30 Липня 2021
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!
ic_home Добавить в избранное ic_map

Заява про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки для будівництва сонячної (фотовольтаїчної) електростанції

Заява

про визначення обсягу стратегічної екологічної оцінки

для будівництва сонячної (фотовольтаїчної) електростанції (об’єкту альтернативної енергетики з використанням енергії сонця) орієнтовною площею 43,86 га (к. н. 6824455100:08:006:0009, 6824455100:08:006:0010) на території Старосинявської селищної ради за межами населеного пункту смт. Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області

Замовник СЕО

Замовником проекту є Старосинявська районна державна адміністрація.

Юридична адреса:31407, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 8 Телефон: (03850) 2-09-84,(03850) 2-10-94.

Електронна адреса: https://www.starasinyava-rda.gov.ua

Інвестор проекту ТОВ “ГРІН ЕНЕРДЖИ ПОДІЛЛЯ”, 30500, Хмельницька обл., Полонський р-н., м. Полонне, вул. Дружби, 15, ЄДРПОУ 41738803.

Вид та основні цілі документу державного планування,  його зв’язок з іншими документами державного планування

Детальний план території для для будівництва сонячної (фотовольтаїчної) електростанції (об’єкту альтернативної енергетики з використанням енергії сонця) орієнтовною площею 43,86 га (к. н. 6824455100:08:006:0009, 6824455100:08:006:0010) на території Старосинявської селищної ради за межами населеного пункту смт. Стара Синява Старосинявського району Хмельницької області, розроблений згідно розпорядження Старосинявської районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану території» № 183/2018-р від 30 жовтня 2018 року. Мета проектування - будівництво електростанції на сонячних батареях, з визначенням всіх планувальних обмежень використання території згідно з державними будівельними нормами та санітарно-гігієнічними нормами.

Детальний план території розробляється на підставі таких даних:

-         Розпорядження Старосинявської районної державної адміністрації «Про розроблення детального плану території» № 183/2018-р від 30 жовтня 2018 року;

-         Схема планування території Старосинявського району;

-         Топографічне знімання в масштабі М1:2000, розроблене ТОВ "УкрЗемІнвест+";

-          Завдання на розроблення детального плану території;

-         Натурні обстеження.

У проекті враховано вимоги: Закон України «Про регулювання містобудівної діяльності», ДБН Б.2.2-12:2018 «Планування і забудова територій», ДБН Б.1.1-14-2012 «Склад та зміст детального плану території», ДБН В.2.3-5-2018 «Вулиці та дороги населених пунктів».    

Інформація про те, якою мірою документ державного планування визначає умови для реалізації видів діяльності або об’єктів, щодо яких законодавством передбачено здійснення процедури оцінки впливу на довкілля (у тому числі щодо визначення місцезнаходження, розміру, потужності або розміщення ресурсів)

На основі аналізу сформованої містобудівної ситуації та наявної містобудівної документації проектом передбачається: визначити відповідність земельної ділянки для запланованої діяльності; оцінити ступінь впливу проектованого об'єкта на використання суміжних земельних ділянок; уточнити параметри існуючих споруд та прилеглих до них територій; визначити межі зон екологічного та техногенного впливу проектованого об'єкта; обґрунтувати можливість розміщення об'єкта в межах позначеної території в умовах сформованої містобудівної ситуації.

Будівництво сонячної електростанції здійснюється з метою практичного впровадження в Хмельницькій області «Державної цільової економічної програми енергоефективності і розвитку сфери виробництва енергоносіїв з відновлювальних джерел енергії та альтернативних видів палива на 2010-2020 роки» та реалізації у регіонах завдань, визначених «Енергетичною стратегією України до 2030 року».

До складу проекту детального платну території входить пояснювальна записка та графічні матеріали.

Пояснювальна записка визначає: підстави для розробки детального плану території: природні умови; характеристики рельєфу ділянки, соціально-економічні і містобудівні умови; соціально-економічні і містобудівні умови; оцінка існуючої ситуації: стан навколишнього середовища, використання території та її характеристика, транспорт, планувальні обмеження; розподіл території за функціональним використанням, пропозиції щодо встановлення режиму забудови території, передбачених для перспективної містобудівної діяльності, в т.ч. для розміщення об’єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури, охорони та збереження культурної спадщини; переважні, супутні та допустимі види використання території, містобудівні умови та обмеження: основні принципи планування та забудови території, формування архітектурної композиції; функціональне зонування території; архітектурно-планувальна та об'ємно-просторова композиція; короткий опис функціонування фотоелектричної сонячної станції; житловий фонд та розселення; система обслуговування населення, розміщення основних об’єктів обслуговування; транспорт і вулично-дорожня мережа; транспорт, організація руху транспорту і пішоходів, розміщення автостоянок; інженерне забезпечення, розміщення інженерних мереж; інженерна підготовка та інженерний захист території, використання підземного простору; система протипожежного захисту; комплексний підхід та благоустрій території; містобудівні заходи щодо поліпшення стану навколишнього середовища; основні техніко-економічні показники.

