідне рішення щодо дискваліфікації команди або учасника та 
анулює результати їх виступів. { Пункт 3.1 глави 3 доповнено 
абзацом згідно з Наказом Головного управління державної служби 
N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

   3.2. Проведення змагань Спартакіади здійснюють:
   на першому етапі - структурні підрозділи з фізичної культури 
і спорту райдержадміністрацій спільно з районними комітетами 
профспілки працівників державних установ України та міськими 
(обласними) радами фізкультурно-спортивного товариства "Спартак"; 
{ Абзац другий пункту 3.2 Розділу 3 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Головного  управління  державної  служби  N  81/936 
( z0359-09 ) від 23.03.2009 }
   на другому етапі - структурні підрозділи з фізичної культури 
і спорту Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, 
Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій 
разом з  територіальними  органами  Головдержслужби  України, 
Кримським  республіканським,  обласними,  Київським  міським 
комітетами профспілки працівників державних установ  України, 
обласними  організаціями  фізкультурно-спортивного  товариства 
"Спартак"; { Абзац третій пункту 3.2 Розділу 3 в редакції Наказу 
Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 
23.03.2009 }
   на третьому етапі - Головне управління державної служби 
України, Міністерство України у справах сім'ї, молоді та спорту, 
Центральний комітет профспілки працівників державних  установ 
України і Центральна рада фізкультурно-спортивного товариства 
"Спартак". 

     4. Учасники спартакіади та умови її проведення 

   4.1. Змагання  першого  -  третього  етапів  Спартакіади 
проводяться з таких видів спорту: футзалу, волейболу, тенісу 
настільного, шашок, шахів у відповідності з діючими правилами 
змагань, затвердженими федераціями з видів спорту. В змаганнях 
беруть участь державні службовці місцевих органів виконавчої влади 
та  територіальних підрозділів центральних органів виконавчої 
влади. 

   4.2. Змагання першого - другого етапів проходять відповідно з 
положеннями, які затверджуються керівниками відповідних місцевих 
органів виконавчої влади. 

   4.3.  До  змагань  третього етапу допускаються команди, 
сформовані  з державних службовців Ради міністрів Автономної 
Республіки  Крим,  територіальних органів центральних органів 
виконавчої   влади,  обласних,  районних,  Київської  та 
Севастопольської міських державних адміністрацій, які мають стаж 
державної служби не менше 1 року та за станом здоров'я допущені до 
змагань  за  висновками лікувально-профілактичних закладів за 
місцем проживання учасників.
{ Пункт 4.3 глави 4 в редакції Наказу Головного управління 
державної служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

   4.4. { Абзац перший пункту 4.4 виключено на підставі Наказу 
Головного управління державної служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }
   Усі учасники змагань повинні мати єдину спортивну форму, 
необхідний інвентар та обладнання.
   Рекомендований склад збірної команди - до 22 осіб. { Абзац 
пункту 4.4 Розділу 4 в редакції Наказу Головного управління 
державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 }
   Кожному учаснику команди дозволяється брати участь тільки в 
одному виді спорту. { Пункт 4.4 розділу 4 доповнено абзацом згідно 
з Наказом Головного управління державної  служби N 245/3254 
( z0876-09 ) від 15.09.2009 }
   На третьому  заключному етапі Спартакіади збірні команди 
представляють посадові особи Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій на рівні не нижче заступників голів Ради міністрів 
Автономної   Республіки  Крим,  обласних,  Київської  та 
Севастопольської міських державних адміністрацій. { Пункт 4.4 
розділу 4 доповнено абзацом згідно з Наказом Головного управління 
державної служби N 245/3254 ( z0876-09 ) від 15.09.2009 } 

   4.5. Персональну відповідальність за стан здоров'я учасників 
під час змагань, крім випадків травмування під час змагань, несуть 
лікарі  за місцем проживання учасників, які надали висновок 
учасникам на заняття фізичною культурою і спортом. 

