19 Березня 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Виплати

Видатки загального фонду районного бюджету за 2011 рік профінансовані в сумі 67709,6 тис.грн., що становить 98,8 відсотка  до показників, затверджених  на рік з урахуванням змін.
В тому числі, видатки за рахунок субвенцій з Державного бюджету складають 20133,8 тис.грн., а рівень їх виконання до річного  плану становить 99,8 %.

По КФК 010116 “Державне управління” за 2011 рік видатки склали по загальному фонду в сумі 3612,0 тис. грн. при уточненому плані 3728,1 тис.грн., що становить 96,9%. По спеціальному фонду видатки склали 5,3 тис.грн. при плані 24,3 тис.грн., в т.ч. за рахунок плати за оренду приміщень –5,3 тис. грн. Кошти спеціального фонду в сумі 2,7 тис.грн. використані на поточні видатки на придбання предметів, матеріалів та іншого обладнання, 2,6 тис.грн. – придбання предметів довгострокового користування (придбання системного блоку Новосинявською сільською радою).
Кредиторська заборгованість по загальному фонду по КФК 010116 станом на 01.01.2012р. становить 11,7 тис.грн., по спеціальному – 7,7 тис.грн. Заборгованість  виникла внаслідок не проведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.

По КФК 250344 видатки за 2011 рік склали 8,0 тис.грн. при плані 8,0 тис.грн. Дані кошти використані на фінансування „Комплексної програми профілактики злочинності у Старосинявському районі на 2011-2015 рр”.

По КФК 060702 „Місцева пожежна охорона” використані кошти в сумі 88,8 тис.грн. при плані 98,1 тис.грн., на утримання МПК по Пилявській та по Заставецьцій сільських раді.  Крім того, по спеціальному фонду видатки склали 2,2 тис.грн, при плані 13,2 тис.грн. (придбання двох вхідних дверей) за коштів рахунок спонсорської допомоги.

Видатки на „Освіту” за 2011 рік збільшились порівняно з минулим роком на 1751,9 тис.грн. або на 7,3% і становлять 25667,4 тис.грн. при плані 26032,0 тис.грн., що становить 98,6%.  Недофінансування галузі пов’язане з відсутністю фактичних видатків по окремих статтях.
Кредиторська заборгованість по галузі „Освіта” по загальному фонду станом на 01.01.2012 р. становить 122,5 тис. грн., по спеціальному – 4,1 тис.грн. Заборгованість виникла внаслідок не проведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.
Дебіторська заборгованість  відсутня.
Видатки на харчування установ освіти використанні в сумі 476,0 тис.грн., що на 21,7 % менше в порівнянні з 2010 роком, а рівень іх виконання становить 95,8%. Зменшення видатків на харчування пояснюється зменшенням кількості дітей.
По спеціальному фонду по галузі „Освіта” видатки за 2011 рік склали 1192,6 тис.грн., з них на фінансування капітальних видатків використано коштів в сумі 667,7 тис.грн.    
Дані кошти направлені на:
•    по КФК 070101 капітальні видатки склали 52,9 тис.грн, в тому числі по КЕКВ 2110 – 6,5 тис.грн. (2,1 тис.грн. - придбання електричної плити для Заставецького ДНЗ; 4,4 тис.грн. – придбання 4 пічних автоматики УГГ-16квТ для котельні Пасічнянського ДНЗ); КЕКВ 2133 – 46,4 тис.грн. (реконструкція котельні Пасічнянського ДНЗ).
•    по КФК 070201 капітальні видатки склали 614,8 тис.грн., в тому числі 170,1 тис.грн. по КЕКВ 2110 (168,3 тис.грн. – погашення заборгованості 2010 року за придбання інтерактивного комплексу; 1,8 тис.грн. – придбання акумулятора для автобуса) та 444,7 тис.грн на капітальний ремонт шкіл.

По галузі „Дошкільна освіта” видатки по загальному фонду склали 3512,2 тис.грн. та по спеціальному фонду 186,8 тис.грн. (за рахунок батьківської плати за харчування).
Кількість закладів на кінець року становить 21, щго менше на прчатку року на 1 заклад в зв’язку із призупиненням діяльності рішенням сесії Сьомаківської сільської ради від 16.09.2011 року № 14-6/2011 Буглаївського дошкільного закладу.
Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2012 року складає 115,25 од., що на 1,5 ставки більше початку року в зв’язку із введенням посад операторів газових котелень (введена котельня по Старосинявській селищній раді).

Видатки по КФК 070201 склали 20836,3 тис. грн, що становить 99,5 % до річного плану. Видатки на харчування склали 203,1 тис. грн.. при плані 203,1 тис.грн.
Станом на 01.01.2011 року зменшено кількість загальноосвітніх шкіл на 6 одиниць, а саме: призупинена діяльність 4 початкових шкіл - Сьомаки,  Щербані, Яблунівка, Буглаї, та реорганізовано 1 школу І-ІІ ступенів (Харківецька) та 1 школу І-ІІІ ступенів (Лисанівська).
Станом на 01.01.2012 року відповідно зменшено кількість класів проти річного плану на 6 та 8 проти початку року. Їх загальна кількість становить 176.
Штатна чисельність працівників по ЗОШ 373,25 шт.од., що на 21,25 шт.од. менше початку року. Наслідок зменшення – реорганізація шкіл.
Кількість штатних одиниць та ставок педперсоналу в цілому по галузі „Освіта” становить на кінець року 771,0 одиниць, що на 29,25 ставки менше початку року.

Під районну програму „Організація відпочинку та оздоровлення дітей Старосинявського району” по КФК 091108  використані кошти  в сумі 44,7 тис.грн. при плані 44,7 тис.грн.  
Було оздоровлено 1706 дітей. Середній розмір витрат на оздоровлення 1 дитини склав 26,20 грн.
По галузі „Освіта” поводилось фінансування Програми "Творча обдарованість" на 2008-2012 роки в сумі 2,0 тис.грн. при плані 2,0 тис.грн.