До графічних матеріалів входять: Схема розташування території у планувальній структурі СПТ Старосинявського району; Ситуаційна схема М1:10000; План існуючого використання території поєднаний з опорним планом та схемою існуючих планувальних обмежень М1:2000; Проектний план поєднаний з схемою проектних планувальних обмежень, схемою організації руху транспорту та пішоходів, М1: 2000; Схема інженерної підготовки території та вертикального планування М1: 2000; Схема інженерних мереж, споруд і використання підземного простору М1: 2000.

Територія детального планування знаходиться за межами смт. Стара Синява на території Старосинявської селищної ради Старосинявського району Хмельницької області в її північно-східній частині і включає в себе дві земельні ділянки, що знаходяться у приватній власності ТОВ “ГРІН ЕНЕРДЖИ ПОДІЛЛЯ”

Орієнтовна площа земельної ділянки складає – 43,86 га.

З північної, західної та південно-східної сторін територія обмежена територією земель лісогосподарського призначення (паї, ОСГ, землі запасу), зі східної сторони – територією сміттєзвалища.

Навколо території детального планування розташовані території сільськогосподарського призначення (паї, ОСГ, землі запасу).

Територія проектування представляє собою очисні споруди відкритого типу (відстійники), що на даний момент не діють.

На території, щодо якої розробляється детальний план території будівлі відсутні.

Територія детального планування вільна від багаторічних зелених насаджень.

Відомості про інженерні мережі, що проходять крізь територію детального плану території відсутні.

В даний момент, на території проектування та в її околицях, відсутні промислові складські та комунальні об’єкти, що можуть здійснювати негативний вплив на загальний екологічний стан навколишнього середовища.

В цілому стан навколишнього середовища можна охарактеризувати як добрий.

Існуюче використання – 14.01 Землі енергетики (для будівель і споруд об'єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій).

Ймовірні наслідки:

На основі комплексної оцінки території з врахуванням раніше розробленої містобудівної документації, даним детальним планом території прийнято рішення, щодо комплексного розвитку території проектування з розміщенням сонячних фотовольтаїчних модулів.

З метою всебічного ґрунтовного аналізу та об’єктивних висновків проведено огляд в натурі території проектування.

Планувальні рішення детального плану території прийняті з урахуванням технологічної схеми об’єкта відповідно до вимог санітарних, протипожежних норм, природоохоронного законодавства, нормативів екологічної безпеки та принципів раціонального природокористування.

Орієнтовні основні техніко-економічні показники, що відображають зміст детального плану території:

  • Територія в межах ділянки – орієнтовно 43,8600 га;
  • Проектна потужність ФЕС – 25 МВт;
  • Поле для розміщення сонячних модулів – 17,80 га;
  • Площа дорожного покриття - 8772 м2;
  • Площа забудови (адмін-побутове приміщення, КТП) - 135 м2.

а) для довкілля, у тому числі для здоров’я населення

Детальний план розробляється з урахуванням природо-кліматичних умов, існуючого рельєфу території, особливостей прилеглої території та забудови, з дотриманням технологічних та санітарних розривів, з урахуванням взаємозв’язків основних та допоміжних споруд.

До можливих впливів майбутнього будівництва на навколишнє середовище є повітряне, водне середовище та ґрунти.

Вплив планової діяльності на навколишнє середовище, що виявляється у виділенні в атмосферне повітря забруднюючих речовин відсутній та не може призвести до зміни кліматичних умов.

Зміни мікроклімату, що безпосередньо пов’язані з відсутністю активних масштабних впливів планової діяльності (значних виділень теплоти, вологи, тощо) не відбудеться.

Негативні ендогенні та екзогенні процеси, явища природного та техногенного походження (тектонічні, сейсмічні, зсувні, селеві, зміни напруженого стану і властивостей масивів порід, деформації земної поверхні) не передбачаються.

Зміни, які чинять шкідливі впливи на ґрунтовий шар не відбудуться зважаючи на відповідні проектні заходи.

З метою покращення стану навколишнього середовища проектом передбачається ряд планувальних та інженерних заходів, до яких відносяться:

Заходи, що впливають на всі компоненти середовища і в цілому покращують санітарно-гігієнічні умови:

-        проведення забудови згідно з наміченим функціональним зонуванням;

-        інженерна підготовка території - вертикальне планування та регулювання поверхневого стоку, благоустрій об’єктів, влаштування твердого покриття доріг;

-         для забезпечення виконання «Програми поводження з твердими побутовими відходами» (постанова кабінету Міністрів від 04.04.2004 р. № 265) проектом передбачається організація роздільного збору побутових відходів із наступним використанням і утилізацією.

-        інженерний благоустрій території – централізоване каналізування, санітарне очищення.

В цілому відзначається позитивний вплив запланованої діяльності на соціальні умови та задоволення потреб місцевого населення.

б) для територій з природоохоронним статусом;

Територія на яку розробляється детальний план території знаходиться поза межами структурних елементів екомережі Хмельницької області. На території проектування об’єкти прирородно-заповідного фонду відсутні.