   { Абзац другий пункту 4.5 Розділу 4 виключено на підставі 
Наказу Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) 
від 23.03.2009 } 

        5. Програма змагань з видів спорту 

   Футзал
   Змагання командні. Склад команди - 7 осіб (чоловіки, у полі 
5 гравців, у т.ч. воротар). Час гри - два тайми по 12 хв. 
"брудного" часу. { Абзац другий глави 5 із змінами, внесеними 
згідно з Наказом Головного управління державної служби N 130/1379 
( z0372-10 ) від 18.05.2010 }
   Система проведення змагань визначається суддівською колегією 
залежно від кількості заявлених команд. Змагання проводяться 
згідно з діючими правилами змагань.
   Волейбол
   Змагання командні. Склад команди - 8 осіб незалежно від 
статі. Зустрічі проводяться з трьох партій. Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості 
заявлених команд. Змагання проводяться згідно з діючими правилами 
змагань. { Абзац п'ятий глави 5 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Головного  управління  державної  служби N 130/1379 
( z0372-10 ) від 18.05.2010 }
   Теніс настільний
   Змагання особисто-командні  в  одиночних  розрядах. Склад 
команди - 2 особи (1 чоловік та 1 жінка). Система проведення 
змагань визначається суддівською колегією залежно від кількості 
заявлених команд. Особисті змагання серед чоловіків та жінок 
проводяться  окремо.  Змагання  проводяться згідно з діючими 
правилами змагань.
   Шахи { Абзац восьмий глави 5 в редакції Наказу Головного 
управління  державної  служби  N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }
   Змагання  особисто-командні,  проводяться  окремо  серед 
чоловіків та жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік та 1 
жінка). Змагання проводяться за швейцарською системою згідно з 
діючими правилами змагань. { Абзац дев'ятий глави 5 в редакції 
Наказу  Головного  управління  державної  служби  N 130/1379 
( z0372-10 ) від 18.05.2010 }
   Шашки { Абзац десятий глави 5 в редакції Наказу Головного 
управління  державної  служби  N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }
   Змагання  особисто-командні,  проводяться  окремо  серед 
чоловіків та жінок. Склад команди - 2 особи (1 чоловік та 1 
жінка). Змагання проводяться за швейцарською системою згідно з 
діючими правилами змагань. { Абзац одинадцятий глави 5 в редакції 
Наказу  Головного  управління  державної  служби  N 130/1379 
( z0372-10 ) від 18.05.2010 }
{ Розділ 5 в редакції Наказу Головного управління державної служби 
N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 } 

        6. Порядок і термін подання заявок 

   6.1. Для участі у першому та другому етапах Спартакіади до 
Організаційних комітетів відповідних етапів подаються заявки: 
{ Абзац перший пункту 6.1 глави 6 в редакції Наказу Головного 
управління  державної  служби  N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }
   6.1.1. Попередня заявка (додаток 1) на участь із вказаною 
кількістю учасників та видів спорту за підписом  керівників 
місцевих органів виконавчої влади та територіальних підрозділів 
центральних органів виконавчої влади.
{ Підпункт 6.1.1 пункту 6.1 Розділу 6 із змінами, внесеними згідно 
з  Наказом  Головного  управління державної служби N 81/936 
(  z0359-09  ) від 23.03.2009; в редакції Наказу Головного 
управління  державної  служби  N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }
   6.1.2. Поіменна заявка (додаток 2), підписана керівником або 
заступником  керівника  місцевого органу виконавчої влади чи 
територіального підрозділу центрального органу виконавчої влади та 
лікарем на всіх учасників. 

   { Абзац другий підпункту 6.1.2 пункту 6.1 глави 6 виключено 
на  підставі  Наказу  Головного  управління державної служби 
N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

   6.2. Для участі у третьому етапі Спартакіади подаються:
   6.2.1. Попередня заявка (додаток 1) на участь з вказаною 
кількістю учасників та видів спорту за підписом голови або 
заступника голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних, Київської або  Севастопольської  міських  державних 
адміністрацій   надсилається   до   Центральної   ради 
фізкультурно-спортивного товариства "Спартак" щороку до 5 серпня.
   6.2.2. Поіменна заявка (додаток 2) за підписом голови або 
заступника голови Ради міністрів Автономної Республіки Крим, 
обласних,  Київської  або  Севастопольської міських державних 
адміністрацій, довідки з місця роботи із зазначенням періодів 
роботи та акредитаційні картки (додаток 5) на кожного заявленого у 
поіменній заявці учасника подаються до територіального органу 
Головдержслужби до 10 серпня.
   Територіальним органом   Головдержслужби   перевіряється 
належність  учасників  команди  до  державних  службовців, 
відповідність поданих документів вимогам, визначеним у цьому 
Положенні.
   Подані поіменні заявки, акредитаційні картки та довідки з 
місця роботи із зазначенням періодів роботи учасників збірних 
команд надсилаються територіальним органом Головдержслужби до 
Головдержслужби до 30 серпня.
   Відповідальність за перевірку належності учасників команд до 
державних службовців покладається на керівників територіальних 
органів Головдержслужби.
{ Пункт 6.2 Розділу 6 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 
23.03.2009; в редакції Наказу Головного управління державної 
служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