За рахунок іншої субвенції з обласного бюджету передбачено по плану в сумі 445,0 тис.грн., касові видатки склали 444,7 тис.грн., в т.ч:
При плані 150,0 тис.грн. на заміну вікон у Дашковецькій загальноосвітній школі I-III ступенів використано 150,0 тис.грн.;
При плані 295,0 тис.грн. використано 294,7 тис.грн. (на капітальний ремонт даху Адампільської загальноосвітньої школи I-III ступенів – 289,7 тис.грн., 5,0 тис.грн. – на заміну вікон)
За результатами проведеної державної експертизи кошторисної документації на капітальний ремонт даху Адампільської  загальноосвітньої школи I-III ступенів було скориговано вартість передбачених робіт та зменшено суму вартості капітального ремонту в кошторисному розрахунку. Економію коштів іншої субвенції в сумі 5344 грн. відповідно до рішення сесії обласної ради від 19.10.2011р. №11-6/2011р. та рішення сесії районної ради від 28.10.2011р. № 3-8/2011 направлено на заміну вікон Адампільської загальноосвітньої школи, залишок невикористаних коштів в сумі 266 грн. повернуто до обласного бюджету.

Відповідно фінансування закладів „Охорони здоров’я” за 2011 рік збільшились в порівнянні з відповідним показником минулого року на 188,0 тис.грн. або 1,8 % і становить 10694,7 тис.грн. при плані 10797,6 тис.грн. або на 99,0%. Недофінансування галузі по загальному фонду пов’язане з відсутністю фактичних нарахувань по оплаті праці, енергоносіях та інших видатках.
Видатки на оплату праці становлять 8589,8 тис.грн., що становлять 99,9% до уточненого плану.
Видатки на медикаменти по району склали 272,2 тис.грн., що становить лише 93,5% до річних призначень в зв’язку із заборгованістю на 01.01.2012 року в сумі 18,8 тис.грн., яка виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
На харчування  видатки склали 114,7 тис.грн., що становить лише 89,1% до плану на рік. Заборгованість станом на 01.01.2012 року склала 14,1 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
По КЕКВ 1130 видатки по галузі за 2011 рік становлять 778,4 тис.грн. при плані 853,0 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2012 року склала 66,6 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
По КЕКВ 1160 видатки становлять 1172,8 тис.грн. або 99,5 % до річних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.

По галузі „Охорона здоров’я” видатки спеціального фонду склали 295,6 тис.грн.
Капітальні видатки по охороні здоров’я склали 58,6 тис.грн. по КЕКВ  2110  на придбання ректоскопа РЕВС-3 на суму 19,8 тис.грн., полуавтоматичного біохімічного аналізатора в сумі 35,0 тис.грн. та двох холодильників на суму 3,8 тис.грн. (для Старосинявської ЦРЛ та Пасічнянської амбулаторії)

По галузі „Охорона здоров’я” фінансувались дві програми: Програма " Протидії захворювання на туберкульоз на 2008-2011 рр." на суму 10,0 тис.грн. та „Програма боротьби з онкологічними захворюваннями на період до 2016 року” на суму 54,8 тис.грн.
Кількість закладів станом на 01.01.2012 року становлять 35, що менше проти 01.01.2011 року на 4 установи (реорганізовано 4 ФП в пункти прийому хворих - Ожарівськай, Яблунівський, Гончариський, Олександрівський).
Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2012 року складають 354,5 шт.од., що на 18,25 од. менше початку року та 12,75 одиниць річного плану.

Станом на 01.01.2012 року по галузі ”Охорона здоров’я” кредиторська заборгованість по загальному фонду становить 76,3 тис.грн., по спеціальному – 1,1 тис.грн. Заборгованість виникла внаслідок не проведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.

По КФК 080101 «Лікарні» видатки за 2011 рік склали 8516,6 тис.грн., що становлять 99,2 % до річних призначень.
Видатки на оплату праці становлять 6800,9 тис.грн., що становлять 99,9% до уточненого плану.
Видатки на медикаменти по райлікарні склали 155,6 тис.грн., що становить лише 89,2% до річних призначень в зв’язку із заборгованістю на 01.01.2012 року в сумі 18,8 тис.грн., яка виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
На харчування видатки по ЦРЛ склали 114,7 тис.грн., що становить лише 89,1% до плану на рік. Заборгованість станом на 01.01.2012 року склала 14,1 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
Вцілому по КЕКВ 1130 видатки по районній лікарні за 2011 рік становлять 607,3 тис.грн. при плані 664,3 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2012 року склала 55,3 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
По КЕКВ 1160 видатки становлять 959,9 тис.грн. або 99,9 % до річних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.
Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2012 року складають 277,5 шт.од., що на 8,0 од. менше початку року та 9,0 одиниць річного плану.
За 2011 рік план по ліжко-днях по звичайних стаціонарах по КФК 080101 виконаний на 51,6 тис. ліжко-днів проти плану 50,7 тис.
План по ліжко-днях по денних стаціонарах по КФК 080101 виконаний на 6,1 тис. проти плану 5,8 тис. ліжко-днів.
Лікарські відвідування на 2011 рік склали по КФК 080101 114,0 тис. проти плану 142,0 тис. Невиконання відвідувань пов’язане із скороченням 0,75 ставки лікаря-стоматолога ЦРЛ та вакансією 1,5 ставки (0,5 стаки – лікаря-інфекціоніста та 1,0 ставки лікаря-гінеколога).
По КФК 080101 капітальні видатки відсутні.

По КФК 080300 «Амбулаторії» видатки за 2011 рік склали 936,1 тис.грн., що становлять 98,3% до уточненого річного плану.
Видатки на оплату праці становлять 733,1 тис.грн., що становить 99,9% до уточненого плану на рік.
Видатки на медикаменти по амбулаторіях склали 29,2 тис.грн., що становить  100% до річних призначень.
По КЕКВ 1130 видатки по АСЛ за 2011 рік становлять 68,3 тис.грн. при плані 82,4 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2012 року склала 7,8 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
По КЕКВ 1160 видатки становлять 13,4 тис.грн. або 100 % до річних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.
Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2012 року складають 31,5 шт.од., що на 3,0 од. менше початку року та  2,75 одиниць річного плану.
По КФК 080300 план виконано на 6,7 тис. ліжко-днів проти плану 5,2 тис. ліжко-днів.
Лікарські відвідування по КФК 080300 склали 15,0 тис. відвідувань проти плану 23,4 тис. Невиконання відвідувань пов’язане  з вакансією лікаря-стоматолога та лікаря-педіатра.          
Капітальні видатки по КФК 080300 склали 3,8 тис.грн. по КЕКВ  2110  на придбання двох холодильників.