в) транскордонні наслідки для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

Проектні пропозиції детального плану території не матимуть транскордонних наслідків для довкілля, оскільки територія на яку розробляється детальний план території розташована на значній відстані від межі сусідніх держав.

       Виправдані альтернативи, які необхідно розглянути, у тому числі якщо документ державного планування не буде затверджено;

Альтернативи іншого характеру відсутні з огляду на необхідність провадження даної планованої діяльності.

Вибір майданчика будівництва проведено з урахуванням варіантів можливого розміщення СЕС та техніко-економічних міркувань з урахуванням найбільш економного використання земель, а також соціально-економічного розвитку району.

Також розглянуто альтернативні варіанти щодо технічного та технологічного забезпечення об’єкту будівництва та територіального розміщення об’єкту планової діяльності.

Дослідження, які необхідно провести, методи і критерії, що використовуватимуться під час стратегічної екологічної оцінки

Під час підготовки звіту стратегічної екологічної оцінки визначити доцільність і прийнятність планової діяльності і обґрунтування економічних, технічних, організаційних, державно-правових та інших заходів щодо забезпечення безпеки навколишнього середовища, а також оцінити вплив на навколишнє середовище в період будівництва та функціонування сонячної електричної станції, дати прогноз впливу на оточуюче середовище, виходячи із особливостей планової діяльності з урахуванням природних, соціальних та техногенних умов.

Основним критерієм під час стратегічної екологічної оцінки проекту містобудівної документації є її відповідність державним будівельним нормам, санітарним нормам і правилам України, законодавству у сфері охорони навколишнього природного середовища.

Для розробки СЕО передбачається використовувати наступну інформацію:

-         статистичну інформацію,

-         оцінку впливу на довкілля планової діяльності та об’єктів, які можуть мати значний вплив на довкілля,

-         пропозиції щодо зміни існуючого функціонального використання території.

Заходи, які передбачається розглянути для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування

Перелік проектних рішень для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків від планової діяльності, комплекс яких включає:

- ресурсозберігаючі заходи – збереження і раціональне використання земельних та водних ресурсів, повторне їх використання та ін.;

- планувальні заходи – функціональне зонування, організація санітарно-захисних зон, озеленення території та ін.;

- охоронні заходи – моніторинг території зон впливу планової діяльності.

Окрім того, оцінити обмеження будівництва об’єкту за умовами навколишнього природного, соціального, техногенного середовища та обсяг інженерної підготовки території, необхідний для дотримання умов безпеки навколишнього середовища.

Пропозиції щодо структури та змісту звіту про стратегічну екологічну оцінку

- зміст та основні цілі документа державного планування, його зв’язок з іншими документами державного планування;

- характеристику поточного стану довкілля, у тому числі здоров’я населення, та прогнозні зміни цього стану, якщо документ державного планування не буде затверджено (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- характеристику стану довкілля, умов життєдіяльності населення та стану його здоров’я на територіях, які ймовірно зазнають впливу (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- екологічні проблеми, у тому числі ризики впливу на здоров’я населення, які стосуються документа державного планування, зокрема щодо територій з природоохоронним статусом (за адміністративними даними, статистичною інформацією та результатами досліджень);

- зобов’язання у сфері охорони довкілля, у тому числі пов’язані із запобіганням негативному впливу на здоров’я населення, встановлені на міжнародному, державному та інших рівнях, що стосуються документа державного планування, а також шляхи врахування таких зобов’язань під час підготовки документа державного планування;

- опис наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення, у тому числі вторинних, кумулятивних, синергічних, коротко-, середньо- та довгострокових, постійних і тимчасових, позитивних і негативних наслідків;

- заходи, що передбачається вжити для запобігання, зменшення та пом’якшення негативних наслідків виконання документа державного планування;

- обґрунтування вибору виправданих альтернатив, що розглядалися, опис способу, в який здійснювалася стратегічна екологічна оцінка, у тому числі будь-які ускладнення (недостатність інформації та технічних засобів під час здійснення такої оцінки);

- заходи, передбачені для здійснення моніторингу наслідків виконання документа державного планування для довкілля, у тому числі для здоров’я населення;

- опис ймовірних транскордонних наслідків для довкілля, у тому числі для здоров’я населення (за наявності);

- резюме нетехнічного характеру інформації, розраховане на широку аудиторію.

Орган, до якого подаються зауваження і пропозиції

Старосинявська районна державна адміністрація.

Юридична адреса:31407, Хмельницька обл., Старосинявський р-н., смт. Стара Синява, вул. Івана Франка, буд. 8 Телефон: (03850) 2-09-84,(03850) 2-10-94.

Електронна адреса: https://www.starasinyava-rda.gov.ua

Контактна особа: Начальник відділу містобудування, архітектури, будівництва та з питань ЖКГ Старосинявської РДА Кондратюк Володимир Олександрович, тел. (03822) 2-12-18.