   6.3. Технічна заявка (додаток 3) на кожний вид  спорту 
подається  до  мандатної  комісії  кожного  етапу  змагання 
представником команди в день приїзду. Представник команди подає до 
мандатної  комісії  на  кожного учасника змагань також такі 
документи: паспорт, посвідчення з місця роботи, посвідчення про 
відрядження.
{ Пункт 6.3 глави 6 в редакції Наказу Головного управління 
державної служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

   6.4. У виняткових випадках при здійсненні заміни учасників 
збірної команди представником команди у день приїзду команди на 
змагання подаються до мандатної комісії заявка на заміну (додаток 
6), довідка з місця роботи із зазначенням періодів роботи та 
акредитаційна картка нового учасника, оформлена відповідно до 
вимог, визначених у додатку 5 до цього Положення.
{ Пункт 6.4 глави 6 в редакції Наказу Головного управління 
державної служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 

        7. Фінансове забезпечення змагань 

   7.1. Усі витрати на підготовку та проведення змагань першого 
- другого етапів Спартакіади здійснюються за рахунок коштів 
структурних підрозділів з фізичної культури і спорту місцевих 
органів виконавчої влади, територіальних комітетів профспілки 
працівників державних установ України  та  з  інших  джерел 
фінансування, у тому числі залучення позабюджетних коштів. 

   7.2. Витрати на проведення фінальної частини змагань (третій 
етап) несуть:
   Центральна   рада  фізкультурно-спортивного  товариства 
"Спартак" - харчування суддів; проїзд, добові в дорозі, проживання 
та  харчування  іногородніх  суддів;  нагородження  медалями, 
дипломами, кубками в особистому заліку, дипломами та кубками у 
командному  та  загальнокомандному  заліках; оформлення місць 
змагань, друкування  протоколів,  оплата  послуг  позаштатних 
працівників, придбання медикаментів, канцтоварів, типографські 
витрати тощо; { Абзац другий пункту 7.2 Розділу 7 в редакції 
Наказу Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) 
від 23.03.2009 }
   Центральний комітет профспілки працівників державних установ 
України - придбання пам'ятних призів для нагородження переможців у 
змаганнях та кращих учасників з видів спорту. { Абзац третій 
пункту 7.2 Розділу 7 із змінами, внесеними згідно з Наказом 
Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 
23.03.2009 }
   За рахунок організацій, що відряджають державних службовців 
для участі в Спартакіаді, оплачується проїзд команд в обидва 
кінці, добові в дорозі, проживання і харчування під час змагань, 
оренда спортивних споруд. 

       8. Визначення переможців і нагородження 

   8.1. Переможці першого - другого етапів змагань визначаються 
відповідно до положень, затверджених керівниками місцевих органів 
виконавчої влади. Переможці першого етапу беруть участь у другому 
етапі,  переможці  другого  етапу беруть участь у фінальних 
змаганнях. 

   8.2. Переможці фінальних змагань Спартакіади визначаються: у 
особистій (командній) першості у кожному виді програми; командній 
першості у видах спорту; загальнокомандній першості серед збірних 
команд державних службовців Ради міністрів Автономної Республіки 
Крим, областей, Київської та Севастопольської міських державних 
адміністрацій.  Особиста  першість  у  кожному виді програми 
визначається згідно з діючими правилами змагань з видів спорту. 
{ Абзац перший пункту 8.2 глави 8 із змінами, внесеними згідно з 
Наказом  Головного  управління  державної  служби N 130/1379 
( z0372-10 ) від 18.05.2010 }
   У кожному  виді  програми  учаснику  за  зайняте  місце 
нараховуються очки згідно з Таблицею нарахування очок (додаток 4).
   Командна першість у видах спорту визначається за найбільшою 
сумою очок, набраних учасниками команд у видах програм.
   Загальнокомандне місце у Спартакіаді серед збірних команд 
визначається за найбільшою сумою очок, набраних учасниками команд 
у видах спорту.
   При однаковій кількості очок у двох або більше команд у 
загальнокомандному заліку перевага надається командам, що мають 
більше I, II, III і т.д. місць у командному заліку; при рівності й 
цього показника - командам, що мають більше I, II, III і т.д. 
особистих місць з видів програм.
{ Пункт 8.2 розділу 8 в редакції Наказу Головного управління 
державної служби N 245/3254 ( z0876-09 ) від 15.09.2009 } 