По КФК 080600 «ФАПи» видатки за 2011 рік склали 1008,2 тис.грн., що становлять 99,0% до уточненого річного плану.
Видатки на оплату праці становлять 832,9 тис.грн., що становить 99,8% до уточненого плану на рік.
Видатки на медикаменти склали 77,4 тис.грн., що становить  100% до річних призначень.
По КЕКВ 1130 видатки за 2011 рік становлять 91,8 тис.грн. при плані 94,3 тис.грн. Заборгованість на 01.01.2012 року склала 2,4 тис.грн. та виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.
По КЕКВ 1160 видатки становлять 82,5 тис.грн. або 94,7 % до річних призначень. Кредиторська заборгованість відсутня.
Кількість фактично зайнятих посад станом на 01.01.2012 року складають 38,5 шт.од., що на 7,25 од. менше початку року та  1,0 одиниць річного плану.
Кількість закладів станом на 01.01.2012 року становлять 29, що менше проти 01.01.2011 року на 4 установи (реорганізовано 4 ФП в пункти прийому хворих - Ожарівськай, Яблунівський, Гончариський, Олександрівський).
По КФК 080600 капітальні видатки відсутні

По галузі „Культура” за 2011 рік видатки по загальному фонду склали 2869,3 тис.грн., що становить 97,6% до річних призначень.
Видатки по спеціальному фонду по галузі становлять 209,8 тис.грн.
Станом на 31.12.2011 року кількість закладів культури становила 55 проти 62 на початок року або зменшилась на 7 закладів внаслідок проведеної оптимізації (закриття клубів сіл Іванківці, Рідкодуб, Гончариха, Дубова, Травневе та Подоляни та бібліотеки с.Йосипівка ).
Кількість штатних одиниць порівняно з початком року зменшилась на 13 шт.од. і становить 110 шт.од.
Капітальні видатки по галузі склали 8,6 тис.грн., з них: 4,0 тис.грн. – на придбання комп’ютера, 3,1 тис.грн. – на придбання українських костюмів для ансамблю, 1,5 тис.грн. – поповнення бібліотечного фонду.
По галузі „Культура” у 2011 році проводилось фінансування „Програми розвитку культури у Старосинявському районі на період до 2015 року” на суму 4,0 тис.грн. при плані 4,0 тис.грн.
По КФК 110300 видатки за 2011 рік склали 50,0 тис.грн., при плані 50,0 тис.грн.
Станом на 01.01.2012 р. по галузі „Культура” кредиторська заборгованість по лише загальному фонду і становить 5,2 тис.грн. та виникла внаслідок непроведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.
Дебіторська заборгованість по галузі відсутня.

Значну питому вагу у видатках загального фонду (без урахування субвенції з державного бюджету) складають видатки  по захищених статтях  в тому числі на оплату праці – 79,2 %, забезпечення продуктами харчування – 1,3%, медикаменти – 0,6%, енергоносії – 10,0 %.
Станом на 01.01.2012 року по району відсутня кредиторська заборгованість по оплаті праці працівників бюджетних установ та не допущена заборгованість по енергоносіях. Дебіторська заборгованість відсутня.

По галузі „Соціальний захист та соціальне забезпечення” протягом року проводилось фінансування:
•    на утримання територіального центру (КФК 091204) в 2011 році спрямовано 1333,6 тис.грн. при плані 1337,8 тис.грн., що становить 99,7%.
Чисельність працівників центру протягом 2011 року (з 1.07.2010 року) збільшилась на 1 ставку проти початку року та річного плану та становить  станом на 01.01.2012 року 56,75  штатних одиниць в межах типових штатів та з метою зменшення навантаженості на працівників, розширенням платних послуг (затверджено розпорядженням голови райдержадміністрації від 01.07.2011 року № 218/2011-р). Середньорічна кількість штатних працівників складає 56,25 одиниці.
По спеціальному фонду видатки склали 70,1 тис.грн. (за рахунок передачі коштів із загального фонду до спеціального – 67,1 тис.грн., платних послуг – 3,0 тис.грн.)
Капітальні видатки склали 67,1 тис.грн. (погашення заборгованості 2010 року по реконструкції адмінбудинку).
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року по загальному фонду складає 1,9 тис.грн. та виникла внаслідок непроведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.
•    видатки на утримання ЦСССДМ (КФК 091101) склали 78,7 тис.грн. при плані 79,1 тис.грн.  Штатна чисельність працівників на кінець року становить 3,0 одиниці, що на 0,5 ставки більше початку року (з 01.07.2011 року введено 0,5 ставки спеціаліста).
•    по КФК 091103 видатки склали 3,0 тис.грн. при плані 4,3 тис.грн. Кількість проведених заходів становить 10. Середня вартість 1 заходу 430 грн.
•    по КФК 091207 (пільги, що надаються населенню на ЖКП) видатки склали 1,8 тис.грн. при плані 2,4 тис.грн. Дана пільга надана одній особі.  
•    по КФК 090412 видатки склали 24,7 тис.грн. при плані 24,9 тис.грн., з них: 22,9 тис.грн. при плані 22,9 тис.грн. – на надання одноразових матеріальних допомог (районна комплексна програма „Турбота” – 15,7 тис.грн.  Програма Старосинявської селищної ради "Турбота" на 2011-2015 роки – 7,2 тис.грн.), 1,8 тис.грн. при плані 2,0 тис.грн. – на фінансування „Програми соціально-побутового, медичного захисту громадян Старосинявського району, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи на 2011 – 2015 роки”.
•    по КФК 091206 передбачено фінансування центру реабілітації дітей-інвалідів. Видатки на утримання центру склали 138,3 тис.грн. при плані 143,9 тис.грн. Штатна чисельність на кінець року становить 5,5 шт. одиниці. Середньорічна кількість дітей становить 6 осіб. При затвердженні районного бюджету на 2011 рік видатки на утримання центру передбачались по КФК 091214. Держказначейством в повному обсязі дані видатки (планові і касові) перенесені на КФК 091206.Капітальні видатки відсутні.
•    По КФК 091209 фінансувались дві районні програми: Програма підтримки та забезпечення діяльності  Старосинявської районної організації ветеранів України на 2010-2015 роки на суму 2,3 тис.грн. при плані 2,4 тис.грн. та  Програма фінансування заходів, які проводяться Старосинявською районною організацією ветеранів Афганістану (воїнів-інтернаціоналістів) на 2011-2012 роки на суму 2,0 тис.грн. при плані 2,0 тис.грн.  
•    По КФК 090802 фінансувалась Програма захисту прав та інтересів дітей" Діти Старосинявщини" на 2011-2015 роки в сумі 5,5 тис.грн. при плані 5,5 тис.грн.
•    По КФК 091108 фінансувалась програма „Організація відпочинку та оздоровлення дітей Старосинявського району”, видатки склали 44,7 тис.грн. при плані 44,7 тис.грн.  

