20 Квітня 2019
Шановні відвідувачі, щиро вітаємо Вас на офіційному веб-сайті Старосинявської районної державної адміністрації!!!

Сплата податків

 

Інформація про надходження податків і платежів до спеціального фонду

на 01.07.2012 року

 
               
   
               
  ККД Доходи Зведений бюджет Старосинявського р-ну +/-
План на рік Уточ.пл. на період Факт % викон.
  10000000 Податкові надходження 325300 163900 394907,6 240,9 231007,6
  12000000 Податки на власність 37100 20400 122506,8 600,5 102106,8
  12020000 Податок з власників транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів 0 0 -170,24 0,0 -170,24
  12020100 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (юридичних осіб) 0 0 -820,24 0,0 -820,24
  12020200 Податок з власників наземних транспортних засобів та інших самохідних машин і механізмів (з громадян) 0 0 650 0,0 650
  12030000 Збір за першу реєстрацію транспортного засобу 37100 20400 122677 601,4 102277
  12030100 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (юридичних осіб) 0 0 419,17 0,0 419,17
  12030200 Збір за першу реєстрацію колісних транспортних засобів (фізичних осіб) 37100 20400 122257,9 599,3 101857,9
  18000000 Місцеві податки і збори 281200 139800 267555,6 191,4 127755,6
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 0 0 5691,4 0,0 5691,4
  18041500 Збір за провадження торговельної діяльності нафтопродуктами, скрапленим та стиснутим газом на стаціонарних, малогабаритних і пересувних автозаправних станціях, заправних пунктах 0 0 5691,4 0,0 5691,4
  18050000 Єдиний податок 281200 139800 261864,2 187,3 122064,2
  18050200 Єдиний податок з фізичних осіб, нарахований до 1 січня 2011 року 0 0 92,28 0,0 92,28
  18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 50584 25300 40641,44 160,6 15341,44
  18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 230616 114500 221130,5 193,1 106630,5
  19000000 Інші податки та збори 7000 3700 4845,24 131,0 1145,24
  19010000 Екологічний податок 7000 3700 4933,33 133,3 1233,33
  19010100 Надходження від викидів забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними джерелами забруднення 7000 3700 2381,44 64,4 -1318,56
  19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин безпосередньо у водні об`єкти 0 0 52 0,0 52
  19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 0 0 2499,89 0,0 2499,89
  19050000 Збір за забруднення навколишнього природного середовища 0 0 -88,09 0,0 -88,09
  19050200 Інші збори за забруднення навколишнього природного середовища до Фонду охорони навколишнього природного середовища 0 0 -174,09 0,0 -174,09
  19050300 Надходження від сплати збору за забруднення навколишнього природного середовища фізичними особами 0 0 86 0,0 86
  20000000 Неподаткові надходження 801850 400925 6981,75 1,7 -393943
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0 0 6981,75 0,0 6981,75
  21110000 Надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва 0 0 6981,75 0,0 6981,75
  25000000 Власні надходження бюджетних установ 801850 400925 607275,6 151,5 206350,6
  25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно із законодавством 774950 387475 408691,2 105,5 21216,24
  25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх основною діяльністю 576950 288475   0,0 -288475
  25010300 Плата за оренду майна бюджетних установ 198000 99000 0 0,0 -99000
  25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 26900 13450 198584,3 1476,5 185134,3
  25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 26900 13450 0 0,0 -13450
  30000000 Доходи від операцій з капіталом 0 0 3778,2 0,0 3778,2
  33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0 0 3778,2 0,0 3778,2
  33010000 Кошти від продажу землі 0 0 3778,2 0,0 3778,2
  33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення до розмежування земель державної та комунальної власності (крім земельних ділянок несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності, на яких розташовані об`є 0 0 3778,2 0,0 3778,2
Всього без урахування трансферт 1127150 564825 1012943 179,3 448118,2

 

 

               
Інформація щодо надходжень податків та неподаткових платежів до бюджету району станом на 01.07.2012 року  
    загальний фонд          
   