   8.3. Команди, які посіли I, II, III місця у командному і 
загальнокомандному  заліку,  є  переможцями  і нагороджуються 
дипломами та кубками.
   Учасники, які посіли I, II, III місця в особистій першості в 
кожному з видів програм, є переможцями і нагороджуються медалями, 
дипломами і кубками, а також цінними подарунками Центрального 
комітету профспілки працівників державних установ України.
{ Розділ 8 із змінами, внесеними згідно з Наказом Головного 
управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 } 

        9. Оскарження результатів змагань 

   Результати  змагань  можуть бути оскаржені представником 
команди після закінчення змагання усним попередженням судді, який 
обслуговував змагання, та не пізніше ніж за 30 хвилин після 
закінчення змагання в письмовій формі до суддівської колегії 
змагань з цього виду спорту. { Абзац перший Розділу 9 в редакції 
Наказу Головного управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) 
від 23.03.2009 }
   Оскарження негайно розглядається головним суддею змагань або 
головною суддівською колегією Спартакіади. 

 Директор департаменту персоналу 
 державних органів та місцевого 
 самоврядування                     В.М.Саєнко 

 Директор департаменту 
 фізичного виховання 
 та неолімпійських видів спорту            О.К.Артем'єв 
 

                   Додаток 1 
                   до Положення щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 
 

             ПОПЕРЕДНЯ ЗАЯВКА 
       на участь у Спартакіаді серед збірних 
          команд державних службовців 

       ________________________________________ 
           (назва збірної команди) 
 

----------------------------------------------------------------------
| N |Вид спорту| Кількість учасників |   Судді:   | Кількість |
|з/п|     |----------------------+----------------| тренерів, |
|  |     |усього|  з них:   |кількість| вид |представників|
|  |     |   |---------------|     |спорту|       |
|  |     |   |чоловіків|жінок|     |   |       |
|---+----------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
| 1 |Волейбол |   |     |   |     |   |       |
|---+----------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
| 2 |Теніс   |   |     |   |     |   |       |
|  |настільний|   |     |   |     |   |       |
|---+----------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
| 3 |Футзал  |   |     |   |     |   |       |
|---+----------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
| 4 |Шашки   |   |     |   |     |   |       |
|---+----------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
| 5 |Шахи   |   |     |   |     |   |       |
|--------------+------+---------+-----+---------+------+-------------|
|УСЬОГО:    |   |     |   |     |   |       |
---------------------------------------------------------------------- 

 Керівник ___________________________________ (прізвище, ініціали) 
           (підпис) 

 М.П. 

{ Додаток 1 в редакції Наказу Головного управління державної 
служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 } 
 

                   Додаток 2 
                   до Положення щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 

           Державний Герб України 

       ______________________________________ 
            (бланк організації) 
 

             ПОІМЕННА ЗАЯВКА 
 

 назва збірної команди ___________________________________________ 

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|  Дата  |  Вид  |Посада| N і дата |Рекоменда-|
|з/п|ім'я, по |народження| спорту |   | наказу про|ції лікаря|
|  |батькові |     |     |   |призначення|     |
|---+---------+----------+---------+------+-----------+----------|
| 1 |     |     |     |   |      |     |
|---+---------+----------+---------+------+-----------+----------|
| 2 |     |     |     |   |      |     |
------------------------------------------------------------------ 

 До участі у змаганнях допущено ___________________________ осіб. 

 Керівник місцевої державної        _______________________ 
 адміністрації (заступник)           (прізвище, ім'я, 
                         по батькові) 
 М.П. 

 Начальник територіального         _______________________ 
 органу Головдержслужби*             (прізвище, 
                       ім'я, по батькові) 
 М.П. 

 Представник команди            _______________________ 
                        (прізвище, ім'я, 
                         по батькові) 

 М.П. 

 Лікар                   _______________________ 
                        (прізвище, ім'я, 
                         по батькові) 

 М.П. 

--------------
   * Підпис начальника територіального органу Головдержслужби - 
тільки для учасників третього етапу. 