По галузі „Фізична культура і спорт” видатки за 2011 рік склали 452,5 тис.грн. при плані 457,4 тис.грн.
За рахунок коштів даної галузі в 2011 році фінансувались :
•    Старосинявська ДЮСШ (КФК 130107), видатки склали 440,4 тис.грн. при плані 442,4 тис.грн.
Штатна чисельність працівників станом на 01.01.2012 року становить 15,0 шт.од., що на 1,0 одиниці більше проти початку року та річного плану. Середньорічна кількість ставок становить 14,5 одиниць. Ставка водія введена з 01.07.2010 року, в межах типових штатів та в зв’яку із одержанням автобуса.
•    По КФК 130102 (проведення навчально-тренувальних зборів і змагань)-  видатки склали 12,2 тис.грн. при плані 15,0 тис.грн. Кількість проведених зборів та змагань - 38, кількість людино-днів - 1500, вартість 1 людино-дня – 9,94 грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року по КФК 130102 становить 2,8 тис.грн. та по КФК 130107 – 2,0 тис.грн. Заборгованість виникла внаслідок не проведення управлінням Державного казначейства видатків згідно зареєстрованих зобов’язань.

По галузі „Засоби масової інформації” видатки склали 135,0 тис.грн., в т.ч.:
•    радіомовлення (КФК 120100) – 35,0 тис.грн. при плані 35,0 тис.грн. на фінансування Програми розвитку районного радіомовлення „Вісник” на 2011рік;
•    редакція (КФК 120201) – 100,0 тис.грн. при плані 100,0 тис.грн. на фінансування Програми розвитку районної газети „Колос” на 2010-2015 роки

По КФК 250404 „Інші видатки” видатки по загальному фонду склали 88,2 тис. грн.:
Районна рада - 57,5 тис.грн.:
-    27,3 тис. грн.- утримання трудового архіву (в тому числі: заробітна плата та  нарахування – 26,9 тис. грн., видатки на відрядження – 0,3 тис.грн., інші видатки – 0,1 тис.грн.);
-    14,1 тис. грн. – інші представницькі витрати (в тому числі: придбання канцтоварів для проведення сесій районної ради – 4,8 тис. грн., придбання подарунків та грамот районної ради – 6,2 тис. грн., видатки на відрядження депутатам районної ради  – 3,1 тис. грн);
-    6,0 тис. грн. – відновлення районної Дошки пошани.
-    10,1 тис.грн. – фінансування Програми розвитку архівної справи у Старосинявському районі на 2011-2015 роки.

Старосинявська селищна рада:
-    1,0 тис. грн. – фінансування програми підготовки та відзначення Дня селища смт.Стара Синява на період 2009-2013 рр. (придбання грамот і подарунків для визначних жителів селища)

Райдержадміністрація:
-    11,3 тис. грн. при плані 11,3 тис.грн. на фінансування програми - Програми запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосинявського району на 2011-2015рр. (придбання будматеріалів та паливно-мастильних матеріалів для поповнення матеріального резерву району)

та по спеціальному фонду

-    по КФК 250404 в сумі 5,6 тис.грн. при плані 7,7 тис.грн на придбання  дозиметричних приладів та човна по Програмі запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосинявського району на 2011-2015рр.
Станом на 01.01.2012 року по КФК 250404 по загальному фонду склала 9871,25 грн., в т.ч.: КЕКВ1131- 8680,00 грн. (4850,00 грн. - дверний блок, 1575,00 грн. - стелажі металеві, 1200,00 грн. - подарунки до грамот, 1055,00 грн. -канцелярські товари);  КЕКВ1140 - 1191,25 грн. (видатки на відрядження). По спеціальному фонду кредиторська заборгованість становить 2100 грн., в т.ч. КЕКВ2110  - 2100,00грн. (бюджет розвитку – придбання кисневого балону по Програмі запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосинявського району на 2011-2015рр.). Дана заборгованість виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.


По КФК 100202 „Водопровідно-каналізаційне господарство” видатки по загальному фонду склали 13,0 тис. грн. та направленні на фінансування Програми „Питна вода”, які проведені за рахунок коштів селищної ради на оплату електроенергії водоканалу.

По КФК 100203 „Благоустрій сіл, селищ” видатки по загальному фонду склали 162,9 тис.грн.:   
•    0,9 тис.грн. – оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення;
•    0,2 тис.грн. - оплата послуг за реєстрацію державного акта на сміттєзвалище;
•    0,8 тис.грн. –поточний ремонт криниць громадського користування;
•    0,3 тис.грн. – хлорування криниць;
•    0,7 тис.грн. - фінансування інших видатків на придбання матеріалів та оплата по договору підряду на проведення робіт  по обрізанню гілок дерев вздовж ліній електропередач, побілки дерев на під’їзних дорогах, встановлення та ремонт огорож  навколо кладовищ та оплата інших робіт по благоустрою населених пунктів;
•    0,4 тис.грн. – поточний ремонт пам’ятників;
•    2,2 тис.грн. – облаштування сміттєзвалища;
•    157,4 тис.грн. - на фінансування програми "Розвитку житлово-комунального господарства Старосинявської селищної ради на 2011-2015 роки", затвердженої рішенням №3 сесії селищної ради  від 11.01.2011р.,  з них:
- КЕКВ 1131 – 7,4тис.грн.(3,0 – придбання матеріалів для обслуговування та ремонту  мережі вуличного освітлення (кабель,  енергозберігаючі ліхтарі); 2,6 – придбання новорічних прикрас,гірлянд; 1,8–придбання дорожніх знаків для селища);
- КЕКВ 1163 – 20,0тис.грн.(оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення);
- КЕКВ 1134 - 12,0тис.грн. (5,0 тис.грн. -  поточний ремонт туалету громадського користування по вул.І.Франка; 3,0тис.грн. – встановлення та демонтаж новорічної ялинки смт.Ст.Синява; 1,9тис.грн. – встановлення дорожніх знаків; 2,1тис.грн. – поточний ремонт криниць громадського користування с.Йосипівка);
- КЕКВ 1165 - 118,0 тис.грн. (благоустрій селища).