            грн.  
  ККД Доходи Зведений бюджет Старосинявського р-ну +,-
План на рік Уточ.пл. на період Факт % викон.
  10000000 Податкові надходження 11048303 4625778 5251897,49 113,5 626119,5
  11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення ринкової вартості 9341003 3889736 4235086,44 108,9 345350,4
  11010000 Податок на доходи фізичних осіб 9320703 3879136 4227286,44 109,0 348150,4
* 11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 7963503 3721436 3600393,36 96,7 -121043
* 11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами 166700 80500 84180,26 104,6 3680,26
* 11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 1059000 18100 468728,4 2589,7 450628,4
* 11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за результатами річного декларування 131500 59100 73984,42 125,2 14884,42
  11020000 Податок на прибуток підприємств 20300 10600 7800 73,6 -2800
** 11020200 Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної власності 20300 10600 7800 73,6 -2800
  13000000 Збори та плата за спеціальне використання природних ресурсів 1340100 629300 900549,1 143,1 271249,1
  13010000 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів 7000 900 3508 389,8 2608
** 13010200 Збір за спеціальне використання лісових ресурсів (крім збору за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування) 7000 900 3508 389,8 2608
  13030000 Плата за користування надрами 20000 0 0 0,0 0
** 13030200 Плата за користування надрами для видобування корисних копалин місцевого значення 20000 0 0 0,0 0
  13050000 Плата за землю 1313100 628400 897041,1 142,8 268641,1
** 13050100 Земельний податок з юридичних осіб 128200 61500 143867,78 233,9 82367,78
** 13050200 Орендна плата з юридичних осіб 939800 443400 633811,51 142,9 190411,5
** 13050300 Земельний податок з фізичних осіб 178000 88700 65942,34 74,3 -22757,7
** 13050500 Орендна плата з фізичних осіб 67100 34800 53419,47 153,5 18619,47
  16000000 Окремі податки і збори, що зараховуються до місцевих бюджетів 0 0 1,79 0,0 1,79
  16010000 Місцеві податки і збори, нараховані до 1 січня 2011 року 0 0 1,79 0,0 1,79
** 16010200 Комунальний податок 0 0 1,79 0,0 1,79
  18000000 Місцеві податки і збори 111400 55042 63750,96 115,8 8708,96
  18020000 Збір за місця для паркування транспортних засобів 4000 1700 2291 134,8 591
** 18020100 Збір за місця для паркування транспортних засобів, сплачений юридичними особами 4000 1700 2291 134,8 591
  18040000 Збір за провадження деяких видів підприємницької діяльності 107400 53342 61459,96 115,2 8117,96
** 18040100 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений фізичними особами 68016 33600 34203,3 101,8 603,3
** 18040200 Збір за провадження торговельної діяльності (роздрібна торгівля), сплачений юридичними особами 39384 19742 21242,66 107,6 1500,66
** 18040600 Збір за провадження торговельної діяльності (ресторанне господарство), сплачений фізичними особами 0 0 1126 0,0 1126
** 18040900 Збір за провадження торговельної діяльності із придбанням пільгового торгового патенту 0 0 54 0,0 54
** 18041800 Збір за здійснення діяльності у сфері розваг, сплачений фізичними особами 0 0 4834 0,0 4834
  19000000 Інші податки та збори 255800 51700 52509,2 101,6 809,2
  19040000 Фіксований сільськогосподарський податок 255800 51700 52509,2 101,6 809,2
** 19040100 Фіксований сільськогосподарський податок, нарахований після 1 січня 2001 року 255800 51700 52509,2 101,6 809,2
  20000000 Неподаткові надходження 74997 33164 42179,59 127,2 9015,59
  21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 6200 2400 5752,09 239,7 3352,09
  21080000 Інші надходження 6200 2400 5752,09 239,7 3352,09
** 21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 6200 2400 5752,09 239,7 3352,09
  22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної господарської діяльності 68797 30764 24677,21 80,2 -6086,79
  22010000 Плата за надання адміністративних послуг 6615 2500 2335,8 93,4 -164,2
* 22010300 Реєстраційний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців 6615 2500 2335,8 93,4 -164,2
  22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим державним майном 0 0 6559,9 0,0 6559,9
** 22080400 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 0 0 6559,9 0,0 6559,9
  22090000 Державне мито 62182 28264 15781,51 55,8 -12482,5
* 22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування 56182 25764 12703,38 49,3 -13060,6
* 22090400 Державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів (посвідок) та паспортів громадян України 6000 2500 3078,13 123,1 578,13
  24000000 Інші неподаткові надходження 0 0 11750,29 0,0 11750,29
  24060000 Інші надходження 0 0 11750,29 0,0 11750,29
** 24060300 Інші надходження 0 0 11750,29 0,0 11750,29
  30000000 Доходи від операцій з капіталом 700 400 624,69 156,2 224,69
  31000000 Надходження від продажу основного капіталу 700 400 624,69 156,2 224,69
** 31010200 Кошти від реалізації безхазяйного майна, знахідок, спадкового майна, майна, одержаного територіальною громадою в порядку спадкування чи дарування, а також валютні цінності і грошові кошти, власники яких невідомі 700 400 624,69 156,2 224,69
Кошик І 9389500 3909900 4245403,75 108,6 335503,8
Кошик II 1734500 749442 1049298,02 140,0 299856
Всього без урахування трансферт 11124000 4659342 5294701,77 113,6 635359,8