{ Додаток 2 в редакції Наказу Головного управління державної 
служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 
 

                   Додаток 3 
                   до підпункту 6.1.2 Положення 
                   щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 
 

             ТЕХНІЧНА ЗАЯВКА 

       Команда ________________________________ 

     Тренер команди ________________________________ 
 

------------------------------------------------------------------
|   N   |  Прізвище, ім'я, по батькові  |  Вид спорту  |
|  з/п  |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   1   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   2   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   3   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   4   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   5   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   6   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   7   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   8   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|   9   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|  10   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|  11   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|  12   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|  13   |                 |         |
|-----------+----------------------------------+-----------------|
|  14   |                 |         |
------------------------------------------------------------------ 

 Представник команди       _________________________________ 
                  (прізвище, ім'я, по батькові) 
 

                   Додаток 4 
                   до Положення щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 
 

               ТАБЛИЦЯ 
             нарахування очок 
 

------------------------------------------------------------------
|      В усіх видах спорту за кожного учасника       |
|----------------------------------------------------------------|
|      загальне місце      |      очки      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         1         |      30      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         2         |      28      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         3         |      26      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         4         |      24      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         5         |      23      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         6         |      22      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         7         |      21      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         8         |      20      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         9         |      19      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         10         |      18      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         11         |      17      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         12         |      16      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         13         |      15      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         14         |      14      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         15         |      13      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         16         |      12      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         17         |      11      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         18         |      10      |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         19         |      9       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         20         |      8       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         21         |      7       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         22         |      6       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         23         |      5       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         24         |      4       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         25         |      3       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         26         |      2       |
|-------------------------------------+--------------------------|
|         27         |      1       |
------------------------------------------------------------------ 

{ Додаток 4 в редакції Наказу Головного управління державної 
служби N 130/1379 ( z0372-10 ) від 18.05.2010 } 
 

                   Додаток 5 
                   до Положення щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 
 

       --------------------------------------------
       |     АКРЕДИТАЦІЙНА КАРТКА      |
       | Команда ______________________     |
       | Прізвище _____________________     |
       | Ім'я _________________________     |
       | По батькові __________________     |
       | Посада _______________________     |
       | Дата видачі __________________     |
       | Термін видачі ________________     |
       | ------------              |
       | |Місце для |              |
       | | фото  |              |
       | ------------              |
       | М.П.                  |
       | Термін дії "___" ________ 200__ р.   |
       | Продовжено до "___" __________ 200__ р. |
       | Продовжено до "___" __________ 200__ р. |
       | Керівник територіального        |
       | органу Головдержслужби         |
       | України ________________________    |
       |         (підпис)        |
       |                     |
       | (П.І.Б.)                |
       -------------------------------------------- 

 Печатка повинна накривати частину фотокартки. 

{ Положення доповнено Додатком 5 згідно з Наказом Головного 
управління державної служби N 81/936 ( z0359-09 ) від 23.03.2009 } 
 

                   Додаток 6 
                   до Положення щодо проведення 
                   Всеукраїнської спартакіади 
                   серед збірних команд 
                   державних службовців 
                   Автономної Республіки Крим, 
                   областей, Київської 
                   та Севастопольської міських 
                   державних адміністрацій 

           Державний Герб України 

         ________________________________ 
            (бланк організації) 
 

             ЗАЯВКА НА ЗАМІНУ 
 

 учасника ________________________________________________________ 
              (назва збірної команди) 

 _________________________________________________________________ 
         (прізвище, ім'я, по батькові) 

------------------------------------------------------------------
| N |Прізвище,|  Дата | Вид |Посада| N і дата |Рекомендації|
|з/п|ім'я, по |народження|спорту |   |наказу про |  лікаря  |
|  |батькові |     |    |   |призначення|      |
|---+---------+----------+-------+------+-----------+------------|
| 1 |     |     |    |   |      |      |
------------------------------------------------------------------ 

 До участі у змаганнях допущено ___________________________ осіб. 

 Керівник місцевої державної      ___________________________ 
 адміністрації (заступник          (прізвище, ім'я, 
 керівника)                  по батькові) 

 М.П. 

 Начальник територіального       __________________________ 
 органу Головдержслужби*           (прізвище, ім'я, 
                        по батькові) 
 М.П. 

 Представник команди          __________________________ 
                       (прізвище, ім'я, 
                        по батькові) 

 М.П. 

 Лікар                 ___________________________ 
                       (прізвище, ім'я, 
                        по батькові) 

 М.П. 

--------------
   * Підпис начальника територіального органу Головдержслужби - 
тільки для учасників третього етапу. 

{ Положення доповнено додатком 6 згідно з Наказом Головного 
управління  державної  служби  N 130/1379 ( z0372-10 ) від 
18.05.2010 }