По КФК 100203 „Благоустрій сіл, селищ” видатки по загальному фонду склали 162,9 тис.грн.:   
•    0,9 тис.грн. – оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення (Програма по благоустрою населеного пункту с.Адампіль відповідно до рішення сесії № 1 від 07.06.2011 року);
•    0,2 тис.грн. - оплата послуг за реєстрацію державного акта на сміттєзвалище (Програма „Підтримання санітарного стану населеного пункту с.Нова Синявка на 2011-2013 роки” відповідно рішення сесії № 9 від 12.01.2011 року);
•    0,8 тис.грн. – поточний ремонт криниць громадського користування (програма благоустрою сіл Цимбалівка та Яблунівка відповідно рішення № 3 від 10.02.2011 року);
•    0,3 тис.грн. – хлорування криниць (Пилявська сільська рада);
•    0,7 тис.грн. - фінансування інших видатків на придбання матеріалів та оплата по договору підряду на проведення робіт  по обрізанню гілок дерев вздовж ліній електропередач, побілки дерев на під’їзних дорогах, встановлення та ремонт огорож  навколо кладовищ та оплата інших робіт по благоустрою населених пунктів (Програма благоустрою села Мшанець на 2011 рік відповідно рішення сесії № 2 від 29.09.2011 року);
•    0,4 тис.грн. – поточний ремонт пам’ятників (Цимбалівська сільська рада);
•    2,2 тис.грн. – облаштування сміттєзвалища (Програма „Підтримання санітарного стану населеного пункту с.Пилява на 2011 рік” відповідно рішення сесії № 1 від 04.04.2011 року);
•    157,4 тис.грн. - на фінансування програми "Розвитку житлово-комунального господарства Старосинявської селищної ради на 2011-2015 роки",затвердженої рішенням №3 сесії селищної ради  від 11.01.2011р.,  з них:
-КЕКВ 1131 – 7,4тис.грн.(3,0 – придбання матеріалів для обслуговування та ремонту  мережі вуличного освітлення (кабель,  енергозберігаючі ліхтарі); 2,6 – придбання новорічних прикрас,гірлянд; 1,8–придбання дорожніх знаків для селища);
- КЕКВ 1163 – 20,0тис.грн.(оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення);
- КЕКВ 1134 - 12,0тис.грн.(5,0 тис.грн. -  поточний ремонт туалету громадського користування по вул.І.Франка; 3,0тис.грн. – встановлення та демонтаж новорічної ялинки смт.Ст.Синява; 1,9тис.грн. – встановлення дорожніх знаків; 2,1тис.грн. – поточний ремонт криниць громадського користування с.Йосипівка);
- КЕКВ 1165 - 118,0 тис.грн. (прибирання вулиць та доріг населеного пункту та вивезення сміття).
По КФК 100203 по загальному фонду рахується заборгованість в сумі 2994,04 грн. (доставка та встановлення новорічної ялинки смт Стара Синява). Дана заборгованість виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.

По КФК 100203 видатки по спеціальному фонду складають 89,8 тис.грн. в т.ч.:
•    6,5 тис.грн. – за рахунок спонсорської допомоги згідно угоди про соціальне партнерство ТОВ ”Хмільницьке” м.Хмільник і Мшанецької с/р  проведено:
- 3,9 тис.грн. - встановлення меморіальних плит до пам’ятника загиблим воїнам ВВв;
- 2,4 тис.грн. – придбання та встановлення штахетної огорожі (178 м/п) біля Мшанецького БК;
- 0,2 тис.грн. - придбання будматеріалів для проведення ремонту огорож та побілки дерев;
•    4,8 тис.грн. – оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення (за рахунок спонсорської допомоги згідно угоди про соціальне партнерство ТОВ ”Стіомі-Холдинг» м. Хмельницький і Пилявської с/р);
•    2,0 тис.грн. - оплата спожитої електроенергії мережею вуличного освітлення:
•    70,6 тис.грн. – відшкодування витрат за виконані роботи та виплат на оплату праці безробітним, які виконували роботи по благоустрою населених пунктів за направленням служби зайнятості;
•    1,6 тис.грн. – придбання щебеню на поточний ремонт доріг с.Мисюрівка;
•    2,4 тис.грн. – оплата послуг за виконані роботи по благоустрою території сіл Івківської сільської ради;
•    1,4 тис.грн. – придбання матеріалів для поточного ремонту пам’ятників;
•    0,5 тис.грн. – придбання корзин та вінків для вшанування пам’яті загиблим воїнам у роки ВВв.
Станом на 01.01.2012 року по КФК 100203 по спеціальному фонду рахується заборгованість в сумі 8,0 тис.грн. (благоустрій вулиць сіл Дашківці, Буглаї). Дана заборгованість виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.

По КФК 150000 „Будівництво”  по спеціальному фонду склали 1100,2 тис.грн., з них:
-     КФК 150110 „Проведення невідкладних відновлювальних робіт, будівництво та реконструкція загальноосвітніх навчальних закладів” видатки склали 1050,2 тис.грн. (Будівництво загальноосвітньої школи I-III ступенів с. Нова Синявка).  З них відповідно до змін, що внесені до переліку об’єктів і заходів, що фінансуються у 2011 році за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів заплановано та виділено з державного бюджету 1000,2 тис.грн. та відповідно до сесії районної ради від 28.10.2011р.  №3-8/2011 виділено частку співфінансування з районного бюджету в сумі 50,0 тис.грн.
-        КФК 150115 „Завершення проектів газифікації сільських населених пунктів з високим ступенем готовності” в сумі 50,0 тис.грн. (будівництво підвідного газопроводу) – погашення заборгованості 2010 року по Заліссянській сільській раді.

По КФК 160101 „Землеустрій” по загальному фонду видатки склали 27,0 тис.грн. при плані 77,1 тис.грн. та використані на проведення нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів Старосинявської селищної ради згідно «Програми розвитку земельних відносин на 2011-2015 роки по Старосинявській селищній раді», затвердженої рішенням сесії селищної ради № 11 від 30.01.2011 року.
По спеціальному фонду по КФК 160101 проведені видатки в сумі 39,4 тис.грн. при плані 123,6 тис.грн. на фінансування «Програми розвитку земельних відносин по Новосинявській сільській раді на 2011-2015 роки.» затвердженої рішенням №3 сесії сільської ради від 4.03.2011р.Видатки в сумі 14655,00грн. використані на уточнення грошової оцінки земель населеного пункту, 24720,00грн. – оплата послуг на розробку проекту землеустрою по розмежуванню земель державної та комунальної власності згідно договору від 27.05.2011р. із ДП „Поділлягеодезкартографія” м.Вінниця. Станом на 01.01.2012  року по КФК 160101 рахується кредиторська заборгованість в сумі 81859,29 грн. (проведення нормативно-грошової оцінки земель по Новосинявській с\р - 17231,08 грн., районному бюджету - 64628,21 грн. відповідно Програми розвитку земельних відносин за рахунок коштів бюджету розвитку (відшкодування втрат с/г та лісогосподарського виробництва)). Дана заборгованість виникла внаслідок не проведення Держказначейсвом видатків по зареєстрованих зобов’язаннях.


