19 Березня 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Промисловість

Промисловість

 

Кількість підприємств, що заходяться     на самостійному балансі

 

 

10

 

Галузева структура промисловості по видах економічної діяльності

 

 

Питома вага, %

Промисловість

Добувна промисловість

20

Обробна промисловість

з неї

харчова промисловість та  перероблення  сільськогосподарських продуктів

20

Легка промисловість

у тому числі

текстильна промисловість та пошиття одягу

виробництво шкіри та шкіряного взуття

Виробництво деревини та виготовлення виробів з неї

Целюлозно-паперова, поліграфічна   промисловість та видавнича справа

10

Хімічна і нафтохімічна промисловість

Виробництво інших неметалевих мінеральних виробів (будматеріалів та  скловиробів)

30

Металургія та оброблення металу

Машинобудування, ремонт та монтаж машин і устаткування

у тому числі

виробництво машин і устаткування

виробництво електричного та електронного устаткування

виробництво транспортного  устаткування

Виробництво та розподілення  електроенергії газу

20

Інші  галузі




Основні показники діяльності підприємств