Видатки по КФК 170703  по спеціальному фонду склали 96,6 тис.грн. та направлені по слідуючих напрямках використання:
2,3тис.грн. – оплата послуг по проведенню експертизи проектно-кошторисної документації  на капітальний та поточний  ремонти доріг;
14,4тис.грн. – очищення доріг від снігу;
79,9тис.грн. – поточний ремонт вулиць та доріг населених пунктів.
Залишок коштів по податку з власників транспортих засобів станом на 01.01.2012 р. становить  124,7тис.грн.
Залишок коштів на 01.01.2011 р. на котловому рахунку по збору  за забруднення навколишнього середовища  становив 11,6тис.грн. Надійшло за 2011 рік даних коштів в сумі 11,1 тис.грн. Видатки по КФК 240601 „Охорона і раціональне використання природних ресурсів” за 2011 рік склали 9,4 тис.грн. за рахунок збору за забруднення, в т.ч.:
-  0,5тис.грн. – оплата робіт  по очистці криниць від забруднення підземних вод;
- 8,9тис.грн.- оплата  виконаних робіт згідно заходів рекультивації полігону твердих побутових відходів(планування території навколо полігону ТПВ,обваловка, присипання твердих побутових відходів шаром грунту) відповідно рішення сесії Старосинявської селищної ради № 1  від 27.10.2011р.
Залишок коштів станом на 01.01.2012 р. по збору  за забруднення навколишнього середовища  та екологічному податку складає 13,3 тис.грн.

В 2011 році не проводилося погашення заборгованості громадян за житлово-комунальні послуги по знеціненим заощадженням.
В 2011 році розпорядниками бюджетних коштів були проведені обґрунтовані розрахунки лімітів споживання енергоносіїв відповідно яких були укладені угоди з енергопостачальними підприємствами. Використання енергоносіїв протягом звітного року проводилось в межах встановлених лімітів споживання. Однак ,внаслідок постійного підвищення тарифів на електроенергію та природній газ та з метою недопущення виникнення кредиторської заборгованості, протягом звітного року на оплату енергоносіїв було направлено додаткові кошти в сумі 959,2тис.грн. за рахунок слідуючих джерел фінансування:
- вільного залишку, що склався станом на 01.01.2011р. – 274,9тис.грн.(рішення сесії районної ради №9-4/2011 від 29.03.2011);
- перевиконання доходної частини районного бюджету – 306,0тис.грн.(рішення сесії райради №3-8/2011 від 28.10.2011);
- додаткової дотації на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 348,9тис.грн.(328,9тис.грн. - рішення сесії райради 310-10/2011 від 30.12.2011; 20,0тис.грн. - розпорядження райради №107 від 2.08.2011 на Пасічнянську сільську раду  на природній газ);
- перерозподіл видатків в межах розпорядників коштів – 29,4тис.грн.(рішення сесії райради №1-9/2011 від 7.12.2011).
За звітний рік  впроваджено ряд енергозберігаючих заходів,а саме:
-    реконструкція котельні дитячого садка  Пасічнянської сільської ради;
-    заміна вікон на металопластикові в кількості 97 од.:
відділ освіти (Дашковецька ЗОШ, Адампільська ЗОШ);
Пилявська сільська рада(дитячий садок); Адампільська сільська рада(дитячий садок);
-    заміна водяного насоса для циркуляції води в системі опалення на більш потужніший(Старосинявська селищна рада,дитячий садок);
-    заміна ламп на енергозберігаючі (відділ культури, райлікарня, ліхтарі вуличного освітлення (Старосинявська селищна рада).

Внаслідок реорганізації 4 початкових шкіл - Сьомаки,  Щербані, Яблунівка, Буглаї, І-ІІ ступенів (Харківецька) та І-ІІІ ступенів (Лисанівська) зекономлено фізичний обсяг електроенергії (7,4%) у порівнянні з 2010 роком.
Зростання обсягів споживання води та природного газу порівняно з 2010 роком пояснюється  попередньою оплатою у грудні місяці споживання січневих обсягів 2012 року.
Резервний фонд


На 2011 рік по бюджету району передбачений резервний фонд в сумі 6,0 тис.грн.  Рішенням сесії районної ради № 26/3 -5/2011р.    від 24.06.2011 р. зменшено обсяг резервного фонду в сумі  1,2 тис.грн. та направлено на КФК 090412 надання одноразової матеріальної допомоги 2 особам.  
Залишок  коштів по резервному фонду становить- 4,8 тис.грн. по КФК 250102 КЕКВ 3000.

Станом на 01.01.2012 р. дебіторська заборгованість по бюджетних установах району по загальному фонду відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р.  по загальному фонду становить 917352,13грн., в т.ч.:
- по бюджетних установах району – 233951,57грн., яка виникла внаслідок непроплачених фінансових зобов’язань по захищених (32877,06 грн.) та незахищених (201074,51 грн.) статтях в грудні місяці, а саме:
КФК 010116  -  11685,00грн., в т.ч.:
КЕКВ 1131 - 6891,00 грн. (960,00 грн. - придбання посвідчення депутата селищної ради, 5931,00 грн.  – господарські та канцелярські товари);
КЕКВ1134 - 3538,00 грн. (2500,00 грн. – програмний комплекс «Погосподарський облік», 500,00 грн. – послуги зв’язку, 538,00 грн. – ремонт комп’ютера, заправка картриджа);
КЕКВ 1140           -     1256,00грн.(видатки на відрядження);
КФК 070101  - 1585,15 грн., в т.ч.:
КЕКВ1131 – 1585,15грн.(господарські товари, будматеріали та миючі засоби);
КФК 070201  -   111898,58 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131 – 88347,95 грн. (56470,00 грн. – бензин, 12960,00 грн. - автошини, 10617,00-автозапчастини, 1900,00 грн. – електромотори (2 шт.), 6400,95 грн. – господарські та канцелярські товари);
- КЕКВ 1134 - 20115,63 грн. (3000,00 грн. - оплата юридичних послуг по проведенню тендерних процедур на закупівлю газу та електроенергії, 2222,00 грн. -ремонт насосів котельні, 3400,00 грн. – вогнегасне оброблення дерев’яних конструкцій будівлі Пасічнянського НВК, 11493,63 грн. – послуги зв’язку, касове обслуговування банку, заправка картриджів, шиномонтаж, реєстрація шкільного автобуса, електронна програма по звітності);
- КЕКВ 1140       - 3435,00грн.(видатки на відрядження дітей для участі у шкільних предметних олімпіадах району та області);
КФК 070401 - 6852,34 грн.,  в т.ч.:
- КЕКВ 1131 - 1174,34 грн. (канцтовари, матеріали для комп’ютерної техніки);
- КЕКВ 1140 - 5678,00грн. (видатки на відрядження для участі в шкільних олімпіадах району та області);
КФК 070804 -  640,20 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131   - 640,20 грн. (канцтовари);
КФК 070805  - 1454,00 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131  - 1454,00 грн. (господарські та канцелярські товари);
КФК 080101  - 62579,54 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 19444,50грн. (8650,00- халати хірургічні, постільна білизна, 9900,00 грн. - матраци, одіяла, 894,50 грн. - господарські та канцелярські товари);
- КЕКВ 1132 - 18795,61грн. (950,01 грн. – прилади по вимірюванню глюкози в крові,15598,16 - медичні препарати та медикаменти 2247,44- мед інструменти);
- КЕКВ 1133 - 14080,93грн.(продукти харчування);
- КЕКВ 1134 - 2963,88грн. (послуги зв’язку, заправка картриджа, касове обслуговування банку);
- КЕКВ 1140 - 7294,62 грн. (видатки на відрядження та                                                           курсові витрати);
КФК 080300  - 9206,44 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131 - 7795,77 грн. (1021,00 грн. - канцелярські товари та матеріали для комп’ютерної техніки, 1249,00 грн. - миючі засоби, 5525,77 грн. – медичні бланки, книги, журнали та бланки звітності);
- КЕКВ1132    -  0,52 грн. (медикаменти);
- КЕКВ 1134   -  53,64 грн. (послуги зв’язку);
- КЕКВ 1140   - 1356,51 грн. (курсові витрати);
КФК 080600 - 3397,21 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 1215,00 грн. (господарські товари та миючі засоби);
- КЕКВ1134 - 1213,02 грн. (послуги зв’язку);
- КЕКВ1140 - 969,19 грн. (курсові витрати);
КФК 081004  - 1072,00 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131     -       1072,00(канцелярські товари);
КФК 091101  - 285,00 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 -  70,00 (канцелярські товари);
- КЕКВ1134 -  125,00 (касове обслуговування банку, заправка картриджа);
- КЕКВ 1140  -  90,00 (командировочні витрати);
КФК 091103 -  1278,00 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 1278,00 (подарунки до свята Миколая та новорічних свят);
КФК 091204  -  1890,00 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1134 - 1830,00 грн. (1000,00 грн. - ремонт двох системних блоків до комп’ютера, 830,00 грн. – послуги зв’язку);
- КЕКВ 1140  -  60,00 грн. (видатки на відрядження);
КФК 091206  - 280,00 грн., в т.ч.:
- КЕКВ1131 - 200,00 грн. (новорічні подарунки);
- КЕКВ 1134  - 80,00 грн. (касове обслуговування банку);
КФК 100203 - 2994,04 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 2994,04 грн. (доставка та встановлення новорічної ялинки, Ст.Синявська селищна рада);
КФК 110201  - 1200,00 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 1200,00 грн. (господарські товари);
КФК 110204  - 988,94 грн., вт.ч.:
- КЕКВ1131 - 586,90 грн. (канцелярські та господарські товари);
- КЕКВ1140 - 402,04 грн. (курсові витрати);
КФК 130102  - 2752,88 грн., в т.ч.:
- КЕКВ1131 - 711,26 грн. (544,50грн. - ПММ для участі  в обласних іграх, 166,76 грн. – придбання призів);
- КЕКВ 1140 -  179,00 грн. (видатки на відрядження);
КФК 130107  - 2041 грн., в т.ч.:
- КЕКВ1131 - 2041,00 грн. (запчастини для автомобілів);
КФК 250404   - 9871,25 грн., в т.ч.:
- КЕКВ1131- 8680,00 грн. (4850,00 грн. - дверний блок, 1575,00 грн. - стелажі металеві, 1200,00 грн. - подарунки до грамот, 1055,00 грн. -канцелярські товари);
- КЕКВ1140 - 1191,25 грн. (видатки на відрядження).

Кредиторська заборгованість по субвенціях з державного бюджету  становить  683400,56 грн., а саме:
•    Субвенція на пільги та житлові субсидії на ЖКП – 678611,05 грн. в зв’язку з непроведенням  централізованої проплати в т.ч. :
КФК 090201 – 185604,23 грн.
КФК 090204 – 5954,57 грн.
КФК 090207 – 5919,91 грн.
КФК 090210 – 125418,59 грн.
КФК 090215 – 11769,04 грн.
КФК 090405 – 343944,71 грн.
•    Субвенція на надання пільг і житлових субсидій на придбання твердого палива та скрапленого газу – 4694,27 грн. (нарахована субсидія громадянам, які померли, але спадщина не переоформлена) в т.ч.:
КФК 090406 – 4694,27 грн.:
•    Субвенція на надання інших пільг – 0,47 грн. (пільговий проїзд по причині недофінансування) в т.ч.:
КФК 170102 – 0,47 грн.;
•    Субвенція на виплату державної соціальної допомоги на дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 94,77 грн. (по причині недофінансування) в т.ч.:
КФК 070303 – 94,77 грн.:
Дебіторська заборгованість по субвенціях по загальному фонду відсутня.
Дебіторська заборгованість бюджетних установ по спеціальному фонду  відсутня.
Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012р.  по спеціальному фонду становить 110338,03грн., в т.ч.:
- по бюджетних установах - 110338,03 грн., яка виникла внаслідок непроплачених фінансових зобов’язань лише по  незахищених  статтях в грудні місяці, а саме:
КФК 010116  - 7710,08 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131 - 1519,60 грн. (825,60 грн. - канцтовари, 694,00 грн. - матеріали до комп’ютера);
- КЕКВ1140 – 131,48 грн. (курсові витрати);
- КЕКВ 2110 – 6059,00(бюджет розвитку, придбання комп’ютера);
КФК 070201  - 4086,66 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131  - 3239,66 грн. (господарські товари);
- КЕКВ 1134 - 847,00 грн. (550,00 грн. - художньо-оформлювальні послуги для Пасічнянського НВК, 297,00 грн. - заправка картриджа);
КФК 080101  - 1142,00грн., в т.ч.:
- КЕКВ 1131  - 1142,00грн.(господарські товари та миючі засоби);
КФК 100203  -   8000,00грн., в т.ч.: КЕКВ 1134 - 8000,00 грн. (благоустрій вулиць сіл Дашківці, Буглаї);
КФК 110201  -   400,00 грн., в т.ч.:
- КЕКВ 2110  -  400,00грн.(придбання книг);
КФК 110204   -   5040,00 грн.,   в т.ч.:
- КЕКВ1131- 3240,00грн.(канцелярські та господарські товари, ялинкові прикраси);
- КЕКВ 1140 – 1800,00 грн.(видатки на відрядження);
КФК 160101 -  81859,29 грн.,  в т.ч.:
- КЕКВ 1134  -  81859,29грн.(проведення нормативно-грошової оцінки земель по Новосинявській с\р - 17231,08грн., районному бюджету - 64628,21 грн. відповідно Програми розвитку земельних відносин за рахунок коштів бюджету розвитку (відшкодування втрат с/г та лісогосподарського виробництва));
КФК 250404   -   2100,00 грн., в т.ч.:
- КЕКВ2110  - 2100,00грн. (бюджет розвитку – придбання кисневого балону по Програмі запобігання та зменшення впливу надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру Старосинявського району на 2011-2015рр.).

Кредиторська заборгованість по субвенціях по спеціальному фонду на 01.01.2012р. відсутня.


V. ФІНАНСУВАННЯ

Залишки коштів  станом на 01.01.2012р. на котлових  рахунках  становлять:
-    загального фонду                   -   688263,53грн.
-    в т.ч.: - районного бюджету   -   88899,97грн.,
- селищного бюджету  -   31356,36грн.,
- сільських бюджетів   -   568007,20грн.
- спеціального фонду                              - 721580,42 грн.,
-в т.ч.:
- податок з власників транспортних засобів                  -  124700,73грн.,
- збір за забруднення навколишнього середовища       -  13299,60рн.,
- доходи від продажу майна комунальної власності     -  3682,16грн.,
- доходи від продажу земель несільськогосп.призначення  - 94905,72грн.;
- відшкодування втрат с/г і лісогоспод. виробництва           - 196827,84грн.;
- невикористані кошти від повернення бюджетних позичок    - 9325,53 грн.;
- повернення пільгового довгострокового кредиту, наданого громадянам для
придбання житла - 10400,00 грн.;
- невикористані кошти  бюджету розвитку   -   2100,00грн.;
- єдиний податок на підприємницьку діяльність  - 266067,99грн.;
- збір за провадження  торговельної діяльності нафтопродуктами - 270,85грн..

Залишки коштів на рестраційних рахунках спеціального фонду розпорядників коштів  складають   191535,17грн., в т.ч.:  
- платні послуги  - 136060,94грн.,
- інші джерела надходжень – 55474,23грн.

За 2011рік до районного бюджету повернено ліквідатором АПБ”Україна”  кошти в сумі 22,56грн.

Залишки коштів на заблокованих рахунках АПК ”Україна” станом на 01.01.2012р. становлять  6301,87грн.

VI. Кредитування

З місцевого бюджету району згідно рішень сесії районної ради № 2, № 3 від 02.04.2003 р. „Про програму підтримки та розвитку АПК на 2003 рік”, „Про уточнення районного бюджету на 2003 рік” та розпоряджень голови райдержадміністрації № 73/2003-р від 17.04.2003 та № 92/2003-р. від 06.05.2003 р. „Про розподіл коштів” на виконання „Програми підтримки та розвитку АПК на 2003 рік” сільськогосподарським товаровиробникам району надано бюджетну позичку в сумі 216,2 тис.грн. з терміном погашення до 01.10.03 р. Згідно рішення сесії № 2 від 24.09.04 р. „Про внесення змін до районного бюджету на 2004 рік” надано бюджетну позичку в сумі 150,0 тис.грн. з терміном погашення до 01.11.04р.
Станом на 01.01.12 р. заборгованість по наданих бюджетних позиках до бюджету району становить  57447,48 грн. в т.ч.:
-    до загального фонду    – 57447,48 грн.
-    до спеціального фонду – 0 грн.VII. Міжбюджетні трансферти

З державного бюджету надійшло дотацій в сумі 34815,1 тис.грн. або 100% до плану на рік, в т.ч.:
-  дотації вирівнювання – 32536,8 тис.грн.;
- додаткової дотації з ДБ на вирівнювання фінансової забезпеченості місцевих бюджетів – 1556,9 тис.грн. ;
- додаткової дотації з ДБ на забезпечення пальним станцій(відділень) екстреної швидкої  та невідкладної медичної допомоги – 47,2тис.грн.;
- Додаткової дотації з ДБ на забезпечення виплат, пов’язаних із підвищенням рівня оплати праці - 674,2тис.грн..
Для покриття касових розривів протягом 2011року було одержано короткотермінові позики з Єдиного казначейського рахунку в сумі 8236757грн.,
в т.ч. до районного бюджету      -    7742188грн.;
сільських бюджетів      -      480262грн.;
селищного бюджету     -       14307грн..

Одержано субвенцій до загального фонду з державного бюджету в сумі 19929230,32 тис.грн., в т.ч.:
•    субвенція з ДБ місцевим бюджетам на виплату допомоги сім’ям з дітьми та малозабезпеченим сім’ям – 14167460,83 грн.;
•    субвенція з ДБ місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на оплату ЖКП – 3927408,05 грн.;
•    субвенція з ДБ на надання пільг з послуг зв’язку і інших пільг– 147199,53 грн.;
•    субвенція з ДБ місцевим бюджетам на надання пільг та житлових субсидій населенню на придбання твердого палива та скрапленого газу – 566882,56 грн.;
•    субвенція з ДБ місцевим бюджетам на виплату державної соціальної допомоги на дітей – сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування – 43679,35 грн.
•    субвенція на збереження середньої зарплати на період працевлаштування депутатів – 76400,00 грн.
•    субвенція на реалізацію пріоритетів розвитку регіонів – 1000200 грн.


Одержано інші субвенції з обласного бюджету до загального фонду місцевих бюджетів в сумі 54593,10 грн., в т.ч.:
1850,00 грн. – на пільгове медичне обслуговування громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи;
17267,00 грн. – на виплату допомоги на догляд за інвалідом І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу;
5756,10 грн. – на компенсаційні виплати інвалідам на бензин, ремонт, техобслуговування автотранспорту та транспортне обслуговування;
9720,00 грн. – витрати на поховання учасників бойових дій;
20000,00 грн. –на підключення ЗОШ до комп’ютерної мережі «Інтернет» (рішення сесії обласної ради №4-5/2011 від 05.08.2011р.)